Profil typického turisty v Jihomoravském kraji

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Jakými demografickými charakteristikami se vyznačuje typický návštěvník Jihomoravského kraje? Odkud a čím přijíždí? Kolik utrácí? Kde bydlí? Za čím přijíždí a čemu se během pobytu věnuje? Odpovědi na tyto a další otázky přináší následující díl našeho seriálu analytických článků, který vychází z regionální analýzy Institutu turismu agentury CzechTourism sestavené na základě trackingu domácího a příjezdového cestovního ruchu a z GSM dat.

Podobně jako v předchozích dílech platí, že analýza vychází z dat z předcovidových let 2018 a 2019 a že pro účely seriálu bereme v potaz data týkající se návštěvníků, kteří na území krajů alespoň jednou přenocovali. A dodejme, že krajská data (demografické charakteristiky návštěvníků i údaje o jejich spotřebním chování) vždy porovnáváme s údaji za celou republiku.

Hned první odchylka od celorepublikového průměru podnikatele v cestovním ruchu v Jihomoravském kraji potěší. Řeč je o výši útrat. Během návštěvy kraje dosáhla průměrná denní útrata domácího turisty 1 204 korun, zatímco v celorepublikovém měřítku šlo jen o 690 korun. Průměrná útrata turisty zahraničního se téměř rovnala hodnotě za celou republiku (2 092 vs. 2 118 Kč).

Zajímavé odlišnosti najdeme u teritoriální skladby návštěvnické obce – v pětici hlavních zdrojových trhů může překvapit čtvrté místo Maďarska a páté místo Itálie a naopak absence sousedního Slovenska.

Pohled do demografických charakteristik říká, že návštěvníci Jihomoravského kraje byli v letech 2018-2019 mírně mladší než ukazuje celorepublikový průměr. Platí to jak o turistech domácích, tak zahraničních, přičemž vyšší podíl oproti údajům za celou republiku vykazovala hlavně věková kategorie 30 – 44 let.

Naše interaktivní infografika dále dokládá, že opravdu drtivá většina turistů přijížděla v letech 2018-2019 na jižní Moravu individuálně. Služeb cestovních kanceláří využila jen minimální část respondentů. S ohledem na tuto skutečnost nepřekvapí informace o tom, že 91 % domácích a 71 % zahraničních návštěvníků přicestovalo autem či na motocyklu. V obou skupinách je podíl těchto dopravních prostředků výrazně vyšší než u údajů celorepublikových.

Potěšitelná je také skutečnost, že domácí i zahraniční turisté se na jih Moravy rádi vracejí – jako opakovanou označilo v průzkumu svoji návštěvu 89 % domácích a 65 % zahraničních respondentů.

Údaje o tom, v jakých typech ubytovacích zařízení turisté v Jihomoravském kraji bydleli, s drobnými odchylkami kopírují data celorepubliková. Výraznější odlišnost je pouze u turistů domácích, kteří méně často bydleli v neplacených individuálních ubytovacích zařízeních (typicky ve vlastních chatách a chalupách) a naopak častěji si pobyt v zařízeních tohoto typu platili.

Důvody, pro které turisté do kraje mířili, se příliš nelišily od údajů celostátních. Naopak u aktivit, kterým se návštěvníci v kraji věnovali, můžeme najít jeden velmi podstatný rozdíl – jižní Morava se ukázala jako významná destinace gastroturismu. Gastronomické zážitky vyhledávalo 40 % domácích a dokonce 51 % zahraničních turistů. Pokud bychom chtěli na základě výsledků tohoto průzkumu zformulovat nějaké doporučení, pak by bezpochyby šlo tvorbu produktů využívajících gastronomického potenciálu kraje.

Institut turismu se i v případě Jihomoravského kraje zajímal také o to, jak byli turisté v spokojeni s infrastrukturou, péčí o rozvoj cestovního ruchu a se službami. Ve všech těchto sledovaných parametrech dosáhl Jihomoravský kraj výrazně vyšších hodnot oproti celorepublikovým výsledkům. Podíl velmi spokojených respondentů (tedy Net Promoter Score) pak prakticky odpovídal celostátnímu průměru.

Autor

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Prague City Tourism zbohatne o 45 milionů

Radní hlavního města dle očekávání schválili záměr magistrátu navýšit základní jmění městské firmy Prague City Tourism (PCT) o 45 milionů korun na celkových 111 milionů. Základní jmění bude navýšeno úpisem 45 000 akcií.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

ČUCR: cestovní ruch patří na Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cestovní ruch je průmysl a jako takový patří do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu. S touto ústřední myšlenkou se formou otevřeného dopisu obrátil prezident České unie cestovního ruchu Viliam Sivek na představitele obou koalic, které uspěly v podzimních parlamentních...

Číst více
Foto: A.T.I.C. ČR

Blíží se TÝDEN turistických informačních center ČR

Ve vazbě na Světový den pro rozvoj informací vyhlásila Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR) na období od 25. do 31. října TÝDEN turistických informačních center. Do akce se zapojí 146 informačních center z celé České republiky....

Číst více