Vzdělávací projekty zaměřené na obory hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu

Foto: Shutterstock.com V Česku je realizováno několik vzdělávacích projektů zaměřených na obory hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu Foto: Shutterstock.com

V Česku je aktuálně realizováno několik vzdělávacích projektů zaměřených mimo jiných na obory hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu, které jsou vhodné pro různé stupně vzdělávací soustavy.

Na učňovské a střední odborné vzdělávání navazuje tzv. mistrovská zkouška. Ta bude v Česku nejen oceněním řemeslníka za práci nejvyšší kvality, ale obnoví i funkci a prestiž mistrů řemesel, přičemž podmínkou k jejímu získání bude minimálně pětiletá praxe v oboru. Tato tradice se obnovuje po více než sedmdesáti letech. Přípravu, organizaci a provádění mistrovské zkoušky budou zajišťovat Hospodářská komora ČR a Agrární komora ČR. Standardy mistrovských kvalifikací se zpracovávají například pro číšníky či cukráře.

V oblasti středního odborného vzdělávání přišlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s drobnou novinkou, která se ale může stát do budoucna revoluční. Podstatou je tzv. pokusné ověřování alternativní zkoušky profilové části maturitní zkoušky formou komplexní absolventské práce s obhajobou ve středních odborných školách. Do pilotního projektu bylo v prvním roce vybráno celkem devět středních odborných škol, z toho dvě hotelové, a to v Jeseníku a v Poděbradech. Podstatou je de facto náhrada dílčích zkoušek u školní části maturitní zkoušky z vybraných předmětů zpracováním komplexní práce s obhajobou, přičemž velký důraz je kladen na spolupráci s praxí (zaměstnavateli).

Velký projekt byl zaměřen na inovaci vyššího odborného vzdělávání. Bylo zpracováno velké množství učebních materiálů včetně těch zaměřených na hotelnictví, gastronomii a cestovní ruch. Všechny materiály jsou dostupné na portálu www.vovcr.cz.

Ve vysokém školství je v současné době zřetelná snaha Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství zřetelněji rozdělovat studijní programy na akademicky a profesně zaměřené. Tato diskuse je vedena i ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dalším významným tématem je vykazování publikační činnosti v žádostech o akreditaci či kontrolních zprávách předkládaných Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství, a to především podíl vyučujících na spoluautorství a bonita jednotlivých výstupů. Důraz je kladen na impaktované časopisy, výstupy obsažené v databázích Web of Sicence a Scopus, odborné knihy a kapitoly v nich zveřejněné.

Nejnovější články z rubriky Expert

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Tři pilíře německé propagace a pár zajímavých čísel

Nejen tři inspirační videa, ale i zajímavá čísla o turistice z České republiky představil minulý týden ředitel Německé turistické centrály (DZT) v Praze Jan Pohaněl na setkání s novináři.

Číst více