Více od autora

Co nového v A.T.I.C. ČR?

Covidové období vyvolalo poprvé v historii A.T.I.C. ČR nutnost schválit důležité dokumenty pro činnost asociace elektronickou formou. Toto první elektronické hlasování se odehrálo v období 13.–19. listopadu 2020. Den poté se pak uskutečnila i volba pre­zidenta a viceprezidenta A.T.I.C. ČR.

Číst více

Co nového v A.T.I.C. ČR? – 11/2020

Mystery shopping 2020 V letošním roce byly – s odstupem dvou let – znovu uskutečněny kontroly měkkých dovedností pracovníků infocenter (TIC), tzv. mystery shopping. Utajené návštěvy hodnotily zejména kvalitu obsluhy informačních center (TIC), zaměřily se na...

Číst více

Co nového v A.T.I.C. ČR? – 10/2019

Oblíbené informační centrum 2020 Hlasy se letos rozdělovaly mezi 455 cer­tifikovaných TIC ve 14 krajích ČR. Celkem bylo odevzdáno 19 735 hlasů, z toho 15 325 bylo platných. Hlavním partnerem ankety je společnost Kam po Česku. Slavnostní vyhlášení...

Číst více

Co nového v A.T.I.C. ČR? – 9/2020

Sobota 24. října: Den turistických informačních center Již podruhé Asociace turistických informačních center vyhlašuje 24. říjen za Den turistických informačních center (TIC) České republiky. Den TIC je organizován v rámci Světového dne pro rozvoj informací.

Číst více

Co nového v A.T.I.C. ČR? – 6/2020

Anketa „Oblíbené informační centrum roku 2020″ A.T.I.C. ČR vyhlašuje anketu popularity turistických informačních center. Anketu ve spolupráci s asociací zajistí společnost Kam po Česku, na jejíchž webových stránkách www.kampocesku.cz hlasování proběhne v období od 21. června, od 24.00...

Číst více

Co nového v A.T.I.C. ČR? – 5/2020

Informační centra v době koronavirové Turistická informační centra byla dne 14. března 2020 uzavřena do odvolání. Na řadě míst, zejména v menších městech a obcích, převzali pracovníci infocenter nové role švadlen, a šili roušky, a také distributorů dezinfekce, roušek a dalšího potřebného...

Číst více

Třetí a čtvrtá vlna EET pro infocentra – předprodej vstupenek

Letos bude spuštěna 3. a 4. vlna elektronické evidence tržeb (EET). Informační centra provozovaná městy, obcemi a jejich příspěvkovými organizacemi jsou zbavena povinnosti elektronické evidence tržeb. Problém může nastat s komisním prodejem, kdy je ze zákona zodpovědným k evidenci tržeb koncový...

Číst více

Co nového v A.T.I.C. ČR? – 3/2019

O cílech a budoucím směřování asociace Rada Asociace turistických informačních center (A.T.I.C. ČR) již nějaký čas diskutuje potřebu pevnějšího vymezení směřování asociace. Zájmem asociace je vysoká kvalita služeb turistických informačních center (TIC) a tomu adekvátní zajištění podpory...

Číst více

10,75 milionu obsloužených!

Rok 2019 byl pro turistická informační centra více než naplněný Občas éterem probleskne silné vyjádření odborníka na cestovní ruch, který se mimoděk dotkne tématu smysluplnosti infocenter. Pak se např. dočteme, že infocentra nemají smysl, neb...

Číst více

Co nového v A.T.I.C. ČR? – 01/2020

Novinky z informačních center Hodonín: Regionální centrum Nové informační centrum pod značkou Regionální centrum Hodonín mají v Hodoníně od května letošního roku. Provozuje jej Místní akční skupina Jižní Slovácko. Regionální centrum mj. zprostředkovává vyhlídky z radniční věže, realizuje...

Číst více