Místní poplatky v přímé vazbě na cestovní ruch vybírané na území Moravskoslezského kraje

Foto: Shutterstock.com Kraj se v prvních třech čtvrtletích podílel zhruba 5 % na celostátním výnosu z místního poplatku z pobytu Foto: Shutterstock.com

Místní poplatek z pobytu může zavést 300 obcí, které se nacházejí v Moravskoslezském kraji. Na území kraje bylo za prvních devět měsíců roku 2021 vybráno z místního poplatku z pobytu celkem 9,5 mil. Kč, tj. 5 % celostátního výnosu. Za celý loňský rok dosáhl krajský výnos 10,9 mil. Kč.

Od 1. ledna 2020 platí v Česku novela zákona o místních poplatcích č. 278/2019 Sb., která zavedla nově místní poplatek z pobytu (MP P). Jeho konstrukce vychází z původních místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt (MP LRP) a z ubytovací kapacity (MP UK). V rozpočtové skladě byly původně tyto místní poplatky označeny kódem položky 1342 (MP LRP) a 1345 (MP UK), MP P se integroval do položky 1342.

Místní poplatky plní významnou funkci principu fiskální decentralizace, neboť jsou ze 100 % příjmem do rozpočtů obcí. Není bez zajímavosti, že takto koncipovaný poplatek, původně tzv. Kurtaxe (lázeňská daň), začal být celosvětově historicky poprvé vybírán v Karlových Varech před 550 lety v roce 1471.

Do celkových výnosů z místních poplatků se přímo projevují výkyvy v cestovním ruchu, které jsou zejména v posledních dvou letech způsobeny pandemií covid-19. Vždyť od 14. března 2020 do 23. května 2021, což je období 435 dnů, měla ubytovací zařízení zásadně omezený, reálně přerušený provoz z rozhodnutí vlády České republiky v rozsahu 271 dnů (62,3 % z celkové doby), přičemž nejdelší 157 dnů dlouhá uzávěra trvala od 18. prosince 2020 do 23. května 2021. I z tohoto důvodu řada obecních úřadů, úřadů městysů, městských úřadů či magistrátů v přenesené působnosti rozhodla o prominutí výběru místního poplatku z pobytu.

Celostátní výnos z výše zmíněných místních poplatků je uveden v tabulce.

Na území Moravskoslezského kraje bylo za prvních devět měsíců letošního roku vybráno z místního poplatku z pobytu celkem 9,5 mil. Kč, což odpovídá zhruba 5% podílu na celostátním výnosu. V loňském roce za 12 měsíců dosáhl výnos 10,9 mil. Kč, což jsou necelá 3,5 %. Místní poplatek z pobytu může zavést 300 obcí, které se na území Moravskoslezského kraje nacházejí.

Například Magistrát města Ostravy rozhodl dne 14. dubna 2020 o prominutí místního poplatku z pobytu od 14. dubna do 30. června. Dne 24. června bylo toto rozhodnutí prodlouženo o období od 1. července do 9. července. A 10. července nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška, na základě které byl osvobozen poplatník od místního poplatku z pobytu od 10. července do 31. prosince 2020. Důležité je upozornit na skutečnost, že vydání rozhodnutí o prominutí poplatku nezbavuje dotčené poplatkové subjekty povinnosti plnit si své procesní povinnosti (např. řádně a včas splnit ohlašovací povinnost).

V roce 2021 činí sazba místního poplatku z pobytu v Ostravě 21 Kč za osobu a za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: DMO Český Krumlov Region

Web destinace Český Krumlov Region uspěl ve Zlatém erbu

Webové stránky destinace Český Krumlov Region zabodovaly jako jedny z nejlepších v republice v soutěži Zlatý erb. V kategorii měst a obcí se umístily na druhé příčce v rámci Ceny místopředsedy vlády pro digitalizaci za nejlepší turistickou prezentaci. Ocenění se předávala...

Číst více