Více od autora

Foto: Shutterstock.com

Výzvy v odborném vzdělávání se zaměřením na cestovní ruch, hotelnictví a gastronomii

Výuka v oboru Gastronomie, hotelnictví a turismus a v příbuzných specializacích je v České republice zajišťována na více než 270 školách (z toho je 257 středních škol a 17 vyšších odborných škol). Ročně absolvuje na těchto školách obor 6 až 7 tisíc...

Číst více

Dopadům COVID-19 se věnoval sněmovní podvýbor pro cestovní ruch

Ve středu 27. května se uskutečnila 11. schůze Podvýboru pro cestovní ruch Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod vedením předsedy Jakuba Jandy. K jednání byli přizváni i zástupci profesních asociací a zaměstnavatelských svazů. Hlavním tématem...

Číst více

Návrh opatření VŠH v souvislosti s dopady pandemie COVID-19

Dopad šíření onemocnění COVID-19 způsobený koronavirem SARS CoV-2 se cestovního ruchu nejen v Česku, ale i v zahraničí dotkl zcela zásadním a mimořádným způsobem, zvlášť významně postihl obory hotelnictví, gastronomie, lázeňství, ale i činnost cestovních kanceláří a cestovních agentur a dalších návazných...

Číst více

Od 1. ledna 2020 je v Česku nově zaveden místní poplatek z pobytu

Tento obsah je pouze pro předplatitele. Zakoupit článek nebo objednat si předplatné.

Číst více

Zájem o vzdělávání v cestovním ruchu, hotelnictví a gastronomii klesá

Tento obsah je pouze pro předplatitele. Zakoupit článek nebo objednat si předplatné.

Číst více

Naplňování vize Strategie rozvoje území Svazku Lipenských obcí

Tento obsah je pouze pro předplatitele. Zakoupit článek nebo objednat si předplatné.

Číst více

Přírodní léčivý zdroj Slatinných lázní Toušeň na území Čelákovic

Tento obsah je pouze pro předplatitele. Zakoupit článek nebo objednat si předplatné.

Číst více

Turismu na Lipensku se daří

Tento obsah je pouze pro předplatitele. Zakoupit článek nebo objednat si předplatné.

Číst více

Vysokoškolské vzdělávání v oboru hotelnictví a gastronomie v České republice

Tento obsah je pouze pro předplatitele. Zakoupit článek nebo objednat si předplatné.

Číst více

Doprava jako cíl cesty

Tento obsah je pouze pro předplatitele. Zakoupit článek nebo objednat si předplatné.

Číst více