×

Velká cena cestovního ruchu 2021/2022 začíná. Přihlaste svůj projekt.

Návrh Evropské komise na transformaci EU pro splnění klimatických cílů

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Evropská komise přijala dne 14. července 2021 soubor návrhů s názvem „Fit for 55“, který by měl zajistit, aby politiky zemí EU v oblasti klimatu, energetiky, využití půdy, dopravy a zdanění vedly ke snížení čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s úrovní z roku 1990.

Balíček kombinuje návrhy ke zpřísnění stávajícího systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), opatření k zabránění úniku uhlíku, klade důraz na hojnější využívání obnovitelných zdrojů, rychlejší zavádění nízkoemisních druhů dopravy, stejně jako infrastruktury a paliv, které je podporují, a další.

Soubor obsahuje také několik návrhů, které budou mít dopad na cestovní ruch.

Jedním z návrhů je postupné rozšíření stávajícího systému EU ETS i na námořní odvětví během let 2023 až 2025, stejně jako je navrženo postupné zrušení bezplatných emisních povolenek v letecké odvětví a sladění se systémem kompenzace a snižování emisí uhlíku v mezinárodní letecké dopravě (CORSIA) s cílem řešit emise na globální úrovni. Balíček obsahuje také návrh na revizi směrnice o zdanění energie (ETD).

Revize systému EU pro obchodování s emisemi

Jedním z nutných kroků k dosažení cílů v oblasti klimatu do roku 2030 je dle Evropské komise výrazné snížení emisí v odvětví letectví. Emise z letecké dopravy v Evropě se v letech 2013 až 2018 meziročně zvýšily průměrně o 5 % a ačkoliv se v důsledku pandemie COVID-19 letecká doprava snížila, předpokládá se, že emise z letecké dopravy budou i nadále růst. Komise tedy navrhuje revizi pravidel systému ETS pro odvětví letecké dopravy, jejímž cílem by mělo být vytvoření efektivního cenového signálu a zajištění, že bude odvětví letecké dopravy přispívat spravedlivým podílem. Počet bezplatných povolenek přidělených provozovatelům letadel se bude postupně snižovat, přičemž by do roku 2026 mělo bezplatné přidělování povolenek zcela ustat.

Současně bude směrnice EU ETS uplatňovat systém kompenzace a snižování emisí uhlíku v mezinárodní letecké dopravě (CORSIA) na emise leteckých společností sídlících v EU pro lety do a ze zemí mimo evropský hospodářský prostor. Jestliže emise z mimoevropských letů dosáhnout vyšší úrovně než v roce 2019, měly by být kompenzovány odpovídajícími uhlíkovými kredity, které by měly přispět k dosažení snížení emisí v různých odvětví hospodářství (např. nakládání s odpady).

Revize směrnice o zdanění energie (ETD)

V rámci aktualizace této směrnice by mělo dojít ke dvěma zásadním změnám.

Má být zavedena nová struktura daňových sazeb podle energetického obsahu a environmentální výkonnosti paliv a elektřiny. Na nejvíce znečišťující paliva by měla být zavedena vyšší daň.

Dále by měla být daň vztažena na více produktů a také by měla být zrušena některá současná osvobození od daně. Například kerosin, který je užíván jako palivo v leteckém průmyslu, by dle návrhů neměl být plně osvobozen od zdanění energie pro cesty uvnitř EU. Minimální daňové sazby pro toto a podobná paliva se budou v následujících letech postupně zvyšovat, zatímco zavádění udržitelných paliv by mělo být podpořeno nulovou daňovou sazbou.

Dosažení snížení emisí do roku 2030 o 55 % oproti roku 1990 má zásadní význam pro to, aby se Evropa do roku 2050 stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem a byly tak naplněny cíle Zelené dohody pro Evropu.

Autor

Nejnovější články z rubriky Asociace

Foto: A.T.I.C. ČR

Informační centra – vlivný sektor cestovního ruchu

Aktuálně v České republice působí 494 certifikovaných turistických informačních center (TIC), z nichž je 380 členy Asociace turistických informačních center ČR. Informační centra zaměstnávají v průměru 2 stálé pracovníky na hlavní pracovní poměr a 2 brigádníky využívané různorodě dle...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Pražská kampaň sebrala turisty Vídni a Berlínu

Marketingová digitální kampaň Stay in Prague, kterou na podzim spustila organizace Prague City Tourism (PCT) s partnery, zaznamenala téměř 800 milionů zobrazení na vybraných trzích. Kampaň byla nejúspěšnější v Polsku, Itálii, Španělsku, Izraeli a Německu. V tiskové zprávě o tom...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Záruka CK: zatím přijato 31 žádostí za 43 mil. Kč

Národní rozvojová banka (NRB) týden od spuštění programu Záruka CK eviduje 31 žádostí v objemu záruk 43,3 milionu korun. Na dotaz ČTK to uvedl ředitel strategie a marketingu NRB Michal Pluta.

Číst více