Spor o podporu incomingu: zakopou ACK ČR a MMR tomahawk?

Foto: Shutterstock.com Mezi ACK ČR a MMR se rozhořel spor ohledně výše podpory pro cestovní kanceláře a agentury Foto: Shutterstock.com

(aktualizováno o vyjádření MMR v 8. odstavci)
Jedno z tradičních klišé říká, že o peníze jde až v první řadě. Mediální přestřelka, která se v posledních týdnech strhla mezi Asociací cestovních kanceláří ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj, tuto úvahu podporuje. Zároveň ale relativizuje. Přestože jádrem sporu jsou data dokládající výši podpory cestovním kancelářím během pandemie covidu-19, podle asociace jde zejména o uvolnění podmínek pro příjezdy zahraničních turistů do Česka a tedy o umožnění výkonu činnosti incomingových cestovních kanceláří a agentur.

Připomeňme, že na začátku současného sporu byla tisková konference, během které představitelé ACK ČR poukázali na těžký úděl podnikatelů v příjezdovém cestovním ruchu. Mimo jiné zaznělo, že obrat incomingových cestovních agentur mezi roky 2019 a 2020 pokles o 95 procent a že podobné výsledky jsou očekávány i za letošní rok. Představitelé asociace také uvedli, že cílené finanční podpory se těmto specializovaným agenturám dostalo od státu pouze z programu COVID – cestovní kancelář, kde pro ně byly připraveny pouze jednotky milionů, což pokrylo necelých 0,5 procenta obratu z roku 2019. „Podnikatelé pracující se zahraničními turisty tak již museli propustit více než 70 procent svých zaměstnanců,“ zaznělo na tiskové konferenci ACK ČR, o které jsme informovali v tomto článku.

Ministerský výpočet: 1,6 miliardy

Proti tvrzením, že stát nedostatečně podporuje cestovní kanceláře a agentury, se ovšem ještě týž den ostře ohradilo ministerstvo. V tiskové zprávě uvedlo, že těmto subjektům se dostalo dokonce mnohem větší pomoci než celé řadě jiných odvětví. „Byly jim vyplaceny dotace z prostředků MMR, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí i Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši přesahující 1,6 mld. korun a zprostředkovány úvěry a záruky ve výši 697 mil. Kč. Pro cestovní kanceláře byl navíc hned na začátku pandemie přijat speciální zákon Lex voucher a zachránil řadu z nich od existenčních potíží,“ uvedl úřad a výši podpory, které se mělo cestovním kancelářím dostat z jednotlivých dotačních programů všech zmiňovaných resortů, v citované tiskové zprávě detailně rozepsal. Se stejnými čísly pak pracovala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová na tiskové konferenci uspořádané k ohlédnutí za končící letní sezonou, o které jsme rovněž informovali. I z tohoto setkání si mohl novinář odnést dojem, že o podnikatele činné v incomingu je, pokud jde o finanční podporu, prakticky postaráno. Toto zdání ostatně poněkud paradoxně (a možná nechtěně) svým vystoupením na této tiskové konferenci mírně podpořil i Viliam Sivek, prezident České unie cestovního ruchu (ČUCR), když konstatoval, že nebýt podpůrných programů skončil by již během uplynulé zimy s podnikáním. Co je na tom paradoxního? Skutečnost, že Protože Asociace cestovních kanceláří ČR, která byla jedním ze zakládajících členů ČUCR (původně Fórum cestovního ruchu), stále zastává stanovisko, že podpora pro incomingové agentury je nedostatečná.

ACK ČR: Cílená podpora nepřevýšila 500 milionů

Ministerská data dokumentující výši podpory pro cestovní kanceláře a agentury označuje ACK ČR za zkreslená a neodpovídající realitě. Kupříkladu celková suma 1,6 mld. korun, kterou ministerstvo operuje, je podle asociace zkreslená hned z několika důvodů. „Jednak obsahuje i obecné podpory, které od Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva práce a sociálních věcí nebo Ministerstva financí mohl obdržet každý podnikající subjekt poškozený pandemií a s ní souvisejících vládních restriktivních opatření. V takových případech se nejednalo o podporu cílenou na cestovní kanceláře a agentury. Větší cílenou pomoc obdrželi například ubytovatelé, nepravidelní autobusoví dopravci, lázně, kongresy a veletrhy nebo kultura. Současně nelze reálně dohledat, jaká pomoc opravdu z těchto programů směřovala do cestovních agentur, jelikož se jedná o živnost volnou. Navíc ministerstvo uvedlo v součtu i dotační tituly, které nejsou určené pro cestovní kanceláře a agentury,“ uvádí ACK ČR a přichází s vlastním vyčíslením podpory. „Cílená podpora určená pro cestovní kanceláře a cestovní agentury ve svém součtu nepřevýšila 500 milionů korun,“ uvádí Michal Veber, výkonný ředitel Asociace cestovních kanceláří ČR. „Navíc tato podpora byla za období do 10. října loňského roku, přitom některá omezení stále trvají a cestovní kanceláře a agentury tedy nemohou plně podnikat. Doposud nemáme ani zcela otevřené hranice,“ dodává.

