Více od autora

Evropská aliance cestovního ruchu vyzývá ke sjednocení cestovních omezení na evropské úrovni

Evropská aliance cestovního ruchu (The European Tourism Manifesto alliance) vyzvala členské státy EU, aby přijaly opatření týkající se klíčových priorit v odvětví cestovního ruchu a aby sjednotily cestovní omezení zaváděné v důsledku pandemie Covid-19.

Číst více
Ilustrace: AČCKA

Pojištění cestovních kanceláří: evropské i národní téma

Evropská asociace ECTAA s pomocí členských organizací provádí lobbing na evropské úrovni s cílem změkčit požadavky kladené na zajištění cestovních kanceláří v rámci směrnice Evropského parlamentu a rady, o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, č. 2015/2302. V této souvislosti proběhl...

Číst více

Závěry z jednání destinační komise ECTAA

Ve středu 6. května 2020 proběhla videokonference destinační komise při evropské asociaci ECTAA, které se zúčastnili zástupci jednotlivých členských asociací, mezi nimiž je zastoupena i AČCKA. Cílem této konference bylo projednat vyvstávající otázky spojené s postupnou obnovou činnosti...

Číst více

Zelená dohoda pro Evropu

Evropská komise představila v prosinci roku 2019 Zelenou dohodu pro Evropu (European Green Deal) – plán, který má zajistit udržitelnost hospodářství EU. Mezi hlavní navrhovaná opatření patří snížení emisí, investice do výzkumu a inovací a ochrana životního prostředí....

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Návrh rámcové dohody pro Brexit předložen Evropské radě

Evropská komise navrhla doporučení pro rozhodnutí Rady ve věci post-brexitových vztahů mezi Evropskou unií a Velkou Británií, jež by měly být vyjasněny do konce roku 2020. Na základě tohoto návrhu vyzývá Evropská komise Radu Evropské unie,...

Číst více

Oborové požadavky vůči Evropské komisi na období 2019–2024

Priority pro konkurenceschopný, transparentní a udržitelný cestovní trh představeny evropskou organizací ECTAA. V listopadu roku 2019 byla Evropským parlamentem schválena nová Evropská komise v čele s předsedkyní Ursulou von der Leyen, která povede komisi do roku 2024. Priority nové...

Číst více

AČCKA: zásadní informace ve věci vysílání zájezdových řidičů do Francie

Zahraniční firmy usazené v jiné zemi EU, které vysílají své zaměstnance na území Francie, musejí dle zákona Loi Macron důsledně dodržovat mzdové a deklarační povinnosti. Dodržování předpisů podléhá přísným kontrolám úřadů a v případě porušení povinností hrozí vysoké pokuty....

Číst více

Argentinou od severu k jihu

Při cestě od nejsevernějšího bodu k nejjižnějšímu cípu Argentiny vás čeká více než 4 000 km. Po celé své délce nabízí tato země nezapomenutelné přírodní scenérie, jedinečnou kuchyni a přívětivost místních obyvatel, díky které se budete cítit jako...

Číst více

Dopady úpadku Thomas Cook na podobu evropské legislativy

Evropský parlament přijal dne 24. října 2019 usnesení o negativním dopadu úpadku společnosti Thomas Cook na cestovní ruch v EU. ECTAA prosadila svoje požadavky ve věci úpadků leteckých společností. Britská společnost Thomas Cook vyvíjela aktivity nejen na poli...

Číst více

AČCKA jednala s MPO ve věci problematiky neoprávněného podnikání v cestovním ruchu

V návaznosti na srpnové jednání zástupců AČCKA s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem se v září uskutečnila návazná schůzka se zástupci MPO s cílem zintenzivnit spolupráci ve věci účinného dozoru nad praktikami podvodných subjektů. Iniciativa navázala na příslib...

Číst více