Více od autora

Český simulátor hotelu experimentuje s různými prodejními strategiemi

Jak nastavit cenu jednotlivých služeb na jednotlivých distribučních kanálech pro jednotlivé typy tržních segmentů? Jak reagovat na výkyvy v poptávce jednotlivých tržních segmentů? Kdy a jak nastavit různá prodejní omezení nebo zvýhodnění? Jak se vymezit v konkurenčním prostředí?...

Číst více

Rodiny s dětmi očima hoteliérů

S rostoucím objemem dat o chování a vlastnostech jednotlivých tržních segmentů je možné identifikovat kvalitativní i kvantitativní změny a vývojové trendy týkající se jednotlivých tržních segmentů hotelů a dalších ubytovacích zařízení. Přestože se začíná klást důraz na aplikaci praktik tzv....

Číst více

Aktuální potíže se získáváním a motivací zaměstnanců hotelů předmětem diskusí odborné konference VŠH

Ve středu 18. října 2017 se na půdě Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) již podeváté konala mezinárodní vědecká konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání, tentokráte zaměřená na problematiku lidských zdrojů v hotelnictví a gastronomii. Akce se zúčastnilo téměř 170 osob....

Číst více

Modelování a simulace procesů v hotelnictví a gastronomii

Procesní řízení a procesně řízená organizace jsou dnes pojmy, které neodmyslitelně patří do slovníku manažerů v různých sektorech podnikání i veřejné správě. Správné nastavení a řízení procesních struktur prolínajících se s organizačními i informačními strukturami organizací má výrazný vliv na kvalitu...

Číst více

Konference Vysoké školy hotelové v Praze se letos zaměřila na problematiku sdílené ekonomiky v ubytovacích službách

Již poosmé pořádala Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) ve svých prostorách ve středu dne 19. října 2016 mezinárodní odbornou konferenci Hotelnictví, turismus a vzdělávání, propojující aktuální názory a postoje pracovníků z praxe a akademické půdy. V letošním roce se konference zúčastnilo...

Číst více

VŠH vydala druhý svazek publikace Vybrané kapitoly z hotelnictví a gastronomie

V úterý 31. května 2016 byl slavnostně pokřtěn druhý svazek publikace Vybrané kapitoly z hotelnictví a gastronomie, který je zaměřen na problematiku ubytovacích služeb. Kniha, kterou vydalo nakladatelství Wolters Kluwer, navazuje na první svazek věnovaný stravovacím službám. Publikace...

Číst více

Role praxe a výzkumu ve vysokoškolském vzdělávání v sektorech hotelnictví a cestovního ruchu

Spolupráce vysokých škol s praxí je nejen v České republice stále více vyzdvihovanou prioritou. Má vliv nejen na úroveň adaptability absolventů vysokých škol na trhu práce a strukturu jejich odborných vědomostí a dovedností, ale také na potenciál rozvoje praxe...

Číst více

Aktuální témata hotelnictví a cestovního ruchu na 7. ročníku konference Vysoké školy hotelové v Praze

Přední odborníci cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie se sešli ve středu 21. října 2015 na půdě Vysoké školy hotelové v Praze, aby diskutovali aktuální projekty, příležitosti i překážky rozvoje těchto oborů a využili nabízejících se možností spolupráce jednotlivých institucí z veřejné...

Číst více

Zaměření výzkumu na Vysoké škole hotelové v Praze

Výzkumná a další tvůrčí činnost na kterékoli perspektivní vysoké škole je nedílnou a nepostradatelnou součástí jejího akademického života. Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) vnímá výzkumné aktivity nejen jako prostor pro návrh a realizaci pozitivních inovací stávajících systémů, procesů...

Číst více