Oborové požadavky vůči Evropské komisi na období 2019–2024

Priority pro konkurenceschopný, transparentní a udržitelný cestovní trh představeny evropskou organizací ECTAA.

 V listopadu roku 2019 byla Evropským parlamentem schválena nová Evropská komise v čele s předsedkyní Ursulou von der Leyen, která povede komisi do roku 2024. Priority nové předsedkyně jsou plně v souladu s požadavky ECTAA, která prostřednictvím národních asociací zastřešuje cestovní kanceláře a agentury z 27 členských států EU, Švýcarska a Norska a která je plně odhodlána v této věci evropské komisi pomáhat.

Pro zajištění konkurenceschopného a transparentního trhu v odvětví cestovního ruchu v zájmu spotřebitelů i podniků vyzývá ECTAA evropské činitele, aby jednali zejména v následujících oblastech:

  • důkladný přezkum právních předpisů o distribuci letenek – ECTAA vyzývá k přizpůsobení současně platných právních předpisů (č. 1008/2008 a 80/2009) nové situaci na trhu, s cílem zajistit spotřebitelům skutečně nestranné zobrazení cen, bez ohledu na použité rezervační kanály, což umožní korektní srovnání nabídek jednotlivých leteckých společností.
  • ochrana spotřebitelů před úpadky leteckých společností – zajištění přiměřené ochrany cestujících a vytvoření rovných podmínek pro letecké společnosti a cestovní kanceláře.
  • upevnění cestovního ruchu v jádru evropské legislativy – potenciál cestovního ruchu může růst pouze v případě koordinované podpory ze strany evropských činitelů a dalších zúčastněných stran.
  • řádné vymáhání směrnice o souborných cestovních službách – kontrola řádného prosazování a dodržování nových pravidel pro všechny subjekty na trhu, v zájmu zajištění odpovídající ochrany spotřebitelů.
  • modernizace směrnice o DPH – zvláštní pravidla v oblasti DPH pro cestovní kanceláře byly zavedeny již v roce 1977 šestou směrnicí Rady, a proto ECTAA vyzývá k modernizaci zvláštního režimu DPH pro cestovní kanceláře.
  • vyvážený přístup při přijímání směrnice o zástupném jednání – požadavek na zavedení dodatečných ochranných opatření pro subjekty, jež na základě směrnice o zástupných žalobách zastupují kolektivní zájmy spotřebitelů.
     

Kompletní manifest „Pro konkurenceschopný, transparentní a udržitelný trh – priority ECTAA 2019–2024″ je k dispozici on-line na webových stránkách ECTAA.

 

 

 

 

foto
Mgr. Kristýna ČamskáAsociace českých cestovních kanceláří a agentur
office/account manager
 

Autor

Nejnovější články z rubriky Asociace

Foto: Shutterstock.com

Tři roky s Garančním fondem cestovních kanceláří

Tzv. Garanční fond cestovních kanceláří zahájil činnost 1. července 2018, a to dle úpravy zákona č. 159/1999 Sb. Tento fond je spravován Státním fondem podpory investic (SFPI) pod Ministerstvem pro míní rozvoj. Jak si tento fond vede...

Číst více
Zdroj: A.T.I.C. ČR

Zastav nečas! Informační centra a léto s ČT:D

Zapojte se s rodinou do letní prázdninové hry s Českou televizí! Do hry je letos zapojeno 117 turistických informačních center napříč celou Českou republikou. Cílem hry je podpořit výlety a cestování dětí po Česku.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

ČUCR: Zrušením hrazených testů utrpí turismus

Avizovaným zrušením bezplatných, resp. z veřejného zdravotního pojištění hrazených, testů na covid utrpí podle České unie cestovního ruchu (ČUCR) turismus i návazné služby. Vláda tím dle výkonného viceprezidenta ČUCR Jaromíra Poláška dosáhne stavu uzávěry bez zavření provozů...

Číst více