Pracovníci infocenter z celého Česka se setkali v Trutnově

Foto: A.T.I.C. ČR Členové asociace se setkali v hojném počtu Foto: A.T.I.C. ČR

Jak poznáte Trutnov od Turnova? Trrrru...tnov drrrrn...cá. Tak začala úvodní prezentace Trutnova na úvod jednání členského fóra. Po představení města a úvodních slovech místostarosty Trutnova Tomáše Eichlera proběhla první část programu jednání.

Nejvýznamnějšími dokumenty, které fórum schválilo, byly Strategie asociace tvořící rámec budoucí činnosti organizace a rozpočet na rok 2022. Novou členku rady za Liberecký kraj se stala Květa Menclová z České Lípy a novým revizorem Dalibor Linda z Plzně.

Další pandemický rok přinesl pro činnost turistických informačních center opět řadu komplikací. Aktivity asociace představené v rámci zprávy o činnosti však potvrdily, že se asociace i pracovníci informačních center s nastalými problémy dokázali velmi dobře vypořádat.

V druhém bloku jednání byly prezentovány příklady dobré praxe.

Jedním ze stěžejních byla prezentace spolupráce mezi destinační společností (DMO) a turistickými informačními centry (TIC) v Krkonoších, v níž Alena Cejnarová za DMO Krkonoše účastníkům představila, jak vzájemná komunikace a spolupráce při prezentaci regionu i v organizaci cestovního ruchu může v praxi dobře fungovat. Tím bylo příkladně navázáno na jednání kulatého stolu z 15. října 2021, kdy se nad tématem spolupráce infocenter a destinačních společností sešli zástupci TIC a DMO spolu se zástupci CzechTourism a Ministerstva pro místní rozvoj. Setkání, která povedou ke zlepšení spolupráce mezi infocentry a destinačními společnostmi by měla i v budoucnu pokračovat.

S dalším příkladem dobré praxe vystoupil autor dálkových tras Jan Hocek, vystudovaný biolog a tělocvikář, který vytvořil a zmapoval dálkové trasy pod značkou VIA CZECHIA určené zejména pěším cestovatelům a doplněné o varianty pro cyklisty a běžkaře. Trasy vedou podél hranic České republiky severní stezkou a jižní stezkou.

Neméně zajímavou byla prezentace Hany Kulichové o Domu obnovy tradic DOTEK v Horním Maršově, kde se snaží turistům poskytnout krkonošsky tradiční nabídku netradiční formou. V závěru prezentací se účastníci seznámili s hradem Vízmburk označovaným za východočeské Pompeje.

Večer po členském fóru byl zasvěcen slavnostnímu vyhlášení vítězů ankety „Oblíbené informační centrum roku 2021“ a neformálním setkáním pracovníků infocenter na pozadí výborného programu připraveného trutnovskými organizátory.

Páteční dopoledne bylo věnováno bližšímu poznávání Trutnova a okolí – tkalcovny, pevnosti Stachelberg aj.

Významný posun ve zlepšení systému sčítání návštěvníků a statistik asociace přineslo jednání rady A.T.I.C. ČR s IT specialistou, které se uskutečnilo před vlastním jednáním fóra.

Nejnovější články z rubriky Asociace

Foto: Shutterstock.com

Pro kompenzace bude stačit 30procentní pokles obratu

Profesní svazy mohou slavit malé, ale důležité vítězství – vláda vyhověla jejich požadavku a odsouhlasila, že podmínkou pro vstup do kompenzačních programů bude pokles obratu firmy o 30 procent. S odvoláním na vyjádření ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

ČUCR apeluje na vládu, aby spustila kompenzace

Česká unie cestovního ruchu (ČUCR) žádá v souvislosti s novými protikoronavirovými opatřeními vládu v demisi o přímou finanční podporu subjektů podnikajících v turismu. Nové restrikce totiž podle unie už tak kritickou situaci mnoha firem ještě dále podstatně zhorší. Další pokles...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Chystaná opatření poškodí služby, restauratéři volají po kompenzacích

Opatření, která vláda připravuje s cílem zpomalit pandemii covidu-19, budou mít podle zástupců oboru zásadní dopady na podnikání v gastronomii a ve službách. V souvislosti s očekávaným hlubokým propadem tržeb vyzvali vládu k zavedení kompenzačních programů.

Číst více