×

Velká cena cestovního ruchu 2021/2022 začíná. Přihlaste svůj projekt.

DEMINA zkvalitní vzdělávání v destinačním managementu

Foto: Shutterstock.com Klíčovou myšlenkou je doplnit současné mezery ve vzdělávacích materiálech a metodikách pro destinační management Foto: Shutterstock.com

Svět turismu prochází velmi těžkým obdobím, protože pandemie covid-19 nadále omezuje životy i pohyb lidí po celém světě. Ale i uprostřed této globální krize existují příležitosti pro plánovitý a cílený rozvoj odborných dovedností, které mohou pomoci znovu restartovat turismus a zkvalitnit jeho řízení přímo v turistických destinacích. Takové ambice má nový projekt DEMINA.

Projekt DEMINA – Inovace a další vzdělávání v destinačním managementu, č. 2020-1-CZ01-KA202-078343, je jednou z nejambicióznějších a nejrozsáhlejších iniciativ v této oblasti.

Je realizován a spolufinancován v rámci programu Erasmus+ Evropské unie a jeho klíčovou myšlenkou je doplnit současné mezery ve vzdělávacích materiálech a metodikách pro destinační management a strategický rozvoj cestovního ruchu.

Projekt je realizován mezinárodním partnerství sedmi odborných institucí ze šesti zemí. Zapojenými zeměmi jsou Česká republika, Bulharsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Polsko a Turecko. Koordinátorem projektu je Vysoká škola hotelová v Praze, mezi další partnerské instituce patří jak univerzity, tak i vzdělávací organizace a instituce z oblasti veřejné správy.

Základním cílem projektu je udržitelný a konkurenceschopný rozvoj turismu, regionů a souvisejících politik.

V současnosti začíná být obecně uznáváno, že jednou z klíčových dovedností destinačních týmů je schopnost stanovit hodnotu potenciálu destinace na základě oceňování jejích složek a prvků, a že výsledky oceňování jsou základem pro aktivaci potenciálu prostřednictvím inovací ve strategickém plánování, pro rozhodování o budoucích investicích do rozvoje území a také podkladem pro hodnocení efektivity a účinnosti investic. Proto budou nástroje pro hodnocení potenciálu a jeho aktivizace vycházet z Evropského systému ukazatelů v turismu ETIS zaměřeného na udržitelný rozvoj a systému ukazatelů udržitelnosti OECD. Vytvořená metodika auditu destinace (i přesto, že je odlišný od standardního finančního auditu) bude také v souladu s normami INTOSAI pro audit zaměřený na implementaci principu 3E ve veřejných financích.

Pro naplnění projektu byly proto stanoveny konkrétní cíle a výstupy, kterých má být během realizace projektu dosaženo. Prvním plánovaným výstupem bude metodická publikace s názvem Evropský model a metodika pro řízení a audit destinací, druhým plánovaným výstupem bude vytvoření vzdělávacího programu pro pracovníky destinačního managementu a pracovníky odpovědné za rozvoj cestovního ruchu na veřejné úrovni, uplatnitelného jak v rámci celoživotního odborného vzdělávání, tak počátečního odborného vzdělávání pracovníků cestovního ruchu. Tyto nové vzdělávací a metodické nástroje pro oblast destinačního auditu a managementu tak posílí nabídku odborného vzdělávání v této oblasti a naplní hlavní cíl projektu – zvýšit kvalifikaci destinačních organizací a naučit je pracovat s efektivními nástroji ke zvýšení jejich znalostí a dovedností. V souvislosti s tím je také cílem definovat na evropské úrovni nové profesní kvalifikace pro destinačního pracovníka, destinačního manažera a destinačního auditora.

V neposlední řadě projekt přispěje k vytvoření sítě odborníků na destinační management na úrovni EU, což umožní průběžně zvyšovat jejich odborné znalosti a dovednosti výměnou praktických odborných zkušeností.

Ilustrace: Shutterstock.com

Kam pro další informace?

V průběhu realizace projektu budou hotové projektové výstupy dostupné pro širokou odbornou veřejnost na webové stránce www.demina.cz.

Autor

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Jihočeská centrála cestovního ruchu

Jižní Čechy se rozrostou o další modernizovaná karavanová stání

Do dotačního programu Jihočeského kraje, zaměřeného na vznik nových a modernizaci současných karavanových stání, dorazilo k termínu podání celkem 27 žádostí. V tiskové zprávě o tom informovala Jihočeská centrála cestovního ruchu.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Karlovarský kraj podpoří památky a turismus 16 miliony korun

Karlovarský kraj letos vyhlásil dva nové dotační programy na podporu památkové péče a cestovního ruchu. První se zaměří na projektovou přípravu a druhý na podporu památek zapsaných na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Celkem kraj rozdělí...

Číst více
Foto: Petr1888 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Úspěšná misie poličského muzea – příklad hodný následování

Dlouhodobým cílem Městského muzea a galerie Polička je přibližovat dětem z mateřských školek, žákům i studentům témata z historie, národopisu či umění.  V době „covidové“, kdy bylo pro školy i školky náročnější vydat se do muzea, obrátili gard. Místo zvaní...

Číst více