Návrh opatření VŠH v souvislosti s dopady pandemie COVID-19

Dopad šíření onemocnění COVID-19 způsobený koronavirem SARS CoV-2 se cestovního ruchu nejen v Česku, ale i v zahraničí dotkl zcela zásadním a mimořádným způsobem, zvlášť významně postihl obory hotelnictví, gastronomie, lázeňství, ale i činnost cestovních kanceláří a cestovních agentur a dalších návazných služeb cestovního ruchu. V rámci Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) byly provedeny v polovině dubna kvalitativní výzkumy s podnikateli, kteří dlouhodobě a úspěšně podnikají v cestovním ruchu. Účelem je formulovat konkrétní návrhy realizačních opatření, které mohou jednoznačně přispět ke zlepšení současné tíživé situace podnikatelských subjektů a zároveň které pomohou sektoru cestovního ruchu v České republice jako celku.

VŠH je členem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) a Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR ČR), takže se aktivně podílela na zpracování připomínek k materiálu „Záchranný plán cestovního ruchu ČR COVID 2020“. S jeho zněním se plně ztotožňuje.

VŠH po vyhodnocení výsledků výzkumu navrhla 12 konkrétních realizačních opatření:

 1. přímá pomoc se závazky vůči zaměstnancům – přechodné snížení odvodů na sociální pojištění a veřejné zdravotní pojištění u mezd za zaměstnavatele;
 2. prodloužení platnosti programu Antivirus pro podnikatele v cestovním ruchu, hotelnictví, gastronomii a lázeňství na dobu 6 měsíců, nikoliv jen do 31. května 2020;
 3. odložení, resp. odpuštění plateb DPH na období 6 měsíců pro provozovatele ubytovacích a stravovacích zařízení (s ohledem na uzavření provozoven je DPH nyní „nulové“, proto na období červen až listopad 2020);
 4. snížení sazby DPH na ubytovací služby na 10 % a sjednocení sazby DPH na stravovací služby s výjimkou alkoholických nápojů na 10 % (včetně take away a cateringu);
 5. odpuštění daně z příjmu fyzických osob podnikajících (OSVČ) a právnických osob za časově vymezené období (po dobu přerušení provozu);
 6. odpuštění koncesionářských poplatků za televizní a rozhlasové přijímače médiím veřejné služby (Česká televize, Český rozhlas) za dobu úplného nebo částečného uzavření provozoven poskytovatelů ubytovacích a stravovacích služeb;
 7. doporučení prominutí místního poplatku z pobytu a místního poplatku za užívání veřejného prostranství (např. restaurační předzahrádky) obcím a městům v jejich samostatné působnosti až do 31. prosince 2020 a prominutí či částečné odpuštění nájemného v nebytových prostorech vlastněných obcemi a městy;
 8. stanovení termínu obnovení provozu pro lázeňská léčebně-rehabilitační zařízení;
 9. vytvoření podpory segmentu MICE a organizování akcí zejména pro domácí klientelu při výpadku zahraničních turistů ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism a Czech Convention Bureau, při respektování pravidel veřejné podpory;
 10. zahájení masivní marketingové kampaně České centrály cestovního ruchu – CzechTourism na podporu domácího cestovního ruchu a následně i příjezdového cestovního ruchu;
 11. iniciování dočasné certifikace „Virus-Free Hotel/Restaurant“ zaručující zvýšenou úroveň specifických hygienických podmínek a bezpečnosti provozovny poskytující ubytovací a stravovací služby (roušky, dezinfekční prostředky, suroviny, procesy);
 12. podpora vysokých škol v oblasti výzkumu se zaměřením na řešení dopadů pandemie COVID-19 na cestovní ruch a navazující služby.

Na realizaci kvalitativních výzkumů a focus group se podíleli prorektor pro výzkum a spolupráci s praxí VŠH doc. Ing. Jan Hán, Ph.D., odborní asistenti katedry hotelnictví VŠH Ing. Jiří Zelený a Ing. Zbyněk Vinš a odborný asistent katedry ekonomie a ekonomiky VŠH Ing. Martin Petříček, Ph.D. Na formulaci návrhů realizačních opatření se dále podíleli vedoucí katedry hotelnictví VŠH Ing. Petr Studnička, PhD., odborná asistentka katedry cestovního ruchu VŠH Ing. Lucie Plzáková, Ph.D., a jednotliví členové focus group.

Foto: Shutterstock.com

foto
Ing. Petr Studnička, PhD.Vysoká škola hotelová v Praze
vedoucí katedry hotelnictví
studnicka@vsh.cz
 

Nejnovější články z rubriky Gastro

Foto: Shutterstock.com

Jakou budoucnost plánují politici cestovnímu ruchu, hotelnictví a gastronomii?

Rozhodujete se, komu v nadcházejících parlamentních volbách dát svůj hlas, i podle toho, jakou budoucnost plánují jednotlivé strany pro obor, který vás živí? Pomoci vám může anketa, kterou mezi lídry politických stran a uskupení provedla Asociace hotelů a restaurací...

Číst více
Foto: Ecocapsule

V horských pustinách i rušných podnicích

Všude tam přijdou vhod ty nejmodernější technologie. Rádi byste nabízeli pohodlné ubytování na vysoké hoře, ale chybí tam jakákoliv infrastruktura? Chcete v reálném čase vědět, jak se cítí hosté ve vaší restauraci? A potřebujete rychle rozdělovat úkoly,...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Technologická řešení v turismu

Automaty na bagety, různé pochutiny nebo nápoje nejsou dnes ničím neobvyklým. Jak moc svět cestovního ruchu proměňují různé technologie, je v současné době viditelné v každé jeho oblasti. Můžeme do určité míry hovořit o tzv. technologických trendech. Kromě...

Číst více