Závěry z jednání destinační komise ECTAA

Ve středu 6. května 2020 proběhla videokonference destinační komise při evropské asociaci ECTAA, které se zúčastnili zástupci jednotlivých členských asociací, mezi nimiž je zastoupena i AČCKA. Cílem této konference bylo projednat vyvstávající otázky spojené s postupnou obnovou činnosti poskytovatelů služeb v cestovním ruchu ve světle postupného uvolňování restriktivních opatření v Evropě.

Diskuse se věnovala zejména následujícím oblastem:

  • Zdravotní a bezpečnostní protokoly – ECTAA spolupracuje se Světovou radou cestování a turismu (WTTC) při přípravě těchto protokolů pro cestovní kanceláře.
  • Pokyny pro leteckou dopravu – Evropská komise v následujících týdnech předloží provozní pokyny, které by následně měly sloužit jako základní protokoly o bezpečnosti zdraví v letecké dopravě pro celou EU.
  • Informace k cestovním omezením – Zástupci ECTAA vyzvali přítomné ­delegáty členských asociací, aby komunikovali se svými příslušnými ministerstvy a aktuální informace následně sdíleli při dalších jednáních destinační komise. Ze strany delegátů byly vzneseny dotazy, zda budou dopravní společnosti povinné dočasně omezovat kapacitu přítomných osob např. na 2/3 z celkově možné obsazenosti, aby byla dodržena pravidla bezpečných rozestupů. Dle sdělení Komise však nyní nejsou žádná pravidla omezující kapacitu stanovena.
  • Informace o úrovni omezení v jednotlivých zemích – Evropská komise má ve spolupráci s ECTAA v úmyslu zřídit specializovaný web s interaktivní mapou, která bude reflektovat aktuální informace z členských států v oblasti cestovního ruchu. Mapa úrovně přenosu COVID-19 bude zachycovat i nižší než vnitrostátní úroveň a má poskytovat informace na úrovni EU pro orgány, dopravce a poskytovatele služeb (informace o uvolnění hranic, cestovních omezeních, dostupných turistických službách a další).
  • Komunikace směrem k zahraničí – Mnoho turistických centrál již v těchto dnech aktivně pracuje na kampaních na podporu cestování v následujících měsících. Konkrétně lze uvést např. aktuální snahu německé asociace DRV vytvořit dokument, který by monitoroval bezpečné turistické cíle či kampaň portugalské asociace APAVT „Čisté a bezpečné“, jež certifikuje takové turistické podniky a aktivity, které splňují hygienické požadavky pro prevenci a kontrolu COVID-19 a dalších možných infekcí.

 

Autor

Nejnovější články z rubriky Asociace

Foto: Unsplash

Letecké společnosti se zavázaly k respektování práv spotřebitelů

Šestnáct významných leteckých společností na evropském trhu se přihlásilo k větší transparentnosti, lepší informovanosti a včasnému odškodnění cestujících v případě zrušení letu na základě iniciativy Evropské komise. Ta v prosinci 2020 upozornila orgány pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (CPC, Consumer...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

ČUCR: cestovní ruch patří na Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cestovní ruch je průmysl a jako takový patří do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu. S touto ústřední myšlenkou se formou otevřeného dopisu obrátil prezident České unie cestovního ruchu Viliam Sivek na představitele obou koalic, které uspěly v podzimních parlamentních...

Číst více
Foto: A.T.I.C. ČR

Blíží se TÝDEN turistických informačních center ČR

Ve vazbě na Světový den pro rozvoj informací vyhlásila Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR) na období od 25. do 31. října TÝDEN turistických informačních center. Do akce se zapojí 146 informačních center z celé České republiky....

Číst více