Expertní tým

Klára Dvořáková

JUDr. Klára Dvořáková je advokátka a přední odbornice na cestovní právo.

 S klienty nejčastěji řeší následující otázky: Jak právně ukotvit můj obchodní projekt? Jaká bude moje odpovědnost? Na co se pojistit? Můžete mi vytvořit a zrevidovat všeobecné obchodní podmínky a B2B smlouvy? Můžete mě zastoupit ve sporu s klientem? Budete mě bránit ve sporu z provizní smlouvy? Poradíte mi ohledně programu podpory Cestovní ruch? Kdy mám začít řešit insolvenci? Klára je autorkou knihy: Cestovní právo. Nyní dokončuje druhé vydání. Je také autorkou komentáře ke smlouvě o zájezdu v Občanském zákoníku. Je členkou International Forum for Travel and Tourism Advocates a Pan European Organization of Personal Injury Lawyers. K cestovnímu právu publikuje i v zahraničí, např. v rámci EU Collective Commentary about the New Package Travel Directive. Jejím právním koníčkem je horské právo. Působí jako vedoucí Skupiny právních expertů Mezinárodní horolezecké federace. Věnuje se také zdravotnickému právu.

Klára je partnerkou Holubová advokáti s.r.o.

Všechny články Kláry Dvořákové

René Petráš

JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D. je jeden z hrstky českých odborníků na právní úpravu turismu.

JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D. působí zejména na Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde vytvořil a vyučuje předmět Právo a cestovní ruch, také organizuje obvykle v listopadu konference k právní úpravě turismu. Na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha vyučoval od roku 2008 v oboru management cestovního ruchu (až do ztráty akreditace) právní úpravu cestovního ruchu. Je jediným externím členem komise zkoušející uchazeče o státní službu v oboru cestovní ruch. René Petráš je autorem více než sedmi desítek publikací k této otázce, také editorem/redaktorem většiny českých kolektivních publikací k právní úpravě turismu. Podrobně viz stránka dr. Petráše pod PFUK Právo a cestovní ruch http://turismus.prf.cuni.cz/ nebo informace o členu SVECR (Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu) http://www.svecr.cz/judr-phdr-rene-petras-ph-d/u89243.

Všechny články Rene Petráše

Pavel Pichler

Pavel sám sebe označuje za pekaře v Travelbakers, „ terapeuta“ cestovního ruchu, organizátora food a cestovatelských festivalů, kavárenského povaleče a poutníka.

Pavel cestovnímu ruchu plně propadl už při studiu geografie, kdy založil spolek Naboso, který realizoval cestovatelské akce pro studenty vysokých škol. To ho přivedlo až k portálu Hedvábná stezka, kde začal vést vzdělávací akce v cestovním ruchu a organizovat celorepublikově známé cestovatelské festivaly Expediční kamera a Snow film fest. V klubu se věnoval dlouhou dobu organizaci kurzů pro dobrodruhy a cestovatele napříč ČR. Mezi lety 2008 – 2017 pracoval na vedoucích marketingových pozicích ve společnostech ECEAT a v Centru EDEN, kde byl u budování a rozjedu celého areálu. Od roku 2017 je na volné noze a specializuje se na tvorbu a realizaci vzdělávacích akcí v cestovních ruchu, pořádá konferenci Travelevolution, školí, mentoruje a vede kulaté stoly v městech a destinacích. Nejvíce času věnuje zejména platformě Travelbakers, která pomáhá městům a destinacím s rozvojem cestovního ruchu a projektu Podniknito z kterého přebírá nové podnikatelské metody a myšlení a implementuje je do cestovního ruchu v ČR. Mimo to s kolegy organizuje eventy a gastro akce jako jsou Slavnosti moravského uzeného, Slavnosti mandloní nebo Extrem food festival. Do cestovního ruchu se snaží vnést myšlenky human centered designu a procesy a aktivity spojené s metodikou lean canvas. Tím, že často klade svým klientům „jednoduché“ otázky a hledají společně odpovědi na vize a mise v cestovním ruchu, mnohdy je brán jako „terapeut cestovního ruchu“. Ve volném čase miluje dálkové turistické trasy, zimní sporty a posedávání v kavárnách.

Všechny články Pavla Pichlera

Miroslav Rončák

Miroslav Rončák má 25leté zkušenosti z mezinárodního cestovního ruchu.

Více než 11 let řídil propagaci České republiky jako atraktivní turistické destinace jako ředitel zastoupení agentury CzechTourism v Německu, Rusku a zemích SNS. Kromě toho realizoval desítky projektů pro domácí i zahraniční DMO jako regionální ředitel FVW Medien. Během svého zahraničního působení obdržel řadu ocenění, jako např. „Tourism Olymp“ nebo „Leader of the travel industry“. V současné době působí na katedře rekreologie FTK UP v Olomouci. Specializuje se na tvorbu strategií udržitelného rozvoje turistických destinací, řešení problematiky overtourismu a restartu cestovního ruchu po pandemii covid-19. V rámci doktorského studia absolvoval stáž na Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Je členem užšího vedení mezinárodní aliance evropských vysokých škol TRIANGLE, které se zaměřují na udržitelný cestovní ruch. Miroslav je zároveň i spoluautorem první mezinárodní monografie o overtourismu a členem redakční rady vědeckého časopisu International Journal of Tourism Cities.  Působí rovněž jako regionální expert pro střední a východní Evropu společnosti TCI Research, která na základě Big Data analyzuje konkurenceschopnost turistických destinací. Jako specialista na Německo se podílí na efektivní prezentaci řady zemí a regionů na tamním trhu. Patří mezi pravidelné řečníky na zahraničních konferencích o cestovním ruchu.

