Zelená dohoda pro Evropu

Evropská komise představila v prosinci roku 2019 Zelenou dohodu pro Evropu (European Green Deal) – plán, který má zajistit udržitelnost hospodářství EU. Mezi hlavní navrhovaná opatření patří snížení emisí, investice do výzkumu a inovací a ochrana životního prostředí. Dalším bodem dohody je transformace evropské ekonomiky tak, aby byla dlouhodobě udržitelná – zachování jejího růstu bez současného zvyšování využívání přírodních zdrojů. Cílem dohody je zajistit, aby se Evropa do roku 2050 stala klimaticky neutrálním kontinentem.

V rámci Zelené dohody přijala Komise řadu iniciativ, které mohou mít mimo jiné dopad na odvětví cestovního ruchu:

 • Evropský klimatický zákon
  V březnu letošního roku byl předložen návrh zákona o klimatu, jehož cílem je snížit emise skleníkových plynů, a zajistit tak dosažení klimatické neutrality. K dispozici budou nástroje financování, jako je např. Evropský investiční plán pro zelené obchody, strategie udržitelného financování a mechanismus spravedlivého přechodu (podpora nejvíce postižených regionů a odvětví).
   
 • Udržitelná mobilita
  Na odvětví dopravy připadá čtvrtina skleníkových plynů produkovaných v EU, přičemž jejich podíl stále narůstá. K dosažení klimatické neutrality je nezbytné do roku 2050 emise z dopravy snížit o 90 %. Je vyžadována revize směrnice o zdanění energie – především stávající osvobození od daně, včetně těch, která se uplatňují na letecká a námořní paliva. Komise taktéž navrhne rozšířit evropský systém obchodování s emisemi na námořní odvětví a snížit množství povolenek pro obchodování s emisemi, jež jsou zdarma přidělovány leteckým dopravcům.
   
 • Evropský rok železnice
  Komise rovněž přijala návrh na označení roku 2021 jako Evropský rok železnice, jelikož právě železnice hraje důležitou roli při dosahování klimatické neutrality. Cílem tohoto projektu je povzbudit a podpořit úsilí EU, členských států, regionálních a místních orgánů a dalších organizací za účelem zvýšení podílu osobní a nákladní dopravy.
   
 • Evropský klimatický pakt
  Aby byla Zelená dohoda úspěšná, je nezbytné aktivní zapojení veřejnosti, národních a regionálních organizací, odborů, vzdělávacích a výzkumných institucí, spotřebitelů a dalších. Veřejná on-line konference je přístupná všem do 27. května 2020.
   

 

foto
Mgr. Kristýna ČamskáAsociace českých cestovních kanceláří a agentur
office/account manager
 

Autor

Nejnovější články z rubriky Incoming

Foto: Shutterstock.com

Profil typického turisty v Královéhradeckém kraji

V předposledním dílu letošního seriálu věnovaného analýze demografických charakteristik a spotřebního chování domácích i zahraničních turistů navštěvujících jednotlivé kraje České republiky se vypravíme na Královéhradecko. Zaměříme se na návštěvníky, kteří do kraje přijížděli v letech 2018 a 2019, tedy...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Profil typického turisty v Libereckém kraji

Jeden z posledních dílů našeho letošního seriálu vás zavede na Liberecko. Seznámíte se s demografickými charakteristikami a spotřebním chováním =domácích i zahraničních návštěvníků, kteří do tohoto kraje mířili v letech 2018 a 2019, tedy před příchodem koronavirové pandemie. Jako vždy vyjdeme...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Pražské letiště odbaví o šestinu pasažérů víc než loni

Letiště Václava Havla Praha by letos podle odhadů mělo odbavit kolem 4,4 milionu cestujících, což je meziročně asi o šestinu více. Návrat k číslům před koronavirovou krizí, kdy v roce 2019 odbavilo přes 17,8 milionu pasažérů, však odhaduje...

Číst více