Návrh rámcové dohody pro Brexit předložen Evropské radě

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Evropská komise navrhla doporučení pro rozhodnutí Rady ve věci post-brexitových vztahů mezi Evropskou unií a Velkou Británií, jež by měly být vyjasněny do konce roku 2020. Na základě tohoto návrhu vyzývá Evropská komise Radu Evropské unie, aby povolila zahájení jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska.

Rada již v minulosti potvrdila, že jejím cílem je uzavřít partnerství se Spojeným královstvím co nejdříve a že budoucí vztah musí být založen na rovnováze práv a povinností obou zúčastněných stran.

Ambiciózní a obsáhlé „nové partnerství“ navrhované v tomto doporučení odráží závěry a pokyny Evropské rady a staví na politické deklaraci z prosince roku 2019. Rozsah partnerství předpokládaný v tomto doporučení zahrnuje všechny oblasti zájmu uvedené v deklaraci, např. obchodní a hospodářskou spolupráci, vymáhání práva a soudní spolupráci v trestních záležitostech, zahraniční politiku, bezpečnost a obranu, účast na programech Unie a další. Předpokládané partnerství by respektovalo autonomii rozhodování Unie a jejího právního řádu, integritu jednotného trhu a celní unie. Mělo by zajistit ochranu finančních zájmů EU a odrážet postavení Spojeného království jako třetí země mimo schengenský prostor, která nemůže mít stejná práva, a nemůže tak požívat stejných výhod jako člen.

Komise je připravena dosáhnout dohody v maximální možné míře během přechodného období a dále pokračovat v jednáních o zbývajících otázkách i po skončení tohoto období.

V oblasti mobility EU usiluje o možnost bezvízového styku pro krátkodobé pobyty, které jsou založeny na nediskriminaci mezi členskými státy Unie a podléhají plné reciprocitě. V oblasti letectví je cílem zajistit rovněž reciproční, udržitelné a vyvážené otevření trhů při současném zachování vnitřního trhu služeb letecké dopravy.

Evropská komise povede všechna jednání v souladu s platnými směrnicemi a v nepřetržité koordinaci s Radou a jejími přípravnými orgány. O průběhu jednání bude zároveň včas a v plném rozsahu informovat Evropský parlament.

 

Autor

Nejnovější články z rubriky Destinace

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Tři pilíře německé propagace a pár zajímavých čísel

Nejen tři inspirační videa, ale i zajímavá čísla o turistice z České republiky představil minulý týden ředitel Německé turistické centrály (DZT) v Praze Jan Pohaněl na setkání s novináři.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Ras Al Khaimah – emirát na špici

Ras Al Khaimah doslova znamená špička stanu. Tento emirát skutečně na mapě tvoří severní špičku Spojených arabských emirátů, s nimiž sousedí se všemi vyjma Abu Dhábí. Místo na špici má ovšem i z hlediska udržitelnosti a zážitků.

Číst více