Evropa – trh aktivní dovolené zaslíbený

Zhruba sto milionů Evropanů se ročně vydá na cesty spojené s aktivním odpočinkem, resp. na aktivní dovolenou. Průzkumy říkají, že se jedná o velmi bonitní klientelu. Chcete-li si z toho lákavého koláče ukousnout svůj díl, musíte vědět, jak na to. Následující řádky by vám měly pomoci.

Podle jedné z definic se pod pojem „aktivní dovolená“ obecně řadí takové cesty, které stojí alespoň na dvou ze tří následujících pilířů: fyzická aktivita, pobyt v přírodě a kulturní aspekty. Často se navíc vyznačují určitou mírou rizika a obvykle vyžadují od účastníků specifické dovednosti.

 

TiP 1

Chcete-li se jako touroperátor zaměřit na segment aktivní dovolené, je podle CBI dobré vybrat si jednu specifickou cílovou skupinu, která vzejde z kombinace věku a zápalu pro věc, například tedy mladé entuziasty (do 44 let). Pro obsloužení širšího spektra klientů a rozmanitější nabídku produktů je dobré navázat spolupráci s ostatními touroperátory.

 
Přínos aktivní dovolené pro ekonomiku je nezpochybnitelný. Zhruba dvě třetiny veškerých výdajů totiž zůstávají v navštěvovaných destinacích. Podle nizozemské agentury CBI spadající pod tamní ministerstvo zahraničních věcí se jedná v průměru o částku kolem 350 eur za osobu a den. To je dosti pádný důvod, proč se o vyznavače aktivní dovolené zajímat a proč jim připravit produkty, které vyhledávají.

Podíl turistů, pro které jsou sportovní aktivity hlavním důvodem
pro cestu na dovolenou (v %)

 Podíl turistů, pro které jsou sportovní aktivity hlavním důvodem pro cestu na dovolenou (v %)

Zdroj: CBI, Eurobarometr (2016); zpracování vlastní
 

Milovníci aktivního turismu nejsou úplně homogenní skupinou. Liší se věkem, zaměřením i dalšími parametry. Obecně se dá říci, že mezi nimi převažují mladší lidé, tedy po zážitcích lačnící příslušníci generací X a Y, ale nezanedbatelnou roli hrají také lidé starší 45 let, kteří zase vynikají větší ochotou utrácet za kvalitní služby. A podstatné je také dělení podle nároků – někdo prahne po tvrdších formách vyžadujících větší zkušenosti a ochotu riskovat (sjíždění divokých řek, horolezectví, různé adrenalinové aktivity apod.), další upřednostňuje některou ze „soft“ variant aktivní dovolené, mezi které se řadí třeba rybaření, turistika, jízda na koni, surfing, cyklistika apod.
 

Evropská nej

Největší poptávka po aktivní dovolené přepočtená na hlavu je v Evropě v Rakousku, České republice, Belgii, na Islandu a v Lucembursku. V absolutním vyjádření jsou ale největšími evropskými zdrojovými trhy Velká Británie, Německo a Francie.

 
 Další segmentace je možná podle zápalu pro věc – klienti se dělí na entuziasty, kteří bývají obvykle specializovaní na jednu aktivitu, a na ty, pro které je aktivní turismus občasným zpestřením. U druhé skupiny je spektrum provozovaných aktivit obvykle bohatší. Tento segment je pochopitelně mnohem širší a je nejsnazší se na něj zaměřit, proto zde také panuje větší konkurence. Naproti tomu úzce specializovaní entuziasté, kteří jsou ochotni utratit nemalé částky za jednu aktivitu, vyžadují specifičtější servis, a obracejí se proto spíše na specialisty. Je jich ale pochopitelně méně.

Evropa a aktivní dovolená

Evropa je klíčovým zdrojovým trhem, pokud jde o aktivní dovolenou. Data Eurostatu a UNWTO říkají, že každým rokem se zhruba deset milionů Evropanů vydá do zahraničí za sportovními aktivitami, coby hlavní náplní své dovolené. Počet těch, pro které je sport doplňkovým programem, je odhadován asi na 100 milionů ročně. A tato čísla se průběžně zvyšují; experti oslovení CBI se shodli na tom, že v příštích letech poroste evropský trh s aktivní dovolenou zhruba o 21 % ročně. Pokud jde o aktivní dovolenou v rámci Evropy, představují její obyvatelé 60% podíl. Hlavním zdrojovým trhem v tomto segmentu je ale Evropa také pro Afriku (43 %) a Asii (30 %), v Jižní Americe je s 33% podílem druhým hlavním trhem za severní částí amerického kontinentu (54 %).
 

TiP 2

Cílíte-li na evropské vyznavače aktivní dovolené, mějte na paměti dvě věci: bezpečí a čistotu. Většina Evropanů je podle CBI mnohem méně „dobrodružná“, než si o sobě myslí. „Když nabízíte například túru, ujistěte je, že cesta je naprosto jasná a že šance ztratit se je nulová. Nabízíte-li kurz surfování, informujte své zákazníky o všech možných rizicích a požadovaných zkušenostech. A v případě, že nabízíte přespání u místních obyvatel, ujistěte je, že postele budou čisté. Své zákazníky nezapomeňte dobře připravit za pomoci fotografií a dostatečných informací,“ píše se ve zprávě zmiňované agentury.

