Jak vidí DMO budoucnost v post-covidovém období?

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Řada destinačních lídrů si klade otázku, jak dále rozvíjet destinace. Jaké jsou jejich priority pro nejbližší období, napověděla nedávná studie DestinationNEXT 2021, která vznikla na základě podrobného dotazníkového šetření  mezi 706 zástupci DMO z 52 zemí světa a face-to-face rozhovorů s 150 lídry z oboru cestovního ruchu.

Co bude klíčové?

  1. Udržitelný rozvoj

Destinace by se měla rozvíjet v rovnováze všech tří aspektů: ekonomického, společensko-kulturního a environmentálního

  1. Strategická partnerství

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru s občanskými iniciativami bude hnacím mechanismem skutečného výkonu destinace

  1. Marketing založený na hodnotách

Hodnoty, cíle a kreativní energie místních lidí budou novou konkurenční výhodou destinace

Z pohledu organizační role DMO se destinační lídři chtějí intenzivněji zaměřit na následující oblasti:

  • tvorba produktu destinace
  • management dat
  • zlepšení kvality zážitku návštěvníků
  • akvizice nových talentových pracovníků do destinace

Z perspektivy klíčových ukazatelů výkonnosti bude kladen v nejbližších letech zvýšený důraz na měření a hodnocení:

  • spokojenosti turistů se službami v destinaci
  • postojů rezidentů k dopadům cestovního ruchu
  • dopadů společensko-kulturních a environmentálních

Stěžejním úkolem destinace v nejbližších letech bude vytvořit ideální rovnováhu mezi ekonomickým růstem, ochranou kulturního a přírodního bohatství, kvalitou života rezidentů a zážitků návštěvníků.

Co z výzkumu dále vyplynulo?

Klíčový vliv na konkurenceschopnost a brand má zapojení všech partnerů z nejrůznějších oborů, komunit a kompetentních organizací do rozhodování o dalším rozvoji destinace. Výrazně narůstá role místních komunit. Jejich zapojení a hlas v rámci rozhodovacího procesu o dalším rozvoji cestovního ruchu jsou již samozřejmostí. Stěžejním úkolem destinace v nejbližších letech bude vytvořit ideální rovnováhu mezi ekonomickým růstem, ochranou kulturního a přírodního bohatství, kvalitou života rezidentů a zážitků návštěvníků. Stále větší důraz je kladen na společensko-kulturní dopady cestovního ruchu s tím, že musí být zachována i autenticita destinace.

Speciální pozornost bude kromě tvorby atraktivního produktu kladena na prezentaci sdělení.   Je zcela zřetelné, že klienti budou vyhledávat jedinečné a autentické cestovatelské zážitky, které je budou nejenom obohacovat, ale zároveň musí mít i pozitivní dopad na jejich osobní well-being. Od destinace budou vyžadovat personifikovaná sdělení přesně šitá na míru jejich požadavkům. Komunikační platformy musí být aktuální, operativně reagující na měnící se potřeby zákazníka. Pro destinace bude tak klíčová analýza dat. Nutností bude předvídat další vývoj a vytvořit takové digitální systémy a služby, s jejichž pomocí bude destinace schopna udržet krok s měnícími se požadavky klientů. Přestože se stále drží v popředí priorit, výrazně klesá role sociálních médií při efektivním zacílení klientů. Propad zaznamenává i výhradní zaměření na klienty používající pouze mobilní zařízení. Dle vyjádření DMO, je potřeba komunikovat všemi dostupnými kanály. Se složitější finanční situací bude nezbytné intenzivnější zapojení do nových ekonomických projektů rozvoje a diverzifikovat příjmy nejen k udržení, ale i k expanzi dalšího možného fungování destinace. Bude potřeba přijmout za své takové schopnosti a dovednosti, které destinacím pomohou efektivně odolávat krizovým situacím v turbulentně se měnícím světě.

Článek vznikl na základě podkladů DestinationNEXT 2021.

Autor

Nejnovější články z rubriky Data/Analýzy

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Tři pilíře německé propagace a pár zajímavých čísel

Nejen tři inspirační videa, ale i zajímavá čísla o turistice z České republiky představil minulý týden ředitel Německé turistické centrály (DZT) v Praze Jan Pohaněl na setkání s novináři.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Cestovní ruch nabírá na síle, zájem o hotely stoupá

Po pandemii koronaviru lidé začali víc cestovat. Podle tabulek na portálu tourdata.cz, které vycházejí z dat publikovaných včera Českým statistickým úřadem, přijelo do tuzemských hotelů v letošním prvním čtvrtletí 2,8 milionu hostů. Tedy asi desetkrát víc než...

Číst více