Tab.: Podpory v segmentech cestovního ruchu

Název programu Sektorová pomoc Rozhodné období Alokace výzvy
COVID podpora cestovního ruchu Cestovní kanceláře 20. 2. 2020 – 10. 10. 2020 345 000 000 Kč
Cestovní agentury + incoming 20. 2. 2020 – 10. 10. 2020 55 000 000 Kč
CA – lázeňské pobyty 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020
Průvodci v cestovním ruchu 1. 6. 2020 – 30. 9. 2020 25 000 000 Kč
COVID cestovní ruch II Cestovní kanceláře – velké 20. 2. 2020 – 4. 1. 2021 75 000 000 Kč
COVID ubytování HUZ 14. 3. 2020 – 24. 5. 2020 3 310 384 320 Kč
COVID ubytování II HUZ 22. 10. 2020 – 22. 01. 2021 (vyjma 3. 12. -17. 12. 2020) 3 300 000 000 Kč
COVID ubytování II IUZ 22. 10. 2020 – 22. 01. 2021 (vyjma 3. 12. -17. 12. 2020) 500 000 000 Kč
COVID – Sport III Lyžařská střediska od 27. prosince 2020 1 000 000 000 Kč
COVID lázně 1.7.2020-31.12.2020 1 000 000 000 Kč
COVID lázně 2021 II 01. 01. 2021 – 31. 12. 2021 743 800 000 Kč
COVID BUS nepravidelná autobusová přeprava 12. 3. 2021 – 30. 6. 2021 1 000 000 000 Kč
COVID BUS II nepravidelná autobusová přeprava 5. 10. 2020 – 31. 12. 2020 380 000 000 Kč
COVID Kultura 1. 6. 2021 – 30. 9. 2021 1 900 000 000 Kč
Program COVID – Veletrhy/kongresy 1. 3. 2020 až 31. 10. 2020 600 000 000 Kč
COVID- školy v přírodě ubytovací zařízení 25.5.2020-29.6.2020 65 000 000 Kč

Zdroj: ACK ČR

Nedostalo se na všechny

„Z naší analýzy vyplývá, že činnost některých specializovaných oborů nebyla téměř vůbec podpořena. Jedná se například o IATA agentury prodávající letenky, domácí cestovní ruch či organizovaný příjezdový cestovní ruch,“ konstatuje Martina Košlíková, manažerka ACK ČR a doplňuje: „Navíc je zavádějící zmiňovat podpory, které nebyly určené pro cestovní kanceláře a agentury. Jedná se například o COVID – školy v přírodě nebo COVID – kultura či kongresy. Tím se opět dostáváme do živnosti volné a nepřehledné situaci, kterou MMR v podpoře vyčíslilo.“

Objektivně je třeba také dodat, že ani všechny nástroje určené na pomoc cestovním kancelářím a agenturám nepomohly subjektům činným v incomingu. MMR například ve svých argumentech používá i speciální zákon Lex voucher. Ten ovšem pomohl jen outgoingovým cestovním kancelářím. Navíc nebyl podle ACK ČR finanční pomocí, neboť představoval pouze odsunutí závazků cestovních kanceláří vůči klientům, a to ve chvíli, kdy cestovní kanceláře měly u svých zahraničních partnerů zálohy ve výši několika miliard korun. Nehledě na to, že ke zrušení zájezdů došlo vládním vyhlášením zákazu cestovat, konstatuje asociace, podle které zákon také obsahoval i tzv. zranitelné osoby, kterým cestovní kanceláře musely uhrazené zálohy za zájezdy obratem vrátit, což mělo u některých specificky zaměřených cestovních kanceláří fatální dopad v podobě nuceného ukončení činnosti.

