CEN zveřejnil novou pečeť – European Tourism Covid-19 Safety Seal

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Evropský výbor pro normalizaci (CEN) dne 19. května 2021 zveřejnil normalizační dokument stanovující požadavky a pokyny k omezení šíření onemocnění covid-19 v odvětví cestovního ruchu. Dokument byl vyvinut z iniciativy Evropské komise za spolupráce CEN a Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).

V návaznosti na to byla vytvořena také nová známka či pečeť („Safety Seal“), kterou se mohou podniky a objekty cestovního ruchu dodržující pravidla CEN nechat označit. To by mohlo posílit důvěru spotřebitelů a napomoci povzbudit evropský cestovní ruch již pro letošní letní sezónu.

Zdroj: Evropská komise Zdroj: Evropská komise

„European Tourism COVID-19 Safety Seal“, tedy bezpečnostní pečeť evropského cestovního ruchu, by měla zlepšit bezpečností postupy v turistických podnicích a zvýšit důvěru cestujících, kteří si EU vybrali jako svou cílovou destinaci. Je rozdělena na dvě části. První část stanovuje požadavky a doporučení pro organizace a podniky v cestovním ruchu, aby zabránily šíření onemocnění covid-19, chránily zdraví svých zaměstnanců a poskytovaly bezpečnější služby a produkty. Druhá část poskytuje vizuální identitu, kterou by měly evropské turistické podniky zobrazovat.

Mezi hlavními požadavky jsou opatření týkající se řízení rizik, ale i hygienická opatření v oblasti čistoty, dezinfekce a HVAC (vytápění, vzduchotechnika a klimatizace). Pro podniky cestovního ruchu to bude znamenat např. mít k dispozici dezinfekční prostředek na ruce, řízení kapacity prostor s ohledem na hygienickou bezpečnost apod.

Ačkoliv lidé chtějí letos konečně vycestovat, stále mají jisté pochyby o bezpečnosti s ohledem na pandemii covid-19. Tato známka by měla zlepšit bezpečnostní postupy v podnicích cestovního ruchu a tím zvýšit důvěru nejen zahraničních turistů, ale i místních obyvatel a zaměstnanců, a také podpořit dobrou pověst EU jakožto bezpečné turistické destinace.

Ke konverzaci na sociálních sítích se můžete připojit prostřednictvím hashtagu #EUROSAFETOUR.

Autor

Nejnovější články z rubriky Asociace

Foto: Unsplash

Letecké společnosti se zavázaly k respektování práv spotřebitelů

Šestnáct významných leteckých společností na evropském trhu se přihlásilo k větší transparentnosti, lepší informovanosti a včasnému odškodnění cestujících v případě zrušení letu na základě iniciativy Evropské komise. Ta v prosinci 2020 upozornila orgány pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (CPC, Consumer...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

ČUCR: cestovní ruch patří na Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cestovní ruch je průmysl a jako takový patří do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu. S touto ústřední myšlenkou se formou otevřeného dopisu obrátil prezident České unie cestovního ruchu Viliam Sivek na představitele obou koalic, které uspěly v podzimních parlamentních...

Číst více
Foto: A.T.I.C. ČR

Blíží se TÝDEN turistických informačních center ČR

Ve vazbě na Světový den pro rozvoj informací vyhlásila Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR) na období od 25. do 31. října TÝDEN turistických informačních center. Do akce se zapojí 146 informačních center z celé České republiky....

Číst více