Ubytovací zařízení, právo a koronavirová krize

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Koronavirová krize těžce zasáhla cestovní ruch a k nejhůře postiženým patří hotely i další ubytovací zařízení. Vzniká také řada složitých právních otázek. Úřady a soudy se přitom vyrovnávají s takovými spornými otázkami běžně řadu let, jenže v dnešní krizové době je čas drahý. Právních odborníků orientujících se v komplikované právní úpravě turismu není mnoho, takže kvalitní publikace vznikají jen pozvolna – cennou výjimkou je Dvořáková-Frýbová: Lex voucher, vydaná nakladatelstvím C. H. Beck.

 

 

Právní úprava týkající se ubytovacích zařízení je přitom již nyní značně nepřehledná. Obecně je úprava cestovního ruchu i pro právníka dosti komplikovaná a bohužel málo stabilní, zde je však situace svým způsobem ještě horší. Jednotlivé normy jsou totiž roztříštěné v nejrůznějších částech právního řádu a řada otázek není řešena. Existuje rozsáhlá a alespoň v jádru poměrně přehledná právní úprava například lázeňství nebo vinařství, některé klíčové prvky fungování cestovních kanceláří řeší zákon č. 159/1999 Sb., ale k hotelům speciální předpis chybí. Zásadní je smlouva o ubytování § 2326–2332 občanského zákoníku, která je ale stručná, protože vychází z dobře známé povinnosti ubytovatele stanovit podmínky v ubytovacím řádu, s nímž se ubytovaný může předem seznámit. Podnikatelské činnosti jsou vymezeny v živnostenském zákoně č. 455/1991 Sb., což také není nijak překvapivé. Jenže mnohé prvky včetně důležitých definic jsou ve stavebních předpisech. Klíčový je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), z něj vycházejí vyhlášky vydané Ministerstvem pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a také č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, která poměrně podrobně stanoví podmínky staveb ubytovacích zařízení.

V současné koronavirové krizi projevuje stát snahu obyvatelstvu i podnikatelům pomoci, ale ne vždy je podpora efektivní, přitom cestovní ruch má někdy svérázná specifika, která takovéto zásahy kompli­kují. Zmínit je možné například program COVID lázně, kdy se mluví nejen o složité administrativě, což asi nebude nic neobvyklého u podpůrných programů, ale bohužel dokonce o nechuti lázní. Značná část poukazů nebyla zřejmě uplatněna nebo je hotely nepřijaly. Ke koncepci podpory lázní se ostře kriticky vyslovil například v otevřeném dopise šéf portálu Lázně Travel Libor Stočes (viz např. článek z 15. 8. na Echo24.cz „Jenom přináší komplikace. Lázně dávají od voucherů ruce pryč“).

Speciálně pro ubytovací zařízení schválila vláda program COVID – ubytování. Program sice ještě podléhá notifikaci EU, ale obdobné programy v jiných zemích prošly bez obtíží. Stát přispěje částkou 100–330 Kč – suma se liší dle typu zařízení – za jeden pokoj na období, kdy musely být od března do května uzavřeny. Obavy v praxi opět vyvolává možná administrativní náročnost a obecný problém, kdy programy vznikají narychlo a někdy působí i zpětně. Podnikatelé, kteří dokázali svá ubytovací zařízení alespoň částečně využít, mohou mít nyní smůlu.

Velmi zajímavou otázkou je, zda koronavirová krize přinese také něco nového pozitivního, zejména z hlediska rozvoje technologií. Již před březnem 2020 se projevovaly dlouhodobé snahy o automatizaci hotelů především kvůli drahé pracovní síle, nyní to samozřejmě razantně podporují tlaky na omezení kontaktů osob (viz například článek v červnovém COT na str. 50). Složitou otázkou je, zda nenarazí takovéto modernizace na nějaké právní obtíže. Lze například připomenout, jak náročná bývá EU u ochrany osobních údajů, kdy sankce u proslulého GDPR jsou leckdy likvidační. Například automatizované recepce přitom mohou přinášet rizika zneužití informací. Celá situace je ale ještě složitější, protože v současnosti v polovině srpna není vůbec jasný další vývoj koronavirové krize, tedy hlavně nakolik bude nutné opět přitvrdit opatření a jak dlouho bude panovat strach. Co je bohužel pravděpodobné, že ekonomická krize, jejíž příchod se ostatně očekával ještě před koronavirem, nyní dorazí v míře opravdu razantní.

 

Nejnovější články z rubriky Expert

Foto: Shutterstock.com

Hostů na Slovensku přibylo, chybí ale cizinci

Služeb hotelů a dalších ubytovacích zařízení na Slovensku v červenci využilo více hostů než ve stejném období loni, jejich počet byl ale i letos nižší než před koronavirovou krizí. Do země jezdí výrazně méně turistů ze zahraničí. Vyplývá...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Spor o podporu incomingu: zakopou ACK ČR a MMR tomahawk?

Jedno z tradičních klišé říká, že o peníze jde až v první řadě. Mediální přestřelka, která se v posledních týdnech strhla mezi Asociací cestovních kanceláří ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj, tuto úvahu podporuje. Zároveň ale relativizuje. Přestože jádrem sporu...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Vznikne nová norma pro online platformy pro rezervaci ubytování?

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) zvažuje vytvoření nového pracovního bodu, jehož účelem by byl vznik normy pro online platformy pro rezervaci ubytování vedoucí ke standardizaci jejich provozu.

Číst více