Více od autora

Foto: Shutterstock.com

Místní poplatky v přímé vazbě na cestovní ruch vybírané na území Moravskoslezského kraje

Místní poplatek z pobytu může zavést 300 obcí, které se nacházejí v Moravskoslezském kraji. Na území kraje bylo za prvních devět měsíců roku 2021 vybráno z místního poplatku z pobytu celkem 9,5 mil. Kč, tj. 5 % celostátního výnosu. Za...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Vzdělávací projekty zaměřené na obory hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu

V Česku je aktuálně realizováno několik vzdělávacích projektů zaměřených mimo jiných na obory hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu, které jsou vhodné pro různé stupně vzdělávací soustavy.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Konec jednorázových plastů se odkládá

Zákon týkající se omezení prodeje jednorázových plastů měl původně oficiálně začít platit 1. července 2021. Počítá s tím, že plastové výrobky, jako jsou například srkací stébla („brčka“), příbory, talíře, kelímky, míchátka nebo tyčinky na čištění uší, již...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Rodinná dovolená? I pro méně movité

V rámci sociálního cestovního ruchu, označovaného jako cestovní ruch pro všechny, je pozornost věnována i rodinám s dětmi s nízkými příjmy. Pro tento segment jsou vyžadovány specifické ubytovací, stravovací a další doplňkové služby včetně speciálních cen.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Výzvy v odborném vzdělávání se zaměřením na cestovní ruch, hotelnictví a gastronomii

Výuka v oboru Gastronomie, hotelnictví a turismus a v příbuzných specializacích je v České republice zajišťována na více než 270 školách (z toho je 257 středních škol a 17 vyšších odborných škol). Ročně absolvuje na těchto školách obor 6 až 7 tisíc...

Číst více

Dopadům COVID-19 se věnoval sněmovní podvýbor pro cestovní ruch

Ve středu 27. května se uskutečnila 11. schůze Podvýboru pro cestovní ruch Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod vedením předsedy Jakuba Jandy. K jednání byli přizváni i zástupci profesních asociací a zaměstnavatelských svazů. Hlavním tématem...

Číst více

Návrh opatření VŠH v souvislosti s dopady pandemie COVID-19

Dopad šíření onemocnění COVID-19 způsobený koronavirem SARS CoV-2 se cestovního ruchu nejen v Česku, ale i v zahraničí dotkl zcela zásadním a mimořádným způsobem, zvlášť významně postihl obory hotelnictví, gastronomie, lázeňství, ale i činnost cestovních kanceláří a cestovních agentur a dalších návazných...

Číst více

Od 1. ledna 2020 je v Česku nově zaveden místní poplatek z pobytu

Schválením novely zákona č. 278/2019 Sb., která mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ze dne 15. října 2019, došlo s účinností od 1. ledna 2020 v České republice k zániku místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a místního poplatku...

Číst více

Zájem o vzdělávání v cestovním ruchu, hotelnictví a gastronomii klesá

V adresáři škol vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) je pod oborem 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus evidováno celkem 274 subjektů, z toho je 257 středních škol a 17 vyšších odborných škol. Obor je dále akreditován na 14...

Číst více

Naplňování vize Strategie rozvoje území Svazku Lipenských obcí

V letech 2015–2016 zpracovala Vysoká škola hotelová v Praze strategický dokument nesoucí název „Strategie rozvoje území Svazku Lipenských obcí“, který byl projednán na jednání valné hromady dobrovolného svazku obcí dne 11. listopadu 2016. V článku je uvedeno postupné...

Číst více