×

Velká cena cestovního ruchu 2021/2022 začíná. Přihlaste svůj projekt.

Co nového v A.T.I.C. ČR? – 9/2020

Sobota 24. října: Den turistických informačních center
Již podruhé Asociace turistických informačních center vyhlašuje 24. říjen za Den turistických informačních center (TIC) České republiky. Den TIC je organizován v rámci Světového dne pro rozvoj informací.

Ta informační centra, která se ke dni infocenter přihlásí, obdarují v sobotu 24. října své návštěvníky nějakou drobností nebo je pozvou na znalostní kvíz, někde uvaří kávu nebo čaj apod. Volba nabídky, s níž turistická informační centra veřejnost osloví, je na každém jednotlivém pracovišti. Vloni se ke Dni TIC připojilo nějakou svojí aktivitou více než 170 informačních center. Seznam turistických informačních center, která se do akce zapojí, bude průběžně aktualizovaný na webových stránkách asociace www.aticcr.cz. Zveme širokou veřejnost, aby se v tento den přišla do infocenter na jejich činnost podívat, navázat bližší vztahy a případně si i popovídat.

Foto: A.T.I.C. ČR


Strategie A.T.I.C. ČR

Rada asociace se rozhodla pro období nejbližších let vytvořit Strategii A.T.I.C. ČR, která by pomohla definovat další směřování asociace, strategické cíle a opatření, jak nově vytyčených met dosáhnout. Za tímto účelem se již uskutečnily 2 workshopy pro členy rady asociace, na nichž byla nově definována vize a poslání asociace a sestavena analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT analýza). Práce na vytvoření strategie budou na podzim pokračovat. První výstupy budou představeny na členském fóru v Trutnově dne 15. října 2020. Asociace má nyní 356 členů vč. jejich 22 poboček a 6 čekatelů na členství.


Podzimní členské fórum A.T.I.C. ČR v Trutnově

Ve dnech 15.–16. října 2020 se v Trutnově uskuteční setkání pracovníků infocenter v rámci podzimního členského fóra A.T.I.C. ČR. Účastníci fóra se mohou opět těšit na setkání s kolegy, výměnu zkušeností a nové informace. Čtvrteční jednání bude tradičně obohaceno o dvoudenní doprovodný program.

Foto: A.T.I.C. ČR

Nejnovější články z rubriky Asociace

Foto: A.T.I.C. ČR

Informační centra – vlivný sektor cestovního ruchu

Aktuálně v České republice působí 494 certifikovaných turistických informačních center (TIC), z nichž je 380 členy Asociace turistických informačních center ČR. Informační centra zaměstnávají v průměru 2 stálé pracovníky na hlavní pracovní poměr a 2 brigádníky využívané různorodě dle...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Pražská kampaň sebrala turisty Vídni a Berlínu

Marketingová digitální kampaň Stay in Prague, kterou na podzim spustila organizace Prague City Tourism (PCT) s partnery, zaznamenala téměř 800 milionů zobrazení na vybraných trzích. Kampaň byla nejúspěšnější v Polsku, Itálii, Španělsku, Izraeli a Německu. V tiskové zprávě o tom...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Záruka CK: zatím přijato 31 žádostí za 43 mil. Kč

Národní rozvojová banka (NRB) týden od spuštění programu Záruka CK eviduje 31 žádostí v objemu záruk 43,3 milionu korun. Na dotaz ČTK to uvedl ředitel strategie a marketingu NRB Michal Pluta.

Číst více