Jihočeský kraj v datech ČSÚ: 4. čtvrtletí 2020

Foto: Petr Manuel Ulrych Prázdné ulice Českého Krumlova v prosinci 2020 Foto: Petr Manuel Ulrych

V hromadných ubytovacích zařízeních na území Jihočeského kraje se v posledním čtvrtletí loňského roku ubytovalo 42 810 hostů. To představuje jen 15 procent hodnoty za stejné období roku 2019. Počet přenocování meziročně poklesl o víc než 72 %. Krajská data Českého statistického úřadu tak dokládají katastrofický vývoj turismu v Česku na konci loňského roku.

Kraj zaznamenal v období od října do prosince loňského roku meziroční pokles počtu ubytovaných hostů i přenocování jak u rezidentů, tak u nerezidentů. Výraznější pokles byl pochopitelně vykázán u hostů ze zahraničí. Těch se v HUZ na území Jihočeského kraje v 4. kvartálu ubytovalo jen 3 360, což představuje meziroční pokles o 97,5 procenta. Nejčastěji se v jižních Čechách ubytovávali hosté ze Slovenska, Německa, Rakouska, Polska a Ukrajiny. Počet ubytovaných rezidentů se ve sledovaném čtvrtletí meziročně snížil o 73,6 procenta, v absolutním vyjádření šlo o 39 450 hostů.

Obdobný vývoj dokládají data ČSÚ u počtu přenocování v HUZ na území kraje. U tohoto ukazatele došlo v posledním čtvrtletí roku 2020 k meziročnímu poklesu o 72,2 procenta. Opět platí, že poněkud lepší hodnoty vykázali hosté domácí – u nich se počet přenocování oproti 4. kvartálu 2019 snížil „jen“ o 60,1 procenta (celkem realizovali 152 580 noclehů). Naproti tomu hodnota počtu přenocování zahraničních hostů se v meziročním srovnání snížila o 95,5 procenta (absolutně šlo o 8 925 přenocování). Průměrná doba pobytu rezidentů byla téměř 3,9 dne, u nerezidentů jen 2,7 dne.

Tab. 1: Návštěvnost HUZ ve 4.  čtvrtletí 2020 a za celý rok 2020

Období Počet hostů Počet přenocování
Nerezidenti Rezidenti Celkem Nerezidenti Rezidenti Celkem
říjen 1 908 25 123 27 031 4 838 88 142 92 980
listopad 772 5 449 6 221 2 276 33 522 35 798
prosinec 680 8 878 9 558 1 811 30 916 32 727
4. Q 2020 3 360 39 450 42 810 8 925 152 580 161 505
podíl na ČR 3,2 % 7,1 % 6,5 % 3,2 % 8,3 % 7,6 %
rok 2020 143 220 959 631 1 102 851 318 951 3 024 618 3 343 569
podíl na ČR 5,1 % 12,0 % 10,2 % 4,3 % 12,7 % 10,7 %

Zdroj: Český statistický úřad

Tab. 2: Meziroční změny v návštěvnosti HUZ

Období Přírůstek/Úbytek hostů v % Přírůstek/Úbytek počtu nocí v %
Nerezidenti Rezidenti Celkem Nerezidenti Rezidenti Celkem
říjen −96,7 -60,4 -77,8 -94,0 -46,7 -62,3
listopad -98,0 -88,2 -92,7 -95,6 -71,6 -78,9
prosinec -98,3 -77,6 -87,9 -97,3 -68,9 -80,2
4. Q 2020 -97,5 -73,6 -85,0 -95,5 -60,1 -72,2
rok 2020 -77,5 -16,7 -38,4 -70,2 -11,1 -25,3

Zdroj: Český statistický úřad

Autor

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: DMO Český Krumlov Region

Web destinace Český Krumlov Region uspěl ve Zlatém erbu

Webové stránky destinace Český Krumlov Region zabodovaly jako jedny z nejlepších v republice v soutěži Zlatý erb. V kategorii měst a obcí se umístily na druhé příčce v rámci Ceny místopředsedy vlády pro digitalizaci za nejlepší turistickou prezentaci. Ocenění se předávala...

Číst více