Slovinské předsednictví v Radě EU: plány pro cestovní ruch

Ilustrace: Shutterstock.com Ilustrace: Shutterstock.com

Slovinsko dne 1. července 2021 již podruhé převzalo předsednictví v Radě EU, poprvé tomu tak bylo v první polovině roku 2008. Předsednictví v tomto kolektivním vrcholném orgánu je vždy na 6 měsíců a střídají se v něm členské státy EU na základě rotace. Slovinsko se v předsednictví vystřídalo s Portugalskem, které pozici zastávalo v první polovině roku 2021. V první polovině roku 2022 bude následovat Francie a hned poté Česká republika. Stejně jako Slovinci si i Češi předsednictví zopakují podruhé, prvním obdobím byla první polovina roku 2009.

Během svého působení v čele Rady EU chce Slovinsko zaměřit svou pozornost na hospodářskou obnovu a obecně také posílení odolnosti EU v oblasti zdravotnictví, ekonomiky, klimatu, energetiky a kyberbezpečnosti. Sloganem slovinského předsednictví je „Together. Resilient. Europe.“, z čehož je zřejmý právě záměr na sounáležitost a odolnost Evropy. Další prioritou je také upevnění právního státu a evropských hodnot.

Současné předsednictví se chce zaměřit také na odvětví, která byla nejvíce zasažena pandemií covid-19. Zvláštní pozornost bude věnována oživení cestovního ruchu zejména s cílem zlepšit jeho odolnost pro případ budoucích krizí.

Úsilí bude směřovat k prosazení chytrého řešení, které by umožnilo volný pohyb osob a zajistilo přeshraniční mobilitu a bezpečnost turistických služeb, a které by zároveň obnovilo a posílilo důvěru spotřebitelů v evropský trh cestovního ruchu.

Diskuze bude věnována zejména výzvám a možnostem klimaticky neutrálního, bezpečného a inteligentního odvětví turismu, návazně bude podporována ekologická a digitální transformace turistických podniků a destinací. Cílem je také umožnit malým a středním podnikům přístup ke zdrojům financování a rozvíjet infrastrukturu cestovního ruchu. Investice by v této oblasti měly být směřovány do dovedností a digitální a udržitelné obnovy. Současně s tím bude kladen důraz také na harmonický regionální a místní rozvoj, rozvoj venkova a méně rozvinutých oblastí a zaměření na kulturu jakožto důležitých prvků pro podporu rozpoznatelnosti a zachování evropské identity cestovního ruchu.

Nadále budou pokračovat práce na přípravě střednědobé a dlouhodobé Evropské agendy pro cestovní ruch 2030/2050 a bude pokračovat také úsilí s cílem zajištění budoucnosti udržitelného cestovního ruchu v EU. Důležité je poučit se z koronavirové krize a zohlednit výzvy spojené s vytvářením ekosystému cestovního ruchu pro novou éru, který bude ekologický, přístupnější, inovativnější a konkurenceschopnější.

Autor

Nejnovější články z rubriky Asociace

Foto: Shutterstock.com

Tři roky s Garančním fondem cestovních kanceláří

Tzv. Garanční fond cestovních kanceláří zahájil činnost 1. července 2018, a to dle úpravy zákona č. 159/1999 Sb. Tento fond je spravován Státním fondem podpory investic (SFPI) pod Ministerstvem pro míní rozvoj. Jak si tento fond vede...

Číst více
Zdroj: A.T.I.C. ČR

Zastav nečas! Informační centra a léto s ČT:D

Zapojte se s rodinou do letní prázdninové hry s Českou televizí! Do hry je letos zapojeno 117 turistických informačních center napříč celou Českou republikou. Cílem hry je podpořit výlety a cestování dětí po Česku.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

ČUCR: Zrušením hrazených testů utrpí turismus

Avizovaným zrušením bezplatných, resp. z veřejného zdravotního pojištění hrazených, testů na covid utrpí podle České unie cestovního ruchu (ČUCR) turismus i návazné služby. Vláda tím dle výkonného viceprezidenta ČUCR Jaromíra Poláška dosáhne stavu uzávěry bez zavření provozů...

Číst více