Více od autora

Foto: Shutterstock.com

Vodáci a právo

Vodácký turismus, jak bývá běžně vymezen, používá plavidla poháněná lidskou silou pro rekreační a sportovní účely. Vodácké aktivity patří k poměrně specifickým, ale v řadě regionů ve světě a zvlášť v Česku i důležitým součástem cestovního ruchu. I u vodáctví platí, že významným...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Právo, památky, nemateriální kulturní dědictví

S cestovním ruchem souvisí řada právních institutů. Zejména v zemích s bohatým kulturním dědictvím hraje výraznou roli právní úprava ochrany a využívání památek - tedy předpisy památkové péče.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Právo a vinařství v době koronaviru

I vinařství bylo zasaženo koronavirem, ale ve srovnání s cestovními kancelářemi, hotely a restauracemi jsou dopady na tento segment mnohem nižší. Zásadní roli zde hraje, nakolik byl konkrétní vinař vázán na běžnou výrobu nebo obchod, a nakolik spojen...

Číst více
Foto: Shutterstock.com (montáž: COT group)

Nová odborná literatura k právní úpravě turismu

Koncem března vyšlo další speciální právní číslo časopisu Studia turistica 1/2021 (po 1/2018, 1/2019, 1/2020), které je volně k dispozici na internetu.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Velikonoce a otázka kulturních konfliktů v turismu

Velikonoce patří k hlavním křesťanským svátkům, ale v českých zemích jde alespoň v některých regionech o rozsáhlou lidovou veselici s kvanty alkoholu a svéráznými zvyky. Český obyčej, který vyvolává v cizině (a to i v západních zemích) zřejmě nejhorší ohlas, je právě velikonoční výprask žen....

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Právní úprava cestovního ruchu za koronaviru a výhledy do budoucna

Masový cestovní ruch zažívá nejhorší období své historie, což bude zřejmě ještě alespoň měsíce pokračovat. Na jaře snad vakcinace a promořenost populace epidemii zastaví, jenže lze očekávat ekonomickou krizi. Jde tedy o mimořádně náročné období, jaké dosud...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Ubytovací zařízení, právo a koronavirová krize

Koronavirová krize těžce zasáhla cestovní ruch a k nejhůře postiženým patří hotely i další ubytovací zařízení. Vzniká také řada složitých právních otázek. Úřady a soudy se přitom vyrovnávají s takovými spornými otázkami běžně řadu let, jenže v dnešní krizové době je...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Památky a právo v době koronavirové krize

Z hlediska právní úpravy turismu představuje památková péče specifickou problematiku, které se pro ilustraci (nepočetné) publikace v České republice i cizině často ani nevěnují. Na druhé straně pro odborníky na památkovou péči a její právní úpravu představuje cestovní...

Číst více

Právo a koronavirová krize

Málokterý obor je tak těžce zasažen koronavirovou krizí jako cestovní ruch. Situace v prvních měsících roku 2020 se složitě vyvíjí, takže je dosud (článek byl dokončen 11. dubna) nemožné odhadnout dlouhodobé následky, které budou pro turismus nejspíš...

Číst více

Výhledy právní úpravy cestovního ruchu v roce 2020

Nestabilita právní úpravy cestovního ruchu je jedním z klíčových problémů oboru. Časté a leckdy zásadní změny jsou bohužel běžné zejména od účinnosti nového občanského zákoníku k 1. lednu 2014. Od výrazné novelizace jediného českého speciálního zákona k turismu č. 159/1999...

Číst více