Anketa: Co čeká cyklisty v Česku nového?

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

V současnosti sice nemají cyklisté a zejména pak cykloturisté moc příležitostí k realizaci svého hobby, my v redakci ale věříme, že se již blíží doba, kdy se na tuzemské cyklotrasy a cyklostezky vrátí čilý ruch. A abychom zjistili, co nového letos cykloturisty v Česku čeká, uspořádali jsme anketu mezi zástupci krajů a jejich destinačních společností.

Anketní otázky:

  1. Na jaké hlavní novinky se mohou v letošním roce těšit cyklisté/cykloturisté na území kraje?
  2. Musel kraj v důsledku koronavirové krize upravit své plány v oblasti rozvoje cyklistiky a cykloturistiky?

Petr Borecký, Kraj Středočeský

1. V letošním roce se cyklisté mohou těšit na novou Krčínovu cyklostezku ze Sedlčan do Prčice na dálkové cyklotrase Greenways Praha – Vídeň a na lávku přes Vltavu, která nahradila přívoz na mezinárodní cyklotrase EuroVelo 7 v Lužci nad Vltavou. Tyto stavby byly dokončeny koncem roku 2020 a Středočeský kraj přispěl  na jejich výstavbu částkou 18,2 mil. Kč. Středočeský kraj zahájí koncem března stavbu další nové cyklostezky v blízkosti Mělníka na Labské stezce. Hotova by měla být na konci května. Tato cyklostezka spojí dva již dokončené úseky a vytvoří bezpečnou cyklotrasu na pravém břehu Labe o délce 4,5 km mezi Mělníkem a obcí Kly.

Významný přínos pro orientaci cykloturistů v terénu i pro plánování výletů budou mít dva projekty značení cyklotras, které by měly být dokončeny v červnu. Je to jednak nové značení na cyklotrasách mezi hlavním městem a Středočeským krajem jižně a severně od Prahy. Nové cyklotrasy tu přibudou např. mezi Čimicemi a Zdiby, nebo mezi Hrnčířemi a Šeberovem v Praze a Průhonicemi a Vestcem na středočeském území. Dalším projektem je vyznačení odboček ze stávajících cyklotras, nebo nových cyklotras k 54 expozičním objektům ve správě Středočeského kraje. Po nově vyznačených trasách tak cyklisté dojedou třeba z okruhu kolem Kladna do Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích, nebo k veřejně přístupným štolám u Jílového v blízkosti Sázavy.

2. Vzhledem k současnému výjimečnému stavu ohledně koronaviru se značně prodloužila příprava všech projektů, zejména již zmíněných projektů značení cyklotras. Zpožďovalo se vydávání stanovisek a povolení od množství subjektů a úřadů z celého území Středočeského kraje, jejichž fungování bylo omezeno. V důsledku toho se posunul termín instalace značení v terénu o půl roku.

Klára Malá, Prague City Tourism

1. + 2. Koronavirová situace nic na plánech hlavního města budovat pro cyklisty kvalitní infastrukturu nezměnila. Hlavní priorita města se zaměřuje na plošnou prostupnost, ale investuje se i do tras, které jsou více turistiky zaměřené.

Na území města se nyní budují cyklistická propojení mezi Prahou a Středočeským krajem. V letošním roce by měla být dokončena stavba cyklostezky Satalice – Vinoř a cyklostezka A2. V rámci této stezky dochází k překonání Ohrobeckého potoka, výstavbě přemostění na místě stávajícího brodu na významné trase na hranicích Prahy podél Vltavy směrem na Vrané nad Vltavou.

