Diskuse ECTAA k revizi směrnice o zájezdech

Dne 13. 11. se uskutečnila konference pracovních skupin evropské asociace ECTAA, kde byly projednány záležitosti týkající se krize odvětví a byl formulován požadavek na flexibilnější právní prostředí pro činnost CK a CA.

Základními body diskuse byla podoba případné úpravy směrnice o souborných cestovních službách (směrnice 2015/2302) a výčet změn, které je nutné provést pro lepší ochranu v případě výskytu mimořádných okolností v budoucnu.

Pandemie covid-19 vytváří tlak na úpravu směrnice 2015/2302 tak, aby se vyvážily povinnosti a rizika mezi organizátory zájezdů, poskytovateli služeb a zákazníky. K tomu jsou zapotřebí krátkodobá i dlouhodobá opatření. Krátkodobým krokem by mohla být změna článku 23, která by sejmula část rizika z cestovních kanceláří. Při současném nastavení má zákazník plnou ochranu, a veškeré riziko a odpovědnost padá na cestovní kancelář. Pro cestovní kanceláře by to mohlo znamenat neúnosné náklady, zánik mnoha společností a propouštění zaměstnanců. Větší flexibilita v článku 23 by pořadatelům umožnila nabízet zájezdy zákazníkům vědomým si rizika cestování v daný okamžik, při současném nižším riziku pro organizátora / cestovní kancelář za plnění služeb. Z dlouhodobého hlediska by mohlo jít např. nabídku jiného typu kombinace služeb, který by lépe rozkládal rizika mezi tři výše zmíněné subjekty. Úvahou je uchopení již existujícího nástroje spojených cestovních služeb a jeho přetvoření na pružnější produkt umožňující cílený výběr pro zákazníky a lepší řízení rizika pro cestovní kanceláře.

Jako prioritní oblasti k řešení byly shledány:

  • Finanční ochrana: Ochrana spotřebitele před platební neschopností CK a poskytovatelů služeb. ECTAA by chtěla vést diskusi o možnosti rozšířit ochranu na všechny předplacené cestovní služby a vztáhnout ji i na poskytovatele služeb – aby povinnost ochrany proti úpadku neměly místo nich pouze CK.
  • Odpovědnost: Jasně daná odpovědnost za poskytované služby by umožnila CK/CA nabízet širší škálu služeb a produktů v cenové a rizikové kategorii dle zákazníkovy preference.
  • Zrušení v případě mimořádné události: Zavedení určitých opatření k omezení/sdílení rizika, které v případě rozsáhlých neočekávaných událostí nese cestovní kancelář nebo provozovatel.
  • Další poznámky: ECTAA podporuje úpravu směrnice ve smyslu zakotvení možnosti prodlouženého vrácení peněz zákazníkovi nebo vydání poukazu v případě nevyhnutelných a mimořádných okolností, které jsou důvodem ke zrušení zájezdu.

Autor

Nejnovější články z rubriky Asociace

Foto: Shutterstock.com

Tři roky s Garančním fondem cestovních kanceláří

Tzv. Garanční fond cestovních kanceláří zahájil činnost 1. července 2018, a to dle úpravy zákona č. 159/1999 Sb. Tento fond je spravován Státním fondem podpory investic (SFPI) pod Ministerstvem pro míní rozvoj. Jak si tento fond vede...

Číst více
Zdroj: A.T.I.C. ČR

Zastav nečas! Informační centra a léto s ČT:D

Zapojte se s rodinou do letní prázdninové hry s Českou televizí! Do hry je letos zapojeno 117 turistických informačních center napříč celou Českou republikou. Cílem hry je podpořit výlety a cestování dětí po Česku.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

ČUCR: Zrušením hrazených testů utrpí turismus

Avizovaným zrušením bezplatných, resp. z veřejného zdravotního pojištění hrazených, testů na covid utrpí podle České unie cestovního ruchu (ČUCR) turismus i návazné služby. Vláda tím dle výkonného viceprezidenta ČUCR Jaromíra Poláška dosáhne stavu uzávěry bez zavření provozů...

Číst více