Školy

Foto: Shutterstock.com

Noví lidé nového cestovního ruchu

Zatímco jsou restaurace a hotely téměř po celé Evropě stále uzavřené a my každé ráno hltáme zprávy o tom, jak se covidová pandemie vyvíjí, běhají nám v hlavě otázky spojené nejen s opětovným rozjezdem našeho provozu, ale též otázky týkající...

Číst více
Zdroj: Toulava

Brand jako nástroj marketingu turistické destinace

Před sedmi lety byla z iniciativy podnikatelů v cestovním ruchu a sdružení obcí založena nová turistická oblast a její destinační managment. Toulava se nachází na hranici dvou samosprávných krajů. Zakladatelé se rozhodli pro zcela nový název pro tuto oblast...

Číst více
Foto: Lubor Ferenc / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Aktivní dovolená v Sokolovské hnědouhelné pánvi

Představa o trávení volného času je různá. Chceme-li odpočívat aktivně, pak i město Sokolov a jeho okolí nabízí mnoho způsobů, jak relaxovat sportem.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Začíná návrat k „novému normálu“?

„Cestování je bezpečné.“ Tvrdí to alespoň výkonný ředitel European Travel Commission Eduardo Santander a potvrzují to například studie ECDC a EASA. Na základě průzkumu a vědeckých výsledků se ukazuje, že množství infikovaných při cestování je mnohem nižší než...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Výjezdový cestovní ruch v době koronavirové krize

Pandemie covid–19 v loňském roce zasáhla a omezila mnoho sektorů národního hospodářství. Jedním z nejpostiženějších se stal cestovní ruch a s ním spojené služby. Výjezdový cestovní ruch byl v loňském roce výrazně omezen až zastaven. Tato skutečnost zapříčinila výrazný rozvoj domácího...

Číst více

COT – Celý o turismu přechází do světa jedniček a nul

Máloco se v posledních dvanácti měsících proměnilo tak jako cestovní ruch. Heslem dneška je on-line – do virtuálního prostředí se přesunula nejen naprostá většina rezervačních procesů či obchodních transakcí, ale také marketingové a komunikační aktivity. Svět neustále...

Číst více

To jsou ale paradoxy, pane Vaněk…

Tato legendární sládkova hláška z Havlovy hry Audience se mi vkrádá na mysl čím dál častěji. Stejně jako tvrzení, že svět je plný paradoxů. S tím nelze nesouhlasit. Však ani v cestovním ruchu není o paradoxní situace nouze, píšeme...

Číst více
Shutterstock.com

Asociace vzdělávat chtějí, ale…

Asociace, svazy, sdružení. I tyto instituce se podílejí na růstu odborné úrovně pracovníků v tuzemském cestovním ruchu. Jejich vzdělávací aktivity byly výrazně poznamenány koronakrizí. Podaří se profesním svazům navázat na pozitivní praxi předchozích let? Toť otázka…

Číst více

Anketa: Vliv koronaviru na vzdělávání v cestovním ruchu a hotelnictví

Cestovní ruch je aktuálně v bezprecedentní krizi. Řada společností končí, jiné se v rámci úspor zbavují zaměstnanců. Zkrátka a dobře, turismus a hotelnictví se nyní nejeví jako příliš perspektivní odvětví, pokud jde o jistotu zaměstnání. Podepíše se to na zájmu...

Číst více
Foto: VŠE

Jiří Vaníček oceněn za celoživotní přínos k vzdělávání v cestovním ruchu

Docent Jiří Vaníček, vážený člen Katedry cestovního ruchu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (KCR FMV VŠE), pedagog oblíbený mezi studenty pro svoji „lidskost“, obdržel u příležitosti Světového dne cestovního ruchu dne 27. 9. 2020 „Ocenění za...

Číst více