Zároveň se uskutečňuje projektová příprava u těchto propojení:

  • Cyklistické propojení obcí Březiněves – Třeboradice
  • Cyklistické propojení obcí Koloděje – Stupice
  • Cyklistické propojení obcí Ďáblice – Hovorčovice
  • Cyklistické propojení obcí Cholupice – Dolní Břežany, II. etapa

V rámci podpory cyklistiky na území hlavního města plánuje Praha výrazné rozšíření funkcionalit městem provozované Aplikace Na kole Prahou, která je pro všechny uživatele zdarma. Vedle doposud využívaných navigačních a soutěžních funkcí pro jízdu na běžném kole přibyde i rozšíření pro snazší plánování cest na elektrokole, koloběžce či pěšky, objeví se nové funkce tzv. „okružních a prodloužených tras“ pro vyšší sportovně-rekreační využití vykonané cesty. Uživatel si bude také moci všechny své záznamy přehledně zobrazit v osobní statistice a nebo porovnat své jízdy s ostatními uživateli ve statistice souhrnné. Již nyní aplikace umí vyhledávat trasy dle zvolených preferencí a obsahuje řadu tipů pro jízdu na kole i na výlety.

Více  o aplikaci najdete na www.cistoustoupou.cz , www.nakoleprahou.cz, zdarma k dispozici pro systémy Android a iOS.

Foto: Shutterstock.com Cyklostezka Ohře Foto: Shutterstock.com
Ilustrace: Shutterstock.com

Kateřina Abrahamová, Kraj Karlovarský

1. V roce 2021 se turisté mohou těšit na nově vybudovanou lávku ve Svatošských skalách. Ve druhé polovině roku vznikne  nově vybudovaná cyklostezka v úseku Všeborovice- Šemnice. Jedná se o úsek Cyklostezky Ohře, který je dlouhý 4,7 km. Pokud bude vhodná epidemiologická situace uspořádá Karlovarský kraj dne 12. 6. 2021 ve Svatošských skalách, v areálu Svatošky- Dětský ráj ,,Den cyklostezky Ohře“. Je to pravidelná akce, která se koná každý rok na počest výstavby Cyklostezky Ohře.

2. Cykloaktivity pokračují i přes nepříznivou epidemiologickou situaci. Jen již zmiňovaná akce ,,Den Cyklostezky Ohře“ musela být v roce 2020 zrušena. Tento rok zatím přípravy dané akce pokračují, ale konečné rozhodnutí o zrealizování akce padne v následujících týdnech dle vývoje pandemie covid-19 a platných nařízení Vlády ČR. Některé obce nerealizovaly v rámci úsporných opatření projekty související s cyklistikou.

Jiří Válka, Kraj Ústecký

1. Rádi bychom pokračovali v úsilí a aktivitách ve společném marketingu se všemi partnery jak v České republice, tak i v sousedním Sasku. Pokud to situace dovolí, máme připravených několik press tripů a fam tripů, které se bohužel na podzim loňského roku nerealizovaly. Jedná se jak o sousední Německo a Polsko, ta země Beneluxu a Skandinávie, jejichž obyvatelé stále více objevují náš kraj a jeho nabídku pro aktivní trávení dovolené. Od ledna je k dispozici nový průvodce „Handbuch Labské stezky 2021“. To samé však platí i v oblasti budování a zkvalitňování infrastruktury. V rámci dokončování Labské stezky se koncem loňského roku podařilo dokončit nové úseky Račice – Hněvice a Třeboutice – Nučnice. Na nových úsecích vznikly i nové odpočívky (Hněvice a druhá mezi Litoměřicemi a Třebouticemi) a přibyly nové informační cedule. Zároveň se Destinační agentura České středohoří postarala o opravu starých cedulí a herních prvků podél stezky. V letošním roce bychom rádi dokončili krátký, ale důležitý 1km úsek Nučnice – Okna. Přehledné informace o desetiletém budování Labské stezky lze najít na online výstavě ZDE.

