AČCKA jednala s MPO ve věci problematiky neoprávněného podnikání v cestovním ruchu

V návaznosti na srpnové jednání zástupců AČCKA s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem se v září uskutečnila návazná schůzka se zástupci MPO s cílem zintenzivnit spolupráci ve věci účinného dozoru nad praktikami podvodných subjektů. Iniciativa navázala na příslib pana ministra, který mimo jiné deklaroval maximální součinnost MPO ve věci důsledné kontroly nad činností neoprávněných subjektů podnikajících v cestovním ruchu.

Jednání, které se konalo dne 19. září, se zúčastnili zástupci asociace (R. Škrabánek, K. Čámská) a vedoucí zástupci MPO z příslušných odborů (M. Hrabánková, P. Vinkler, F. Nestával).

Tématem jednání byl společný zájem v boji proti podvodným subjektům v cestovním ruchu, se kterými se AČCKA přes veškerou snahu a soustavné podněty úřadům nadále setkává. Asociace na praktiky těchto subjektů dlouhodobě poukazuje a aktivně proti nim vystupuje. AČCKA obdrží ročně desítky podnětů na podezření z neoprávněného podnikání z řad laické i odborné veřejnosti, které jsou po přezkoumání dále postoupeny právě příslušným živnostenským úřadům (spadajícím pod působnost MPO). Častým jevem bývá pořádání zájezdů vlastním jménem bez příslušné koncese/živnostenského oprávnění, či dokonce neidentifikovatelné subjekty bez IČ (zpravidla fyzické osoby, které pod označením neziskových spolků pořádají „expedice“ a výlety a cenu zájezdu schovávají za mimořádné členské příspěvky). Poctivým cestovním kancelářím tak vznikají ekonomické ztráty a nerovné podmínky na trhu. Kdo však skutečně podstupuje riziko, je spotřebitel.

Živnostenskou kontrolou jsou dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v rámci své působnosti pověřeny příslušné živnostenské úřady, které sledují, zda jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem. Ze zkušenosti AČCKA bohužel někdy bývá opomíjena kontrola v rovině jednoho z paragrafů občanského zákoníku (§ 2523), který za pořadatele považuje i takový subjekt, který zdání poskytování zájezdu byť jen vyvolává.

AČCKA věří, že posílený tlak z řad několika dozorových orgánů by mohl více působit na příslušné živnostenské úřady, které samotnou kontrolu jednotlivých subjektů provádějí.

foto
Mgr. Kristýna ČamskáAsociace českých cestovních kanceláří a agentur
office/account manager
 

Autor

Nejnovější články z rubriky Asociace

Foto: Unsplash

Letecké společnosti se zavázaly k respektování práv spotřebitelů

Šestnáct významných leteckých společností na evropském trhu se přihlásilo k větší transparentnosti, lepší informovanosti a včasnému odškodnění cestujících v případě zrušení letu na základě iniciativy Evropské komise. Ta v prosinci 2020 upozornila orgány pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (CPC, Consumer...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

ČUCR: cestovní ruch patří na Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cestovní ruch je průmysl a jako takový patří do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu. S touto ústřední myšlenkou se formou otevřeného dopisu obrátil prezident České unie cestovního ruchu Viliam Sivek na představitele obou koalic, které uspěly v podzimních parlamentních...

Číst více
Foto: A.T.I.C. ČR

Blíží se TÝDEN turistických informačních center ČR

Ve vazbě na Světový den pro rozvoj informací vyhlásila Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR) na období od 25. do 31. října TÝDEN turistických informačních center. Do akce se zapojí 146 informačních center z celé České republiky....

Číst více