Nová odborná literatura k právní úpravě turismu

Foto: Shutterstock.com (montáž: COT group) Foto: Shutterstock.com (montáž: COT group)

Koncem března vyšlo další speciální právní číslo časopisu Studia turistica 1/2021 (po 1/2018, 1/2019, 1/2020), které je volně k dispozici na internetu.

Najdeme zde například rady advokátky, jak utlumit činnost cestovní kanceláře, nástin dopadů koronaviru na právo nebo okolnosti vzniku nové právní úpravy průvodců. Vzhledem k minimálnímu množství odborných publikací k české právní úpravě turismu mají tyto články značný význam. Aktuální vydání časopisu Studia turistica najdete zde: https://www.studiaturistica.cz/archives/.

Starší práce, kterých navíc vzniklo jen málo, jsou nepoužitelné zejména kvůli zásadním změnám pod vlivem evropského práva od roku 1999 (přijetí zákona č. 159/1999 Sb., začlenění timesharingu do občanského zákoníku). Větší množství publikací vzniká až od roku 2013, jenže stále je mnoho problémů téměř nezpracovaných, přitom časté a mnohdy i zásadní novelizace potřebují nově analyzovat. Rozsáhlé přehledy najdeme v knihách Petráš: Právo a cestovní ruch (2013), Havlíčková (dnes Dvořáková) – Králová: Cestovní právo (2015, nyní se dokončuje nové vydání), Linderová: Cestovní ruch / Teoretická a právní východiska (2015). Odborné právní monografie na dílčí témata neexistují, uvést lze asi jen nerozsáhlý komentář k zákonu Dvořáková – Frýbová: Lex voucher (2020) nebo výklady v komentářích k občanskému zákoníku (autoři příslušných částí hlavně Hulmák nebo Dvořáková).

Aktuální odborné články k právní úpravě turismu jsou zejména v monotematických číslech časopisů: Acta Universitatis Carolinae Iuridica 3/2016, Právněhistorické studie 48/1 (2018), Studia turistica 1/2018, 1/2019, 1/2020, 1/2021 (u všech editor Petráš). Všechna tato čísla jsou volně na internetu, což je v právní vědě neobvyklé. Nemalý význam mají i stručné ale početné články (obvykle od Petráš nebo Dvořáková) vycházející každý měsíc v COT. Mnohé informace jako odkazy na různé informační zdroje jsou na stránce Právo a cestovní ruch pod Právnickou fakultou Univerzity Karlovy (http://turismus.prf.cuni.cz/).

Výrazný zájem právní vědy o úpravu turismu je ve střední Evropě pouze v Německu, odkud navíc přišla koncem 70. let klíčová část právní úpravy převzatá i evropským právem do dříve hlavní směrnice 90/314/EHS. Publikuje zde řada odborníků jako Ernst Führich, fungují vědecké ústavy, existuje i speciální časopis k aktualitám cestovního práva „ReiseRecht aktuell“ vydávaný Německou společností pro cestovní právo DGfR (https://www.dgfr.de/reiserecht_aktuell). Na Slovensku je jediná monografie Jurčová – Dobrovodský – Nevolná – Olšovská: Právo cestovného ruchu (2014) a sborníky nebo monotematická čísla časopisů věnující se právní úpravě turismu neexistují.

Tento obsah je pouze pro předplatitele. Zakoupit článek nebo objednat si předplatné.

Nejnovější články z rubriky Expert

Foto: Shutterstock.com

Co vše se „vejde“ do služby lázeňského ubytování?

Žijeme v době, která přeje šedé ekonomice. Cestovky nemají na pojištění a přemýšlejí, jak překlopit své zájezdové podnikání na (ne)zájezdy. Školky nemají ve školkách děti a vymýšlejí, jak je hlídat po parcích. Prodejci rozšiřují sortiment o ten povolený, aby...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Neplacení za TV v hotelech může být trestné

Dlouhodobé neplacení televizních a rozhlasových poplatků například v hotelech s mnoha přijímači může být kvalifikováno jako trestný čin, vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS). Koncesionářské poplatky jsou podle NS takzvanou podobnou povinnou platbou, jak ji spolu s daněmi či pojištěním...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Karlovarský kraj v datech ČSÚ: 4. čtvrtletí 2020

Hromadná ubytovací zařízení na území Karlovarského kraje vykázala v posledním čtvrtletí loňského roku 46 014 hostů. Počet ubytovaných se tak meziročně v posledním kvartálu snížil o 83,7 procenta. Počet přenocování meziročně poklesl o 79 %. Vypovídají o tom zatím poslední dostupná data...

Číst více