V rámci budování další páteřní trasy, kterou je Cyklostezka Ohře, budou pokračovat projektové přípravy, kde nejsložitější je majetkoprávní vypořádání. Nejdále jsou v přípravě pro realizaci dva úseky. Konkrétně Libočany – Přívlaky, kde je již vydané územní rozhodnutí, a také úsek Litoměřice – Bohušovice nad Ohří, kde je požádáno o vydání územního rozhodnutí. Další novinkou je tzv. Pánevní trasa, která by měla propojit cyklostezku Ohře, povede z Kadaně přes Chomutov, Bílinu, Teplice, jezero Milada až do Ústí nad Labem, kde se napojí na Labskou stezku. Zde je již zpracována vyhledávací studie a v letošním roce dojde k proznačení úseků, které nebude potřeba nově budovat. Další aktivity plánujeme v okolí České Kamenice. Mělo by dojít k propojení sítě cyklotras v Českém Švýcarsku právě z České Kamenice přes Benešov nad Ploučnicí, kudy vede jedna z páteřních tras cyklostezka Ploučnice. Současně město Česká Kamenice dokončí v letošním roce projektovou dokumentaci na cyklostezku do Kamenického Šenova v sousedním Libereckém kraji. Budování těchto nových úseků bude především záležet na úspěšném podání žádostí o dotace z vnějších zdrojů.

Rozšiřovat se bude také síť dobíjecích stanic pro elektrokola. V loňském roce probíhala jejich instalace především v oblasti Krušných hor, v letošním roce bude pokračovat v Českém středohoří a Českém Švýcarsku.

2. Zásadní vliv má především na plánované marketingové aktivity. Jednak na již zmíněné press a fam tripy, dále jsme se neprezentovali na několika veletrzích se zaměřením na cykloturistiku, bylo zrušeno několik velkých akcí a závodů pro veřejnost včetně zahajování a ukončení sezóny na Labské stezce. Obrovský vliv a důsledky jsou především v poklesu zahraničních návštěvníků, naopak u domácích došlo k velkému nárůstu. Například v dubnu a květnu roku 2020 byla podle sčítačů na Labské stezce návštěvnost téměř dvojnásobná oproti roku 2019. Podobná situace se dá předpokládat i letos na jaře.

Co se týká plánů Ústeckého kraje v rámci pokračování budování infrastruktury, nedošlo k žádnému omezení. A to i přes velmi složitou situaci vzhledem k poklesu daňových příjmů.

Jan Sviták, Kraj Liberecký

1.  letošním roce budou na jaře přeznačené cyklotrasy ve Frýdlantském výběžku a v Jizerských horách. V létě bude otevřen další úsek cyklostezky Odra–Nisa, a to na rozhraní obce Chotyně a Bílý Kostel nad Nisou. Rekonstrukci podpoří i Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Ve velkém se projektuje a buduje také cyklostezka svaté Zdislavy, která v podhůří Jizerských hor propojuje Bílý Kostel nad Nisou s Novým Borem.

Pro cykloturisty si Liberecký kraj připravil také nové propagační materiály. Konkrétně 25 nejlepší tipů na cyklovýlety. Rodiny s dětmi mohou využít trasy v Máchově kraji, zdatnější cyklisté se projedou v Lužických horách a počítá se i s elektrocyklisty. K tipům na výlety dobře poslouží také mapy jednotlivých turistických oblastí v praktickém nepromokavém obalu.

2. Částečně ano. V oblasti podpory cyklodopravy v Dotačním fondu Libereckého kraje je pro letošek celkem 7 milionů korun. Další finance jsou v rozpočtu resortu dopravy připraveny pro projektovou přípravu strategické sítě cyklodopravy. V letošním roce kraj podával žádost na SFDI na výstavbu cyklostezky podél silnice I/13 v obci Bílý Kostel nad Nisou. Jedná se o více než kilometrový úsek cyklostezky svaté Zdislavy. Úsek navazuje na cyklostezku Odra–Nisa a na druhé straně na lesní úsek bývalé komunikace, kterou také čeká rekonstrukce. Více informací najdete ZDE.

