Jak cestují Evropané?

Titul „Lidé v pohybu“ nese nová publikace Eurostatu o pohybu obyvatelstva na území Evropské unie. Jedna z kapitol je věnována cestovnímu ruchu a cestovním zvyklostem Evropanů obecně. Ze všech obyvatel Unie se cestovního ruchu v roce 2017 zúčastnilo 62 %. Celkem 267 milionů lidí podniklo v tomto roce alespoň jednu soukromou cestu mimo své bydliště. Hodnota se od roku 2012 zvýšila o 4 %.

Nejvíce cestovali rezidenti Finska (91 %), Nizozemska (86 %), Švédska (82 %), Česka (82 %) a Lucemburska (81 %). Naopak podíl aktivně cestující populace byl nejnižší v Rumunsku (27 %), Bulharsku (35 %) či Řecku (39 %). Hlavními důvody necestování byl nedostatek financí, nezájem o tento způsob trávení volného času a zdravotní důvody.

Jedna služební cesta na devět soukromých

V zemích EU se v roce 2017 uskutečnila celkem jedna miliarda cest, což je od roku 2014 nárůst o 7 %. Z toho připadalo na soukromé cesty 90 %, zbytek tvořily služební cesty. Mezi soukromé cesty řadíme dovolené, návštěvy příbuzných a přátel a další cesty osobního charakteru s minimálně jedním přenocováním. Více než polovina (56 %) všech soukromých cest byla v Evropě podniknuta za účelem dovolené a 39 % výjezdů směřovalo k příbuzným a známým.

Graf 1 – Soukromé cesty podle druhu ubytování v roce 2017 (EU 28)

Graf 1 – Soukromé cesty podle druhu ubytování v roce 2017 (EU 28)

Zdroj: Eurostat
 

Vede ubytování u rodiny a přátel

Obyvatelé členských států nejčastěji pobývali v domě u příbuzných nebo přátel (40 % všech osobních výletů). Ve 29 % ubytování směřovalo do hotelů, v 16 % případů si Evropané pronajali jiný typ ubytování. Vlastní rekreační dům byl využit z 11 % a kempy ve 4 %. Při pohledu na členské státy využilo během cesty pohostinnost příbuzného či známého nejvíce turistů z Rumunska (61 %) a Lotyšska (60 %), zatímco hotely nejvíce využívali turisté z Rakouska (53 %) a Malty (52 %). U vlastních rekreačních domů byly nejvyšší podíly zaznamenány v případě Česka (24 %) a Řecka (23 %), kempy byly nejvíce použity při cestách obyvatel Slovinska (8 %).

Graf 2 – Soukromé cesty podle druhu dopravy v roce 2017 (EU 28)

Graf 2 – Soukromé cesty podle druhu dopravy v roce 2017 (EU 28)

Zdroj: Eurostat
 

Kam a jak se cestovalo

Tři čtvrtiny cest se v roce 2017 odehrály jako vnitrostátní a čtvrtina připadala na zahraniční cesty, ať už v rámci Unie, či mimo ni. Druh cesty (domácí/zahraniční) je do značné míry ovlivněn velikostí a geografickou polohou dané země. Nejméně devět z deseti cest obyvatelů Rumunska (takřka 94 % všech soukromých cest), Španělska a Portugalska (oba 91 %) a Řecka (90 %) bylo realizováno v jejich vlastní zemi. Naopak největší podíl zahraničních pobytů byl zaznamenán u obyvatel Lucemburska (99 %), Belgie (79 %) a Malty (63 %).

Pro dvě třetiny soukromých výjezdů byly v Evropě použity osobní automobily. Na leteckou dopravu připadlo v roce 2017 celkem 14 % cest, 9 % se uskutečnilo po železnici, v 6 % případů turisté použili autobus a 2 % z celku tvořila lodní doprava. Převažující typ zvolené dopravy se mezi zeměmi samozřejmě lišil. Automobil byl nejvíce využívaný obyvateli ve Slovinsku (88 %), Portugalsku (81 %) a Česku (80 %). Na druhé straně více než 40 % z cest rezidentů Malty (58 %), Kypru (44%), Irska a Lucemburska (oba 41 %) se uskutečnilo letecky. U autobusů byly nejvyšší podíly zaznamenány v Chorvatsku (20 %), Rumunsku (19 %) a Bulharsku (16 %). Nejvyšší podíl vlakové dopravy byl v Německu (13 %), Francii a na Slovensku (oba 12 %). Lodní doprava zůstala oblíbená na Maltě (42 %) a v Řecku (17 %).


Více informací o mobilitě v zemích EU najdete na https://1url.cz/eMYHa/ .

 

Nejnovější články z rubriky Doprava

Foto: Shutterstock.com

Příští zastávka: V limbu

Lidé jsou různí a mají všelijaké libůstky. Platí to i o turistech. Jako z absurdní komedie ale působí nabídka jedné z hongkongských cestovních kanceláří – klienty vábí na okružní spací jízdy autobusem.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Na křídlech Vuelingu od prosince do Amsterodamu

Letecká společnost Vueling zavede od 3. prosince tohoto roku pravidelné spojení mezi Prahou a nizozemským Amsterodamem. Dopravce nabídne lety čtyřikrát týdně, a to vždy v úterý, pátek, sobotu a v neděli. V tiskové zprávě o tom včera informovalo Letiště Praha.

Číst více
Foto: Smartwings

Smartwings zpět na lince do Dubaje. Létat budou denně

Letecká společnost Smartwings včera obnovila přímé letecké spojení z Prahy do Dubaje ve Spojených arabských emirátech. Linka bude během zimního letového řádu provozována každý den letadlem Boeing 737 MAX.

Číst více