Návrh rámcové dohody pro Brexit předložen Evropské radě

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Evropská komise navrhla doporučení pro rozhodnutí Rady ve věci post-brexitových vztahů mezi Evropskou unií a Velkou Británií, jež by měly být vyjasněny do konce roku 2020. Na základě tohoto návrhu vyzývá Evropská komise Radu Evropské unie, aby povolila zahájení jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska.

Rada již v minulosti potvrdila, že jejím cílem je uzavřít partnerství se Spojeným královstvím co nejdříve a že budoucí vztah musí být založen na rovnováze práv a povinností obou zúčastněných stran.

Ambiciózní a obsáhlé „nové partnerství“ navrhované v tomto doporučení odráží závěry a pokyny Evropské rady a staví na politické deklaraci z prosince roku 2019. Rozsah partnerství předpokládaný v tomto doporučení zahrnuje všechny oblasti zájmu uvedené v deklaraci, např. obchodní a hospodářskou spolupráci, vymáhání práva a soudní spolupráci v trestních záležitostech, zahraniční politiku, bezpečnost a obranu, účast na programech Unie a další. Předpokládané partnerství by respektovalo autonomii rozhodování Unie a jejího právního řádu, integritu jednotného trhu a celní unie. Mělo by zajistit ochranu finančních zájmů EU a odrážet postavení Spojeného království jako třetí země mimo schengenský prostor, která nemůže mít stejná práva, a nemůže tak požívat stejných výhod jako člen.

Komise je připravena dosáhnout dohody v maximální možné míře během přechodného období a dále pokračovat v jednáních o zbývajících otázkách i po skončení tohoto období.

V oblasti mobility EU usiluje o možnost bezvízového styku pro krátkodobé pobyty, které jsou založeny na nediskriminaci mezi členskými státy Unie a podléhají plné reciprocitě. V oblasti letectví je cílem zajistit rovněž reciproční, udržitelné a vyvážené otevření trhů při současném zachování vnitřního trhu služeb letecké dopravy.

Evropská komise povede všechna jednání v souladu s platnými směrnicemi a v nepřetržité koordinaci s Radou a jejími přípravnými orgány. O průběhu jednání bude zároveň včas a v plném rozsahu informovat Evropský parlament.

 

Autor

Nejnovější články z rubriky Destinace

Foto: Daniel Mrázek

Smartwings obnoví linku do Dubaje

Letecká skupina Smartwings dále posiluje na pražském letišti, kde nyní nabízí letecká spojení do téměř 60 destinací. Od 20. října Smartwings obnoví z Prahy další přímé letecké spojení do Dubaje ve Spojených arabských emirátech. Linka bude během...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Od soboty děti nemusí jít po dovolené v rizikové zemi do samoizolace

Od soboty nemusí mít děti od šesti do 12 let test před návratem z dovolených ze zemí s vysokým či velmi vysokým rizikem nákazy covidem-19. Hned po návratu mohou podstoupit PCR test a v případě negativního výsledku nemusí do...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

ECDC: Na tyto řecké ostrovy radši nejezděte

Evropské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) přeřadilo 13 řeckých ostrovů v Egejském moři mezi oblasti s nejvyšším rizikem nákazy koronavirem. Informovala o tom agentura Reuters. ECDC tím důrazně varuje před cestováním do těchto oblastí. Mezi ostrovy, které...

Číst více