Alexandr Krejčíř, Kraj Pardubický

1. Pardubický kraj není nositelem projektů v oblasti cykloturistiky a ani cyklodopravy, ale je jejich podporovatelem. Jednou z dlouhodobých aktivit kraje je podpora svazků obcí, které intenzivně pracují na krocích vedoucích k výstavbě Labské cyklostezky na území kraje. Úsek s nejvyšší připraveností je na trase Kunětická hora – Němčice – Dříteč. Pokud se podaří zajistit stavební povolení a financování, bude pravděpodobně možné i zahájení stavby.

Pardubický kraj v současné době administruje příjem žádostí o dotace v dotačním programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu. Uvidíme, jaké zajímavě projekty budou žádat o podporu a které z nich budeme moci podpořit a tím obohatit infrastrukturu pro cykloturisty.

V loňském roce jsme intenzivně spolupracovali na instalaci nabíjecích stanic pro e-kola. Jednalo se o pilotní projekt, který cyklistům garantuje bezplatné nabíjení baterií jízdních kol u turistických atraktivit a cílů. V letošním roce budeme v tomto projektu pokračovat a nejspíš se zaměříme na turistická informační centra. Seznam nabíjecích stanic je zveřejněn na www.powerbox.one

Jedna z méně příjemných novinek letošního roku pro cykloturisty je plánovaná lokální uzávěra dálkové cyklotrasy č. 18 v úseku Brandýs nad Orlicí – Bezpráví – Klopoty, která bude zasahovat až do roku 2023.    S určitými omezeními je nutné počítat už teď.  Aktuální informace k uzávěře by měly být zveřejňovány na webu provozovatele cyklostezky svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko. Uzávěra bude z důvodu modernizace části I. tranzitního železničního koridoru mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí.

2. Krajské plány zůstaly v oblasti cyklistiky v podstatě téměř stejné, jenom finanční alokace jednotlivých aktivit se bohužel snížila. V letošním roce schválilo krajské zastupitelstvo dokument Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021 – 2027, který obsahuje mimo jiné i oblast cestovního ruchu a cykloturistiky. Na tento dokument bude navazovat výstup z EU projektu – Cyklopasport, který je momentálně ve fázi zpracování vysoutěženou dodavatelskou společností. Záměrem tohoto projektu je vytvořit mapový podklad, který bude odrážet skutečný stav a který bude možné aktualizovat a doplňovat dle reálného vývoje stavu infrastruktury v terénu a zároveň bude možné ho použít jako přehledný nástroj pro samosprávu kraje a obcí při plánování dalšího rozvoje.

Foto: Shutterstock.com Cyklostezka podél Baťova kanálu Foto: Shutterstock.com

Zuzana Vojtová, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

1. Cyklodoprava a cykloturistika je pro Zlínský kraj velmi důležité téma. Kraj těží z více než 2 tis. km značených cykloturistických tras (přesně 2 227 km), z toho 270 kilometrů vede po cyklostezkách s vyloučením motorové dopravy. Pro zájemce o singletraily je k dispozici cca 21 km těchto specializovaných stezek. Největší popularitě se těší cca 160 km dlouhá Cyklostezka Bečva, jejíž tři větve procházejí Zlínským a Olomouckým krajem a také cyklostezka vybudovaná podél Baťova kanálu mezi Kroměříží a Uherským Ostrohem. Obě dálkové trasy nabízejí bezpečnou a pohodovou jízdu, díky svému profilu jsou vhodné i pro rodiny s dětmi. Velmi frekventovaná je cyklostezka mezi Otrokovicemi a Zlínem, v obou městech na ni navazují místní trasy umožňující průjezd městskou zástavbou.

