Putujme bez hranic

Projekt: Putujme bez hranic

Od: Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.

E-mail: info@cyril-methodius.eu

Tel: +420 733 161 673

O projektu Putujme bez hranic:

Popis projektu: Turistický produkt „Putujme bez hranic“ vybízí k poznávání bohatého kulturního dědictví v česko-slovenské oblasti spojené s odkazem sv. Cyrila a Metoděje. Zve k putování po značených pěších cyrilometodějských trasách, jejichž spojujícím bodem je Velehrad, poutní místo evropského významu, a také k objevování různých památek podél nich – archeologických lokalit a archeoparků spojených s Velkou Moravou, poutních míst, sakrálních a jiných památek. Trasy využívají existujících tras Klubu českých turistů a ve spolupráci s KČT jsou od r. 2018 značeny symbolem Cyrilometodějské stezky na rozcestnících KČT. Ke konci roku 2021 bylo v České republice vyznačeno již asi 800 km těchto dálkových tras spojujících významná místa z hlediska cyrilometodějského kulturního odkazu.

Vznik produktu „Putujme bez hranic“ byl inspirován historickou tradicí pěších poutí na Velehrad a západoevropskými poutními trasami. Iniciován byl přeshraničním projektem „Cyrilometodějská stezka – putování prostorem a časem ke kulturním kořenům“ realizovaném sdružením Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje v r. 2019-2020 v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A SK-CZ. V rámci projektu byly vytvořeny 3 turistické mapy pro tři vybrané značené dálkové  cyrilometodějské trasy (Jablunkov – Velehrad, Skalka u Trenčína – Velehrad, Vranov u Brna – Velehrad), pasy pro sbírání razítek podél tras a pamětní listy pro absolventy pěšího putování (alespoň 15 km); ve spolupráci se známým českým průkopníkem pěších poutí, Petrem Hirschem byla uspořádána 4 organizovaná putování podél vybraných tras, na kterých byla natočena krátká promo-videa a polo-hraný dokumentární film režisérky Evy Toulové Pěšky bez hranic, který se dostal do distribuce českých a slovenských televizí a je promován na tematických akcích (cyrilometodějské oslavy, cestovatelské festivaly, besedy, výstavy apod.). Nad rámec projektu byla vytvořena produktová webová stránka www.putujmebezhranic.cz, kde jsou podrobně zpracovány jednotlivé trasy podle denních úseků, nabídky poznání památek a dalších zájmových bodů, kontakty na blízká informační centra, ubytovací a stravovací služby. Je zde uvedena řada praktických informací pro přípravu individuálních i skupinových putování (způsoby značení, mapy ke stažení, síť InfoPointů podél tras apod.), zveřejňují se zde informace o připravovaných nebo uskutečněných akcích jako jsou různá organizovaná putování pro veřejnost, kdy si lze vyzkoušet jedno či vícedenní putování vedené zkušenými poutníky s cílem zvýšit zájem o u tuto šetrnou formu turismu.

Z pohledu udržitelnosti: rozvoj pěší, k přírodě šetrné a zdraví prospěšné turistiky; udržitelnost značení tras je zajištěna prostřednictvím Klubu českých turistů (rámcové smlouvy o značení a údržbě tras); udržitelnost z hlediska prezentace je zajištěna prostřednictvím vytvoření sítě InfoPointů podél tras, kde jsou distribuovány vytvořené tiskoviny (mapy, pasy, pamětní listy); online prezentace je zajištěna díky mapovému portálu Mapy.cz (stejnojmenná mobilní aplikace zjednodušuje orientaci v terénu (v režimu online i offline) a webové stránky www.putujmebezhranic.cz; udržitelnost z pohledu dalšího rozvoje produktu je zajištěna prostřednictvím partnerské sítě mezinárodního sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (navazující značené trasy vznikly ve spolupráci s Klubem slovenských turistů i na Slovensku). V návaznosti na vznik a propagaci cyrilometodějských tras realizovalo sdružení díky Fondu malých projektů další projekt „Cyrilometodějská stezka – živé kulturní dědictví“ (2020-2021), díky kterému vznikla přeshraniční turistická aktivita pro sezónu 2022 „Putujme bez hranic – Po stopách slovanského dědictví“. Tento nový turistický produkt zve na 32 vybraných lokalit v moravsko-západoslovenském příhraničí, sbírání karet na daných místech, luštění tajenky v hlaholici či poslechu série audio-reportáží. Pro podporu produktu byla vytvořena i aplikace pro mobilní telefony.

Rovněž byla v r. 2021 rozšiřována síť značených cyrilometodějských tras – ke stávající síti v ČR (Jablunkov – Velehrad, Žítková – Velehrad, Mikulčice – Velehrad, Vranov u Brna – Velehrad) přibyly další značené úseky prodlužující trasu z Velehradu přes Vranov u Brna až na Levý Hradec u Prahy (spojený s přenosem cyrilometodějské tradice na svatoludmilskou). Tento přenos dvou z nejvýznamnějších českých křesťanských tradic do společného putování ukazuje sílu a potenciál kulturního turismu nejen v českém prostředí.

Cíl projektu: Zvýšení návštěvnosti a povědomí o Cyrilometodějské stezce – mezinárodní síti značených, dálkových cyrilometodějských tras spojující významná poutní místa a archeologické lokality připravované od r. 2013, od r. 2021 pod certifikovanou značkou Kulturní stezka Rady Evropy. Rozvoj šetrné pěší turistiky podél značených tras, zvýšení povědomí o slovanské kulturní identitě.

Použité nástroje: webová stránka www.putujmebezhranic.cz, skládací turistické mapy distribuované podél tras v tzv. InfoPointech Cyrilometodějské stezky (většinou informační centra), tištěné pasy a pamětní listy pro turisty/poutníky, audio-reportáže z vybraných lokalit, promo-videa z putování, polo-hraný dokumentární film Pěšky bez hranic, webové stránky www.putujmebezhranic.cz; turistické karty 32 lokalit v česko-slovenském příhraničí Putujme bez hranic – Po stopách slovanského dědictví, aplikace Putujme bez hranic.

Rámcový rozpočet: 1 250 000 Kč (2 projekty, značení KČT)

Dosažené výsledky:Zvýšení zájmu veřejnosti o moderní poutnictví formou kulturního turismu, který je v Evropě na vzestupu. Svědčí o tom již 45 certifikovaných kulturních stezek Rady Evropy i skutečnost, jaký význam evropské společenství této formě turismu věnuje. V tomto pojetí je produkt „Putujeme bez hranic“ alternativou pro všechny, kdo se chtějí vyhnout pouhé konzumaci cestovního ruchu, overtourismu.  V době světové pandemie se navíc ukázal jako ta nejlepší alternativa k poznávání a pohybu ve volné přírodě.

SOUBORY A PŘÍLOHY:

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1mgScyuK7KJTTXoX-IBWrE3rSlI3uOXQY

Odkazy:

http://www.putujmebezhranic.cz

FCB @putujmebezhranic

FCB @peskybezhranic

Nejnovější články z rubriky

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Tři pilíře německé propagace a pár zajímavých čísel

Nejen tři inspirační videa, ale i zajímavá čísla o turistice z České republiky představil minulý týden ředitel Německé turistické centrály (DZT) v Praze Jan Pohaněl na setkání s novináři.

Číst více