Návrh Evropské komise na transformaci EU pro splnění klimatických cílů

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Evropská komise přijala dne 14. července 2021 soubor návrhů s názvem „Fit for 55“, který by měl zajistit, aby politiky zemí EU v oblasti klimatu, energetiky, využití půdy, dopravy a zdanění vedly ke snížení čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s úrovní z roku 1990.

Balíček kombinuje návrhy ke zpřísnění stávajícího systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), opatření k zabránění úniku uhlíku, klade důraz na hojnější využívání obnovitelných zdrojů, rychlejší zavádění nízkoemisních druhů dopravy, stejně jako infrastruktury a paliv, které je podporují, a další.

Soubor obsahuje také několik návrhů, které budou mít dopad na cestovní ruch.

Jedním z návrhů je postupné rozšíření stávajícího systému EU ETS i na námořní odvětví během let 2023 až 2025, stejně jako je navrženo postupné zrušení bezplatných emisních povolenek v letecké odvětví a sladění se systémem kompenzace a snižování emisí uhlíku v mezinárodní letecké dopravě (CORSIA) s cílem řešit emise na globální úrovni. Balíček obsahuje také návrh na revizi směrnice o zdanění energie (ETD).

Revize systému EU pro obchodování s emisemi

Jedním z nutných kroků k dosažení cílů v oblasti klimatu do roku 2030 je dle Evropské komise výrazné snížení emisí v odvětví letectví. Emise z letecké dopravy v Evropě se v letech 2013 až 2018 meziročně zvýšily průměrně o 5 % a ačkoliv se v důsledku pandemie COVID-19 letecká doprava snížila, předpokládá se, že emise z letecké dopravy budou i nadále růst. Komise tedy navrhuje revizi pravidel systému ETS pro odvětví letecké dopravy, jejímž cílem by mělo být vytvoření efektivního cenového signálu a zajištění, že bude odvětví letecké dopravy přispívat spravedlivým podílem. Počet bezplatných povolenek přidělených provozovatelům letadel se bude postupně snižovat, přičemž by do roku 2026 mělo bezplatné přidělování povolenek zcela ustat.

Současně bude směrnice EU ETS uplatňovat systém kompenzace a snižování emisí uhlíku v mezinárodní letecké dopravě (CORSIA) na emise leteckých společností sídlících v EU pro lety do a ze zemí mimo evropský hospodářský prostor. Jestliže emise z mimoevropských letů dosáhnout vyšší úrovně než v roce 2019, měly by být kompenzovány odpovídajícími uhlíkovými kredity, které by měly přispět k dosažení snížení emisí v různých odvětví hospodářství (např. nakládání s odpady).

Revize směrnice o zdanění energie (ETD)

V rámci aktualizace této směrnice by mělo dojít ke dvěma zásadním změnám.

Má být zavedena nová struktura daňových sazeb podle energetického obsahu a environmentální výkonnosti paliv a elektřiny. Na nejvíce znečišťující paliva by měla být zavedena vyšší daň.

Dále by měla být daň vztažena na více produktů a také by měla být zrušena některá současná osvobození od daně. Například kerosin, který je užíván jako palivo v leteckém průmyslu, by dle návrhů neměl být plně osvobozen od zdanění energie pro cesty uvnitř EU. Minimální daňové sazby pro toto a podobná paliva se budou v následujících letech postupně zvyšovat, zatímco zavádění udržitelných paliv by mělo být podpořeno nulovou daňovou sazbou.

Dosažení snížení emisí do roku 2030 o 55 % oproti roku 1990 má zásadní význam pro to, aby se Evropa do roku 2050 stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem a byly tak naplněny cíle Zelené dohody pro Evropu.

Autor

Nejnovější články z rubriky Asociace

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: Hana Krejbichová / Prague Convention Bureau

Zástupci kongresové Prahy si zvolili nové vedení

Ve středu 4. května se uskutečnila valná hromada Prague Convention Bureau, v rámci níž proběhla volba nového představenstva a členů revizní komise. Kongresový průmysl Prahy, který je oficiálně zastřešován právě Prague Convention Bureau, tak získal nové vedení.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Restauratérům i ubytovatelům se vracejí hosté

Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) ve spolupráci se společností Data Servis – informace zveřejnila výsledky vývoje tržeb v ubytovacích a stravovacích zařízeních za první čtvrtletí letošního roku. Z průzkumu vyplývá, že provozovatelé restaurací zažívají postupný návrat hostů na...

Číst více