Všechny články Miroslava Rončáka

Radka Telyčková

Radka se může pochlubit více než 17letými zkušenostmi z pohostinského průmyslu.

Její profesní dráha odstartovala v rodinné horské chatě Bedřichovka, v jejím životopisu ale najdete i jména jako InterContinental Praha, Zátiší Catering Group, Crowne Plaza Prague Castle (nyní Lindner Hotel). Od roku 2010 je spolumajitelkou konzultantské společnosti známé pod značkou Pomáháme hoteliérům, která se zaměřuje na hotelové poradenství, zejména pak na oblast Revenue Managementu se zvláštním důrazem na tvorbu poptávky, zvyšování přímých rezervací a zákaznickou spokojenost. Od roku 2012 organizuje konferenci #dotcomhotel, která se věnuje zejména technologickým trendům v oblasti hotelnictví. Od roku 2016 je firma autorizovaným partnerem Profitroom pro český a slovenský trh. Zabývá se také správou on-line recenzí, pro kterou používá systém TrustYou.

Všechny články Radky Telyčkové

Jaromír Průša

Jaromír Průša je jednatel a výkonný ředitel společnosti Asset protection agency s.r.o.

V oblasti komerční bezpečnosti se pohybuje více jak 25 let. Působil nejprve u renomovaných bezpečnostních agentur na pozicích od strážného přes regionálního manažera, manažera speciálních zakázek až po manažera pro obchodní domy. V roce 2004 Jaromír nastoupil ke společnosti Ahold Czech republic a.s. (nyní Albert s.r.o.), kde posledních 10 let pracoval na pozici Managera Risk Security. Zde byl zodpovědný za bezpečnostní politiku v rámci Ahold ČR, incident report proces, BCM a CMT, interní vyšetřování kriminality, řízení rizik a loss prevention. Jaromír byl člen leadership týmu společnosti Albert. V roce 2011 byl v rámci Mezinárodní konference bezpečnostního managementu, která se konala pod záštitou policejního prezidenta České republiky, oceněn jako bezpečnostní manažer roku. Cenu získal za rozvoj trhu inovativních řešení v rámci společnosti Ahold a úsporu nákladů na bezpečnost. K nejvýznamnějším projektům patří Store Watch (tzv. sdílená ostraha), mobilní hlídka a projekt PPR podání pomocné ruky. V roce 2013 se Jaromír stal viceprezidentem České pobočky sdružení bezpečnostních profesionálů ASIS International a od roku 2015 je předsedou Asis International v ČR. Od roku 2020 byl zvolen předsedou Asis International pro Českou a Slovenskou republiku. Jako předseda Asis International pracuje v poradním sboru ministra vnitra pro situační prevenci kriminality.

Všechny články Jaromíra Průši

Milan Pavelka

Milan Pavelka přináší hoteliérům zisk a stabilitu, je vyhledávaným odborníkem na hotelový management, prodej a marketing.

Jak restartovat hotel? Jak zvýšit a udržet zisk? Jak sestavit úspěšný strategický a marketingový plán? Jaký hotelový systém vybrat? Jak snížit náklady? Jak snížit distribuční poplatky? Jak proniknout na nové trhy? Jak obsadit nové trhy? Jak nejlépe prodat hotel? Jak nejlépe koupit hotel? Jak najmout, nebo pronajmout hotel? Jak postavit a otevřít hotel? Jak vtáhnout personál do hry?  Zabývá se psychologií a před 20 lety byl spoluzakladatelem Institutu pro pracovní psychodiagnostiku, je spoluautorem psychodiagnostického nástroje, který měří kompetence a osobnostní předpoklady s 99% přesností. Nejen díky tomu pomáhá v rámci mentoringového programu talentům růst. Je autorem metody Komunikace podle typu osobnosti, kterou přednáší od roku 2014 pro Edua Group a čtyři fakulty v ČR. Pravidelně publikuje i v zahraničí. Jeho zálibou je Cityscaping, akrylová malba městské krajiny. Aktuálně připravuje výstavu třiceti obrazů série New York.

Milan je zakládajícím partnerem Hotelmax Group.

