Evropská aliance cestovního ruchu vyzývá ke sjednocení cestovních omezení na evropské úrovni

Evropská aliance cestovního ruchu (The European Tourism Manifesto alliance) vyzvala členské státy EU, aby přijaly opatření týkající se klíčových priorit v odvětví cestovního ruchu a aby sjednotily cestovní omezení zaváděné v důsledku pandemie Covid-19.

Koordinované a rychlé obnovení cestování v rámci EU a širším evropském prostoru (včetně EHP, VB a Švýcarska) je pro vyrovnání očekávaného hlubokého hospodářského poklesu zcela zásadní. Nedostatečná koordinace cestovních omezení a bezpečnostních opatření, jako jsou například stále se měnící požadavky negativních testů či karantény, snižují důvěru a poptávku cestujících a mají negativní dopad jak na soukromé, tak i služební cesty.

Evropská aliance vyzývá národní vlády k:

 • sjednocení společných kritérií a prahových hodnot pro určování epidemiologického rizika, včetně společného barevného systému odlišování a identifikace rizikových oblastí (tzv. barevné semafory),
 • implementaci společných opatření při cestách do rizikových oblastí a návratu z nich. Opatření by měla být určena dostatečně podrobně a měla by zahrnovat:
  – efektivnější testování a trasování namísto nutné karantény zdravých cestujících,
  – geograficky cílená opatření, namísto plošných omezení,
  – vyhýbání se zavádění cestovních omezení pro tranzitní cestující,
  – určení společných pravidel pro požadavky negativních testů na Covid-19 před cestou,
  – zajištění vzájemné spolupráce aplikací pro trasování a sledování kontaktů v EU.
 • Postup dle společného strukturovaného procesu a vydávání cestovních omezení v pravidelných intervalech.

Sjednocení cestovních omezení a bezpečnostních opatření napříč EU by mohlo obnovit důvěru cestujících, zachránit pracovní místa a podniky a celkově pomoci odvětví cestovního ruchu k jeho oživení. Důležitost obnovení cestovního ruchu pro tvorbu pracovních míst dokládá nový průzkum Světové rady pro cestovní ruch (WTTC). Ukazuje, že každý nárůst cestovních toků o 2,7 % přinese zpět do odvětví jeden milion pracovních míst. Harmonizace omezení a opatření by tak mohla vést ke zvýšení počtu cestujících o 27 %, tedy k vytvoření 10 mi­lionů pracovních pozic v cestovním ruchu napříč státy Evropské unie.

Autor

Nejnovější články z rubriky Asociace

Foto: Shutterstock.com

Spor o podporu incomingu: zakopou ACK ČR a MMR tomahawk?

Jedno z tradičních klišé říká, že o peníze jde až v první řadě. Mediální přestřelka, která se v posledních týdnech strhla mezi Asociací cestovních kanceláří ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj, tuto úvahu podporuje. Zároveň ale relativizuje. Přestože jádrem sporu...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Vznikne nová norma pro online platformy pro rezervaci ubytování?

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) zvažuje vytvoření nového pracovního bodu, jehož účelem by byl vznik normy pro online platformy pro rezervaci ubytování vedoucí ke standardizaci jejich provozu.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Jakou budoucnost plánují politici cestovnímu ruchu, hotelnictví a gastronomii?

Rozhodujete se, komu v nadcházejících parlamentních volbách dát svůj hlas, i podle toho, jakou budoucnost plánují jednotlivé strany pro obor, který vás živí? Pomoci vám může anketa, kterou mezi lídry politických stran a uskupení provedla Asociace hotelů a restaurací...

Číst více