Dopady úpadku Thomas Cook na podobu evropské legislativy

Evropský parlament přijal dne 24. října 2019 usnesení o negativním dopadu úpadku společnosti Thomas Cook na cestovní ruch v EU. ECTAA prosadila svoje požadavky ve věci úpadků leteckých společností.

Britská společnost Thomas Cook vyvíjela aktivity nejen na poli touroperátorů a leteckých společností, ale současně také provozovala vlastní hotely v cílových destinacích (zejména středomořské země). Celkově působila v 16 zemích a odbavila kolem 19 milionů klientů ročně. Nelze se tedy divit, že úpadek tak velkého hráče má hluboce negativní dopad nejen na ekonomiku, vnitřní trh EU a zaměstnanost (ovlivněno cca 22 000 pracovních míst), ale také na důvěru spotřebitelů a volný pohyb osob v celé EU i za jejími hranicemi. Kolaps této společnosti znovu poukázal na skutečnost, že jednotliví cestující, v závislosti na druhu zakoupených cestovních služeb, nejsou v případě úpadku ochráněni stejně. Jednoznačně výhodnější postavení mají ti klienti, kteří cestovali s cestovní kanceláří a spadají pod ochranu evropské směrnice o souborných službách (č. 2015/2302). Naopak klienti, kteří si zakoupili pouze samostatné letenky (tzn. jedna nepojištěná služba), zůstali bez ochrany a nároku na vrácení vložených financí.

Evropská asociace ECTAA usnesení Evropského parlamentu podporuje a vítá zejména naléhavou žádost na ochranu před platební neschopností leteckých společností. ECTAA proto opakovaně vyzývá k zavedení určitých ochranných mechanismů (například vytvoření záručních fondů nebo pojistných smluv), které by zlepšily ochranu cestujících a zároveň by zajistily rovné podmínky mezi leteckými společnostmi a touroperátory. Evropský parlament zároveň ve svém usnesení uvádí, že cestující, kteří si rezervovali samostatnou službu, jako je například jeden let, by měli být stejně chráněni jako cestující, kteří si rezervovali kompletní cestovní balíček. Parlament na závěr usnesení pověřil svého předsedu Davida M. Sassoliho, aby předal toto usnesení Evropské radě a Evropské komisi a také vládám a parlamentům jednotlivých členských států.

Foto: Shutterstock.com

 

foto
Mgr. Kristýna ČamskáAsociace českých cestovních kanceláří a agentur
office/account manager
 

Autor

Nejnovější články z rubriky Asociace

Foto: Shutterstock.com

AČCKA: Lidé si nechají proplatit zrušené zájezdy

Cestovní kanceláře (CK) podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) počítají s tím, že lidé, kteří vlastní poukaz za loni zrušený zájezd kvůli pandemii koronaviru a do 31. srpna ho neuplatní, o jeho vyplacení CK požádají. Ve využití poukazů...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Tři roky s Garančním fondem cestovních kanceláří

Tzv. Garanční fond cestovních kanceláří zahájil činnost 1. července 2018, a to dle úpravy zákona č. 159/1999 Sb. Tento fond je spravován Státním fondem podpory investic (SFPI) pod Ministerstvem pro míní rozvoj. Jak si tento fond vede...

Číst více
Zdroj: A.T.I.C. ČR

Zastav nečas! Informační centra a léto s ČT:D

Zapojte se s rodinou do letní prázdninové hry s Českou televizí! Do hry je letos zapojeno 117 turistických informačních center napříč celou Českou republikou. Cílem hry je podpořit výlety a cestování dětí po Česku.

Číst více