 
Zaměříme-li se na evropský trh jako takový, dá se říci, že evropští turisté vyrážející na aktivní dovolenou jsou obvykle dobře vzdělaní a mají dostatek financí na ukojení svých tužeb. Jsou většinou mladší, zejména v případě cest za tvrdšími formami aktivní dovolené. Převažujícími skupinami jsou mileniálové (narození v letech 1980–1995) a příslušníci generace Z (1995–2020). U těchto generací je největší pravděpodobnost, že budou chtít vyzkoušet něco nového. Evropský průzkum společnosti Ipsos pro Europ Assis­tance ukázal, že 59 % evropských mileniálů již má za sebou alespoň jeden dobrodružný zážitek typu kempování v divočině, cesty kolem světa apod. Na druhou stranu jsou evropští mileniálové přece jen poněkud konzervativnější než jejich vrstevníci z jiných částí světa. Dle zmiňovaného průzkumu je u této generace v Evropě pravděpodobnost, že vyzkouší nové věci, zhruba 53%, zatímco v Americe má touhu po novotách 83 % mileniálů, v Mexiku 81 %, v Číně pak 77 %.

Vybrané trhy pod lupou

Podle UNWTO je nejdůležitějším evropským zdrojovým trhem pro aktivní dovolenou Spojené království. Na světovém trhu má podíl 19 %. CBI uvádí, že 40 % britských turistů preferuje aktivní způsob trávení dovolené. Mezi teenagery je tento podíl 45%, mezi dvacátníky již 54%. Podíl britských turistů, pro které je hlavním důvodem pro cestu na dovolenou sport, je nicméně relativně nízký – jen 3,2 % (evropský průměr je 4,4 %). Britové sami považují své aktivní dovolené jen za málo spojené se sportem. Pokud byste o turisty z tohoto trhu usilovali, vězte, že HDP na hlavu je ve Spojeném království asi 38 tisíc eur, což činí z Britů velmi žádanou klientelu. Tamní turisté si za cíl rádi vybírají rozvíjející se destinace. CBI v tomto směru cituje zejména Turecko, kam v roce 2016 zamířilo 1,6 mil. britských turistů, Thajsko a Indii (po 1 milionu). Svoji aktivní dovolenou Britové rádi spojují s kulturními aspekty.

Druhým největším evropským trhem je Německo, jehož podíl na světové aktivní dovolené je 12%. Aktivní dovolenou preferuje 32 % Němců, naopak 57 % volí spíše klasický odpočinek. „To znamená, že němečtí turisté jsou méně aktivní než britští nebo francouzští a že upřednostňují čistě odpočinkové dovolené,“ uvádí zpráva CBI a dodává, že ve věkové kategorii 15–19 let preferuje aktivní trávení volného času 47 % Němců. O ekonomickém potenciálu německého trhu netřeba diskutovat, HDP na hlavu v roce 2016 překročil 43 000 eur.
 

Tip 3

Máte-li omezené rozpočty, zaměřte své marketingové aktivity na Rakousko nebo Belgii. Marketing na francouzském či německém trhu je už s ohledem na velikost těchto trhů velmi nákladný. Pokud váš produkt obnáší kombinaci sportu a kultury, zkuste oslovit zejména britský trh. Francouze oslovíte akcentem na přírodu.

 
Zajímavým trhem je Francie. Podíl Francouzů, kteří považují sport za hlavní motiv pro dovolenou, je v rámci Evropy podprůměrný (2,5 %), nicméně jedná se o trh s více než 67 mil. lidí. A bavíme-li se o aktivní dovolené jako takové, tu volí 44 % Francouzů (ve věku 15–19 let dokonce 50 %, ve skupině dvacátníků je podíl 52%). U Francouzů je zřetelný zájem o přírodu – přírodní krásy jsou dokonce nejčastěji zmiňovaným důvodem pro jejich návrat do dříve navštívených destinací. Téměř 80 % Francouzů si svoji dovolenou plánuje on-line.

Rakousko je sice poměrně malým trhem, jak už ale bylo řečeno, vyniká vysokým podílem aktivních turistů – 8,9 % Rakušanů považuje sportovní aktivity za hlavní důvod pro cestu na dovolenou. Podobně je možné hodnotit i Belgii – tam je podíl těchto sportovních nadšenců asi 7,6 %. Obě země nadto vynikají vysokým HDP na hlavu – v Rakousku jde o víc než 45 000 eur, v Belgii 42 000 eur.

Foto: Shutterstock.com

 

Nejnovější články z rubriky Destinace

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Tři pilíře německé propagace a pár zajímavých čísel

Nejen tři inspirační videa, ale i zajímavá čísla o turistice z České republiky představil minulý týden ředitel Německé turistické centrály (DZT) v Praze Jan Pohaněl na setkání s novináři.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Ras Al Khaimah – emirát na špici

Ras Al Khaimah doslova znamená špička stanu. Tento emirát skutečně na mapě tvoří severní špičku Spojených arabských emirátů, s nimiž sousedí se všemi vyjma Abu Dhábí. Místo na špici má ovšem i z hlediska udržitelnosti a zážitků.

Číst více