Výhledy právní úpravy cestovního ruchu v roce 2020

Nestabilita právní úpravy cestovního ruchu je jedním z klíčových problémů oboru. Časté a leckdy zásadní změny jsou bohužel běžné zejména od účinnosti nového občanského zákoníku k 1. lednu 2014. Od výrazné novelizace jediného českého speciálního zákona k turismu č. 159/1999 Sb. a současně smlouvy o zájezdu v občanském zákoníku (hlavně dle evropské směrnice 2302/2015 nahrazující směrnici o zájezdech z roku 1990) účinné od července 2018 se naštěstí situace poněkud zklidnila.

Ani nová organizace destinačního managementu vytvářená od jara 2018 již není novinkou, i když znalosti veřejnosti – dokonce i nemalé části úředníků – jsou stále tristní. Po neúspěchu mnohaletých snah o zcela nový zákon o podpoře rozvoje cestovního ruchu (jako je například na Slovensku) je cílem systém, který se nyní rozbíhá a postupně stabilizuje.

Parlament se již delší dobu zabýval dvěma významnými novelizacemi v oblasti turismu, a to změnou místních poplatků a úpravou činnosti průvodců v cestovním ruchu. Novelizaci zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. se podařilo koncem roku 2019 schválit jako zákon č. 278/2019 Sb. Ten nově zavádí poplatek z pobytu nahrazující dva původní poplatky v cestovním ruchu. „Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.“ (§ 3a) V roce 2020 je sazba poplatku z pobytu nejvýše 21 Kč za den (§ 3d), ale v dalším roce ho obce mohou navýšit na 50 Kč. Zazněly ale i myšlenky o jeho mnohem radikálnější úrovni – třeba i 150 Kč nebo desetina ceny ubytování. Novela účinná od 1. ledna 2020 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna teprve v listopadu a obce na konci roku 2019 musely narychlo vytvořit nové vyhlášky, pokud ho chtějí vybírat. Tato překotnost vyvolala kritiku například na tradiční konferenci Aktuální otázky právní úpravy cestovního ruchu na Právnické fakultě UK 12. listopadu. Novelizace přináší mnohé novinky jako například placení za všechny formy ubytování – tedy i v soukromí nebo možnost vést knihy ubytovaných i v elektronické podobě.

Druhým významným problémem dlouhodobě diskutovaným odborníky turismu a projednávaným v parlamentu jsou podmínky pro průvodce v cestovním ruchu. Již od převedení průvodců ze živnosti vázané na volnou před více než deseti lety se vedou permanentní velké spory. Návrh novely je již dlouho v parlamentu, ale jak nakonec otázka dopadne je stále nejasné. Nejspíše průvodce v cestovním ruchu bude muset mít zkoušku od autorizovaných institucí a být označen při výkonu činnosti, což se začlení snad do zákona č. 159/1999 Sb.

K legislativním problémům, kterým se bude zřejmě věnovat Odbor cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj, patří zejména tzv. sněžné právo. Právní řešení horské služby zařazené do zákona č. 159/1999 Sb. vyvolává velké rozpaky a problémy, což je třeba změnit. Do zákona, který tedy asi nemálo nabobtná, se zřejmě zařadí i mnohá pravidla Mezinárodní lyžařské federace. Zejména pravidla pohybu po sjezdovce (tzv. desatero FIS neboli Bílý kodex) nejsou v ČR závazným právním předpisem, ale zejména v alpských zemích tomu tak bývá. Ostatně i v dnešní době lyžařské areály v ČR běžně vyžadují dodržování pravidel FIS.

Několik let se uvažovalo o zavedení tzv. spotřebitelského kodexu, který by soustředil převážnou část norem chránících spotřebitele, ale zdá se, že vláda na tento zásadní zákon rezignovala. Znamenal by razantní transformaci právní úpravy turismu a asi i zánik zákona č. 159/1999 Sb., což tedy nyní nehrozí. Mnohá překvapení mohou přinést snahy právně řešit tzv. sdílenou ekonomiku, které leckdy nepříjemně komplikují jiné legislativní záměry, což se projevilo třeba u zmíněné novelizace zákona o místních poplatcích. Z právních norem souvisejících s turismem je třeba uvést hlavně mnohaletou přípravu nového zákona o památkové péči, který by nahradil hrozivě zastaralý zákon č. 20/1987 Sb. Vzniklo již několik návrhů zákona, ale žádný se dosud nepodařilo schválit. Při přípravě zákona se bohužel potřeby cestovního ruchu neprosazují.

Vcelku lze shrnout, že situace v legislativě týkající se turismu je sice klidnější, než tomu bylo zejména v letech 2014–2018, ale stále má ke stabilizaci hodně daleko. Nelze přitom vyloučit překvapení, třeba v souvislosti se sdílenou ekonomikou nebo destinačním managementem.

Foto: Shutterstock.com

foto
JUDr. PhDr. René Petráš Ph.D.pedagog Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Univerzity Jana Amose Komenského
petras@prf.cuni.cz
 

Nejnovější články z rubriky Expert

Foto: Shutterstock.com

Restauratéři mají kontrolovat bezinfekčnost, AHR požaduje změny

Dosluhující vláda Andreje Babiše zpřísnila proticovidová opatření – počínaje pondělím 1. listopadu bude muset personál restaurací kontrolovat u hostů doklad o bezinfekčnosti. Restauratéři se nové povinnosti přizpůsobí, Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) ale varuje před dalším poklesem tržeb...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Prague City Tourism zbohatne o 45 milionů

Radní hlavního města dle očekávání schválili záměr magistrátu navýšit základní jmění městské firmy Prague City Tourism (PCT) o 45 milionů korun na celkových 111 milionů. Základní jmění bude navýšeno úpisem 45 000 akcií.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

ČUCR: cestovní ruch patří na Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cestovní ruch je průmysl a jako takový patří do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu. S touto ústřední myšlenkou se formou otevřeného dopisu obrátil prezident České unie cestovního ruchu Viliam Sivek na představitele obou koalic, které uspěly v podzimních parlamentních...

Číst více