Všechny články Milana Pavelky

Kateřina Rotterová

Vystudovala cestovní ruch na VŠE v Praze a poté si rozšířila vzdělání v programu MBA na University of New York in Prague se zaměřením na strategický marketing. Od roku 2009 se intenzivně věnuje komunikaci a marketingu na sociálních sítích. Své znalosti si pravidelně rozšiřuje absolvováním domácích a zahraničních vzdělávacích programů o komunikaci na Facebooku, Instagramu a dalších sociálních sítích, s cílem nacházet inspiraci a další možnosti pro zlepšení strategické komunikace svých klientů. Jak i sama tvrdí, nejvíce zkušeností vždy přinesla intenzivní spolupráce s klienty, jak z České republiky, tak ze zahraničí. Od roku 2009 pravidelně připravuje příspěvky pro Celý o turismu, ve kterých se zaměřuje na představování nových trendů a tipů pro komunikaci právě na sociálních sítích.

Všechny články Kateřiny Rotterové

Radim Bílý

Radim Bílý je zodpovědný za obchodní aktivity digitální agentury Fresh Services. Ta se podílí na marketingových aktivitách řetězců Corinthia Hotels, Occidental, H&Hotels a kutnohorského hotelu U Kata (největší hotel v tomto historickém městě, které je součástí kulturního dědictví UNESCO). Jeho hlavní parketou je e-commerce a B2B marketing. Vystudoval Informační systémy a technologie na VŠE v Praze. Na CELÝOTURISMU.CZ publikuje s kolegy především o tom, jak můžete díky poutavému obsahu, správné marketingové strategii a adaptaci na trendy přežít v drsném moři konkurence.

Všechny články Radima Bílého

Petr Studnička

Ing. Petr Studnička, PhD., se specializuje na problematiku hotelnictví, řízení cestovního ruchu, místních poplatků a veřejné správy.

Petr Studnička absolvoval Vysokou školu hotelovou v Praze a úspěšně dokončil v roce 2015 doktorské studium v oboru Cestovní ruch na Ekonomické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Od roku 2009 je akademickým pracovníkem Vysoké školy hotelové v Praze. V letech 2009-2014 byl tajemníkem katedry cestovního ruchu, v roce 2014 byl jmenován vedoucím katedry hotelnictví. Od roku 2018 je garantem bakalářského profesně zaměřeného studijního programu Hotelnictví, cestovní ruch a marketing. Přednáší předměty zaměřené na podnikání v hotelnictví a gastronomii a veřejnou správu. Je členem komory – platformy Cestovní ruch Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, vzdělávací sekce Asociace hotelů a restaurací ČR a Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu (SVECR). Je spoluautorem několika odborných monografií, z nichž za nejvýznamnější lze považovat Řízení cestovního ruchu v České republice – minulost, současnost, budoucnost (2014) a Místní poplatky v přímé vazbě na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství (2018). Působí rovněž v redakčních radách časopisů Czech Hospitality and Tourism Papers, Lipensko a Zpravodaj města Čelákovic. S redakcí Celý o turismu spolupracuje aktivně od roku 2014. Od roku 2006 je členem Zastupitelstva města Čelákovic, kde od roku 2014 vykonává funkci neuvolněného místostarosty města.

Všechny články Petra Studničky

Jan Kameníček

Jan Kameníček od roku 2006 spolupracuje se společností TravelClick patřící do skupiny Amadeus IT a zaměřuje s na zavádění komplexních e-commerce řešení do hotelové praxe, jejich optimálnímu využívání a analýze jejich účinnosti.

Mezi jeho klíčové kompetence patří mimo jiné obchodně-marketingové poradenství, pokročilý revenue management, vytváření a implementace e-commerce strategií zaměřených na distribuci a digitální média včetně optimálního fungování hotelových IT a business intelligence řešení. Mezi lety 2002 a 2006 vedl obchodní oddělení hotelu Savoy v Praze a zároveň koordinoval revenue management aktivity v sesterských hotelech Palace a Le Palais v rámci řetězce Vienna House. Jan Kameníček vystudoval magisterský program fakulty mezinárodních vztahů VŠE a MBA program na Rochester Institute of Technology, New York.

Všechny články Jana Kameníčka

Eva Mráčková

V cestovním ruchu se pohybuje celý život. Nejprve na VŠE jako student i jako asistent. Po znechucení z normalizačních prověrek odešla Eva Mráčková do praxe, aby strávila více než dvacet let v Čedoku v marketingu, o dovolených jako průvodce zájezdů. Získala bohaté zkušenosti jak z praxe, tak i z problematiky smluv a práva v cestovním ruchu. Stála u kolébky Asociace cestovních kanceláří České republiky, kde 23 let působila jako expert a manažer včetně stanovisek k návrhům zákonů. Editovala Zpravodaj ACK ČR, publikovala v odborných médiích a vedla odbornou část rubriky Poradna ACK na Novinky.cz. Je autorkou brožur Průvodce po cestách s cestovními kancelářemi, agenturami a dalšími organizátory, NE x oprávněné podnikání v cestovním ruchu, Jak postupovat v kritických situacích v cestovním ruchu a spoluautorkou publikace Management cestovních kanceláří a agentur.
V současnosti je tajemnicí Czech Travel Press.

Všechny články Evy Mráčkové