×

Velká cena cestovního ruchu 2021/2022 začíná. Přihlaste svůj projekt.

Český simulátor hotelu experimentuje s různými prodejními strategiemi

Jak nastavit cenu jednotlivých služeb na jednotlivých distribučních kanálech pro jednotlivé typy tržních segmentů? Jak reagovat na výkyvy v poptávce jednotlivých tržních segmentů? Kdy a jak nastavit různá prodejní omezení nebo zvýhodnění? Jak se vymezit v konkurenčním prostředí? Jaké služby vůbec nabízet? Jaký přístup zvolit k overbookingu? Jakým způsobem personálně zajistit jednotlivé úseky hotelu, aby byla dosažena požadovaná úroveň kvality služeb? Kdy a jak využít různých propagačních nástrojů apod.?

To je pouze část otázek, na které může najít odpovědi hotelový manažer při použití simulátoru hotelu vyvíjeného pod vedením Vysoké školy hotelové v Praze ve spolupráci se společností Perfect Hotel Concept, Univerzitou Hradec Králové, Západočeskou univerzitou v Plzni, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a společností IDS.

Simulátor hotelu vzniká jako síťová simulační tréninková hra určená především pro trénink manažerských dovedností hotelových manažerů a osob připravujících se na povolání v oboru ubytovacích služeb s cílem uvědomit si příslušné následky dobrých i špatných manažerských rozhodnutí, a to především v oblastech prodeje hotelových produktů a provozu hotelu jako takového.

Uživatel simulátoru se ocitá v roli manažera vybraného typu hotelu v určitých podmínkách specifických trhů. Typ hotelu a konkrétní podmínky a vlastnosti jednotlivých trhů nastavuje správce konkrétního simulačního běhu. Řízený hotel tak může působit až na čtyřech různých typech trhů: leisure individuals, leisure groups, business individuals a business groups. Na těchto trzích však není sám. Spolu s ním se o zájem cílových trhů snaží další uživatelé reprezentující další hotely ve hře. Cílem je samozřejmě maximalizovat hospodářský výsledek, což nemusí vždy znamenat maximalizaci obsazenosti hotelových kapacit.

Uživatel má k dispozici vedle prostoru pro zadávání několika sad vstupních dat na denní a měsíční bázi také řadu typů výkazů o své manažerské činnosti, které mu názorně prezentují následky jeho rozhodnutí, a mohou ho tedy vést k přehodnocení jeho dosavadních přístupů. Zároveň má k dispozici několik analytických pohledů na dosavadní vývoj relevantních trhů a činnost konkurenčních hotelů.

Trénink potřebných manažerských dovedností zde probíhá v podstatě uvědomováním si následků svých činů, tedy pochopením odpovědí na otázky typu: „Co se stane, když…?“ K tomu může mít uživatel k dispozici ještě lektora, který mu následky daných akcí náležitě vysvětlí. Je stále lepší, pokud děláme nesprávná rozhodnutí „nanečisto“, a to dokonce relativně zábavnou formou, než „načisto“ v realitě, kde už to tak zábavné být vždy nemusí…

Simulátor hotelu je vyvíjen v rámci výzkumného projektu č. TL01000191 s názvem „Inovace systémů řízení subjektů cestovního ruchu pomocí nástrojů procesního řízení“, který je podporován Technologickou agenturou ČR. Vývojový tým také průběžně konzultuje jednotlivé simulované procesy s předními odborníky z praxe hotelového businessu. Více o simulátoru a možnostech jeho využití získáte u autora článku na Vysoké škole hotelové v Praze nebo ve společnosti Perfect Hotel Concept. Začátkem roku 2021 (v lednu) proběhnou také dva workshopy nejen pro bližší seznámení se se zmiňovaným simulátorem, a to na Vysoké škole hotelové v Praze a na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Jste srdečně zváni!

 

Autor

Nejnovější články z rubriky Expert

Foto: Shutterstock.com

Japonsko hlásí rekordní pokles mezinárodních příjezdů

Počet zahraničních turistů v Japonsku klesl loni na 245 900, což bylo nejméně od roku 1964, odkdy se tento údaj sleduje. Meziročně se jejich počet snížil o rekordních 94 procent, ve srovnání s rokem 2019, tedy s dobou před pandemií...

Číst více
Foto: A.T.I.C. ČR

Informační centra – vlivný sektor cestovního ruchu

Aktuálně v České republice působí 494 certifikovaných turistických informačních center (TIC), z nichž je 380 členy Asociace turistických informačních center ČR. Informační centra zaměstnávají v průměru 2 stálé pracovníky na hlavní pracovní poměr a 2 brigádníky využívané různorodě dle...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Profesní svazy volají po kompenzacích, vláda se jimi bude zabývat příští týden

(aktualizováno 20. 1.) Seznam profesních svazů kritizujících postoj vlády k podpoře cestovního ruchu se neustále rozrůstá. Nově se ozvala Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK) - kabinetu vyčítá, že bez náhrady zrušil program Antivirus jako jedinou fungující podporu...

Číst více