Dosud nedokončenou novinkou je mezinárodní cyklostezka BEVLAVA, která má propojit údolí Vsetínské Bečvy s Povážím.  Z celkových 54 km trasy mezi Vsetínem a slovenskou Nemšovou, je k dispozici 34 km hotových stezek. V prosinci 2020 byl zkolaudován 10 km dlouhý úsek mezi Ústím (u Vsetína) a Lužnou, rok před tím již bylo zprovozněno 24 km trasy mezi Valašskými Klobouky a Nemšovou. Zbývající úseky by se měly realizovat v příštích dvou až třech letech. Již dokončené části BEVLAVY umožňují realizovat řadu zajímavých výletů. Centrála cestovního ruchu v minulém roce vydala přehlednou mapu Jižní Valašsko-Cyklostezka Bevlava, tipy na cyklovýlety jsou uvedeny na www.vmnakole.cz.

2. Zlínský kraj využil roku 2020 k přípravě dalšího rozvoje cykloturistiky na svém území.

V lednu 2020 schválil Koncepci rozvoje cyklistiky ve Zlínském kraji. Jednou z aktivit připravovanou již v roce 2020 je dotační program pro rozvoj cyklistiky. Jeho rámec zatím nebyl schválen, nicméně je předpoklad, že se tak stane v dubnu letošního roku.

Zlínský kraj každoročně vyhlašuje Program na podporu obnovy venkova. V letošním roce poprvé v rámci tohoto programu prostřednictvím Dotačního titulu 5 budou podpořeny projekty na podporu cyklistiky. Žadatelé, obce Zlínského kraje a svazky obcí na území Zlínského kraje, mohou získat podporu na zpracování projektové dokumentace na výstavbu dálkových a regionálně významných cyklistických stezek a na spolufinancování výstavby dálkových a regionálně významných cyklistických stezek.

Síť dálkových a regionálně významných cyklistických tras je definována Koncepcí rozvoje cyklistiky na území Zlínského kraje.

Celková finanční alokace určená na projekty na podporu cyklistiky je 13 000 000 Kč. V současné době probíhá hodnocení přijatých žádostí.

Petr Stejskal, Kraj Vysočina

1. Kraj Vysočina poskytuje obcím systémovou finanční podporu prostřednictvím programu Fondu Vysočiny. Dotace směřují částečně do přípravy projektových dokumentací a především pak do spolufinancování oprav cyklostezek a komunikací v rámci cyklotras. Zejména cyklotrasy vedené po lesních cestách kvůli dopadům kůrovcové těžby velmi trpí. Až 2 mil. Kč lze ale získat i na výstavbu nových cyklostezek. V loňském roce takto s podporou kraje vybudovalo např. město Třebíč sportovně rekreační okruh o délce 3,5 kilometru vhodný i pro inline  bruslení. V oblasti terénní cyklistiky Kraj Vysočina podpořil individuální dotací výstavbu menšího singletrailového areálu u Telče, který nabízí vyžití místním a zpestří i cykloturistiku návštěvníkům. Krajské město Jihlava aktuálně také s finanční podporou kraje realizuje výstavbu velkého pumptrackové trati navazující na oblíbený skatepark v rámci volnočasového areálu Český mlýn. Hotovo by mělo být do léta a vznikne tak na poměry ČR unikátní sportoviště pro adrenalinové ježdění.

2. Kraj Vysočina musel k sestavování rozpočtu na rok 2021 přistoupit zodpovědně s ohledem na nejisté daňové příjmy, ze kterých je naplňován i Fond Vysočiny určený na dotační podporu. Program na podporu cykloturistiky a cyklodopravy určený především pro obce v portfoliu schválených programů přesto nechybí. Alokace byla ale pro tento rok snížena na 8,5 mil. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2020 skončila platnost strategického dokumentu nastavujícího rámec podpory ze strany kraje právě v oblasti cyklistiky, je aktuální téma nastavení podpory na následující období. Programové prohlášení nového vedení kraje na tuto oblast nezapomnělo. Věřím, že přes obecně nepříznivé trendy se i v „konkurenci“ ostatních krajů podaří tuto oblast posílit. Co se týče propagace, cykloturistika je tradiční marketingové téma, se kterým plánuje Vysočina Tourism pracovat nejen v roce 2021, ale samozřejmě i v dalších letech.

