Od 1. ledna 2020 je v Česku nově zaveden místní poplatek z pobytu

Schválením novely zákona č. 278/2019 Sb., která mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ze dne 15. října 2019, došlo s účinností od 1. ledna 2020 v České republice k zániku místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací kapacity a nově byl zaveden místní poplatek z pobytu.

V české legislativě byly oba původní místní poplatky uplatňovány od roku 1991, přičemž je vybíralo mezi 15 a 25 procenty českých obcí. Roční objem výběru obou místních poplatků v období pěti let v České republice je uveden v Tabulce, přičemž postupně vzrůstal s ohledem na celkový pozitivní vývoj cestovního ruchu a obsazenosti hromadných ubytovacích zařízení.

Tab.: Výběr místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt (MP LRP) a místního poplatku z ubytovací kapacity (MP UK) v letech 2014–2018 v České republice

  ∑ MP LRP v Kč ∑ MP UK v Kč ∑ MP LRP + MP UK v Kč
2014 304 052 667 223 912 974 527 965 641
2015 326 569 583 239 546 280 566 115 863
2016 351 406 520 252 019 298 603 425 818
2017 386 948 519 278 501 086 665 449 605
2018 406 914 729 288 187 938 695 102 667

Zdroj: Ministerstvo financí – MONITOR, 2019

Nejvyšší příjmy z obou místních poplatků generuje v Česku hlavní město Praha, které v roce 2018 dosáhlo příjmu z obou místních poplatků ve výši 324,1 mil. Kč. Novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu schválili pražští zastupitelé na zasedání konaném dne 12. prosince 2019. Odhadovaný výnos z poplatku z pobytu při sazbě 21 Kč by mohl být o přibližně 14 % vyšší, tj. celkem 369,6 mil. Kč. Od roku 2021 bude možné uplatnit maximální sazbu ve výši 50 Kč.

Místní poplatek z pobytu nově:

  • týká se všech krátkodobých pobytů (nejvíce 60 po sobě jdoucích dnů) osob, které v obci nejsou přihlášeny;
  • poplatek může zavést kterákoliv obec (bez dalších specifik) na území ČR;
  • netýká se jen ubytovatelů (provozovatelů zkolaudovaných ubytovacích zařízení), ale všech poskytovatelů úplatného pobytu (krátkodobé pronájmy);
  • změnil se okruh osvobozených skupin osob a zařízení a rozhodující již není účel pobytu (lze rozšířit nad rámec zákona);
  • maximální sazba v roce 2020 činí 21 Kč/osoba/den, od roku 2021 může dosáhnout až 50 Kč/osoba/den, přičemž den počátku pobytu se do výpočtu nezahrnuje (lze poskytnout úlevu vyjádřenou v procentech nebo pevnou částkou);
  • nelze vybírat paušální částkou;
  • poplatníkem jsou fyzické osoby (hosté), plátcem je poskytovatel úplatného pobytu.
     

Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nově zavedený místní poplatek, musí všichni poskytovatelé úplatného pobytu nově splnit ohlášení poplatkové povinnosti. Výnos z místního poplatku z pobytu je ze 100 % příjmem obcí a nelze aplikovat tzv. účelovou vázanost. Vzory obecně závazných vyhlášek byly zveřejněny Ministerstvem vnitra dne 7. listopadu 2019. Asociace hotelů a restaurací ve spolupráci s Ministerstvem financí a Vysokou školou hotelovou v Praze uspořádala k předmětné problematice odborný workshop dne 5. prosince. Je nezbytné, aby všechna ubytovací zařízení oddělovala poplatek z pobytu od základu ceny ubytování, a to ve všech formách prodeje. Protože jsou poskytovatelé úplatného pobytu jen plátcem poplatku a jedná se u nich účetně o průběžnou položku, tak se předmětný poplatek nezahrnuje do základu daně z přidané hodnoty.

 

Název projektu: Certifikovaná metodika k novele zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Číslo projektu: 1667/2016-54

Zadavatel projektu: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Příjemce podpory: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Termín řešení projektu: 1. 1. – 28. 2. 2017

Řešitelský tým: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D., Ing. Petr Studnička, PhD., Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.

Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.

foto
Ing. Petr Studnička, PhD.Vysoká škola hotelová v Praze
vedoucí katedry hotelnictví
studnicka@vsh.cz
 

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com (montáž: COT group)

Beskydy-Valašsko: spuštěn nový ubytovací rezervační systém

Více než 8 000 lidí navštívilo rezervační systém ubytování na stránkách www.beskydyportal.cz, kterým se Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko snaží pomoci turistům i hoteliérům v době koronavirové krize. Systém funguje zhruba měsíc, začátkem listopadu do něj byla zapojena asi...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Královéhradecký kraj má novou destinační společnost

V prosinci zahájila činnost nová destinační společnost Královéhradeckého kraje. Příspěvková organizace s názvem Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu převzala činnost končící Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje a společnosti Revitalizace KUKS, připravuje však i spoustu nových projektů. Centrála o tom...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

V okolí lipenské přehrady vznikají nové trasy pro běžkaře

Poblíž lipenské přehrady vzniknou nové trasy pro běžkaře. Stopy budou stroje upravovat pro klasiku i bruslení. Trasy povedou kolem Pasečné u Přední Výtoně a lyžaři se po nich dostanou například pod vrchol Svatý Tomáš. Novináře o tom informoval mluvčí...

Číst více