Asociace ve svém aktuálním prohlášení dále upozorňuje i přes nezpochybnitelně lepší výsledky, kterých dosáhnul cestovní ruch během letošní letní sezony v tradičních destinacích, jsou stále země, do kterých cestovat nelze (Severní a Jižní Amerika, části Afriky nebo Asie) a současně i státy, ze kterých stále do České republiky nelze přicestovat. „Restrikce i nadále přetrvávají a ty dopadají v multiplikacích na všechny subjekty v cestovním ruchu i mimo něj. Bez vlastní viny má řada subjektů stále propady tržeb ve výši 90 až 95 procent,“ píše asociace.

Za subjekty činné v příjezdovém cestovním ruchu nebojuje jen ACK ČR, ale třeba také KOALICE 90. V té sdružilo síly devět desítek incomingových agentur (částečně z řad členů ACK ČR), které své souhrnné tržby za rok 2019 odhadují na 6 mld. Kč. Koalice se i ve spolupráci s ACK ČR snaží prostřednictvím jednání s MMR přimět vládu k přenastavení podmínek programu COVID – Cestovní ruch ve prospěch incomingových agentur. „Minimálně usilujeme o zopakování za rok 2021 stejné podpory a za stejných podmínek, která byla cestovním agenturám v incomingu vyplacena za rok 2020, tedy v úhrnu 25 mil. Kč. V případě zopakování/zkopírování podpory pro incoming z roku 2020 pro rok 2021 by se mělo jednat pro MMR o nejrychlejší a nejméně pracné řešení,“ píše se v pracovním materiálu KOALICE 90, který má redakce Celyoturismu.cz k dispozici. Již minimální investice MMR ve výši 25 mil. Kč do incomingových agentur dokáže podle koalice zachránit tento významný segment příjezdového cestovního ruchu České republiky. V ideálním případě by ale agentury sdružené v KOALICI 90 chtěly dosáhnout navýšení podpory pro incomingové agentury o 50 milionů korun. S těmito požadavky jsme konfrontovali MMR a reakce úřadu představitele incomingových agentur nejspíš příliš nepotěší. „Cestovní agentury (včetně incomingových) obdržely jen v rámci dotace z MMR Covid – cestovní ruch celkem přes 62 milionů korun. Provozovatelé cestovních agentur se i nadále mohou ucházet o podporu ze zastřešujících programů COVID-2021 a COVID-Nepokryté náklady. Důležitější než další dotace je hlavně návrat k cestování. Tomu pomohou také kampaně agentury CzechTourism na relevantních trzích. V roce 2021 nejsou alokovány pro účely covidových podpor na MMR žádné prostředky,“ uvedl na náš dotaz tiskový mluvčí MMR Vilém Frček.

Nechte nás pracovat, žádají agentury

Jestliže jsme článek začali tím, že o peníze jde až v první řadě, na závěr musíme toto klišé zrelativizovat.  Finanční podpora je samozřejmě důležitá, nejde ale o systémové řešení. Mnohem podstatnější je nastavení podmínek tak, aby mohly všechny subjekty v cestovním ruchu – ať už pasivním, domácím či aktivním – svobodně podnikat. To ostatně přiznává i ACK ČR, když říká, že cestovním kancelářím a agenturám jde zejména o rychlé uvolnění restrikcí, které omezují jejich podnikání. Věřme tedy, že válečná sekera mezi asociací a ministerstvem bude co nevidět zakopána. Spory tohoto druhu nemohou pro budoucnost cestovního ruchu znamenat nic dobrého. Nezbývá než doufat, že všichni zainteresovaní raději napřou síly k odstraňování zmiňovaných bariér. Podle určitých signálů se v tomto směru blýská na lepší časy – v kuloárech jsme například zaznamenali opatrné zmínky o možném obnovení vydávání víz ruským turistům pro cesty do Česka a tím k restartu příjezdů z tohoto důležitého trhu. Tlak v tomto směru údajně vyvíjí i MMR. Cíl je ovšem závislý na tom, zda se ruský Sputnik dostane na seznam vakcín uznávaných evropskými úřady…

Autor

Nejnovější články z rubriky Asociace

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: Hana Krejbichová / Prague Convention Bureau

Zástupci kongresové Prahy si zvolili nové vedení

Ve středu 4. května se uskutečnila valná hromada Prague Convention Bureau, v rámci níž proběhla volba nového představenstva a členů revizní komise. Kongresový průmysl Prahy, který je oficiálně zastřešován právě Prague Convention Bureau, tak získal nové vedení.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Restauratérům i ubytovatelům se vracejí hosté

Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) ve spolupráci se společností Data Servis – informace zveřejnila výsledky vývoje tržeb v ubytovacích a stravovacích zařízeních za první čtvrtletí letošního roku. Z průzkumu vyplývá, že provozovatelé restaurací zažívají postupný návrat hostů na...

Číst více