Ilustrace: Shutterstock.com

Ilona Šnebergerová, Kraj Plzeňský

1. Cykloturistika stejně jako pěší turistika zažívá boom, lidé míří mimo města, co nejvíce do přírody. Plzeňský kraj má v tomto směru cyklistům určitě co nabídnout. At už je to několik dálkových tras, které vedou naším regionem (Eurovelo 13, Otavská cyklostezka, CT 3 Praha – Plzeň – Regensburg) nebo stovky kilometrů cyklotras a cyklostezek, které tvoří hustou síť po celém kraji. Velké oblibě se těší i tematické trasy, na severním Plzeňsku jsou to Barokní cyklotrasy – tři různě náročné okruhy krásnou barokní krajinou, které zavedou turisty k architektonickým skvostům, jakým je plaský klášter, barokním dvorům či k drobným sakrálním památkám v krajině. Vyznačeny jsou i cyklotrasy po stopách zaniklých obcí v bývalém pohraničním prostoru v oblasti Českého lesa.  Připravujeme i podmínky pro turisty na elektrokolech, vzniká celá řada nabíjecích a servisních stanic v rámci celého Plzeňského kraje. V posledních letech je obrovská poptávka po více adrenalinových odnožích cykloturistiky. Z toho důvodu vzniklo v posledních letech mnoho destinací pro terénní cyklistiku. Ať už se jedná o několik pumptracků pro ty nejmenší nebo o tratě pro horská kola. Mezi nejzajímavější resorty terénní cyklistiky patří Radnicko a Sušicko, kde v obou případech vznikly nádherné tratě v krásné zalesněné přírodě a na své si tak přijdou i vyznavači náročných tratí.

Inspiraci pro návštěvu Plzeňského kraje mohou turisté najít v sérii cyklomap, informačních brožurkách rozhleden a památek, nebo třeba v mapě tajemných míst.

2. Plány na rozvoj cykloturistiky v Plzeňském kraji zůstávají neměnné. Stále jsou prioritou co největší zkvalitnění nadregionálních cyklotras a to především převedení cyklotras na cyklostezky nebo alespoň z frekventovanějších silnic na co nejméně frekventované. Dále se jedná o rozvoj dálkových cykloturistických tras. Plzeňský kraj například realizoval výše zmíněné Barokní cyklotrasy, které vedou malebnou barokní krajinou severního Plzeňska nebo cyklotrasu Plzeň – Brdy vedoucí do našeho nejmladšího CHKO. Zároveň se ve velké míře realizují tratě pro MTB. V kraji v posledních letech vzniklo nebo vzniká velké množství tratí pro horská kola. Další z priorit je i cyklistika jako prostředek pro dojížďku do zaměstnání. K tomu je nutná realizace cyklostezek, které odkloní cyklisty ze silnic. Samozřejmě byl v důsledku koronakrize v posledním roce mírně upraven rozpočet na podporu investičních projektů na cykloturistiku směrem dolů. Nicméně k tomuto kroku muselo dojít ve většině oborů a nejedná se o nic výjimečného. Naopak marketingová podpora turistiky na kolech je ze strany Plzeňského kraje pro letošní rok masivnější.

Autor

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: DMO Český Krumlov Region

Web destinace Český Krumlov Region uspěl ve Zlatém erbu

Webové stránky destinace Český Krumlov Region zabodovaly jako jedny z nejlepších v republice v soutěži Zlatý erb. V kategorii měst a obcí se umístily na druhé příčce v rámci Ceny místopředsedy vlády pro digitalizaci za nejlepší turistickou prezentaci. Ocenění se předávala...

Číst více