ČUCR: Cestovní ruch docestoval

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Cestovní ruch v České republice se dle České unie cestovního ruchu (ČUCR) prakticky zastavil. A jak ukazuje březnový průzkum mezi členskými sdruženími, situace je kritická. Podpůrné programy na udržení podnikání nepostačují, firmy byly nuceny propouštět a s výrazným poklesem zaměstnanců počítají i v letošním roce. Mnoho organizací bylo nuceno svou činnost ukončit, shrnula unie v tiskové zprávě.

„Přes veškeré snahy České unie cestovního ruchu o dialog s vládou a ministerstvy je odezva a podpora státu nedostatečná. Propad cestovního ruchu činil v loňském roce více než 161 miliard korun. Na jeho podporu však bylo podle Ministerstva pro místní rozvoj vyčleněno pouze 8,5 miliardy korun. Jak navíc ukazuje průzkum naší unie, pokrývaly státní kompenzace v průměru 30 procent mzdových nákladů a 20 procent ostatních provozních nákladů v době zavření,“ řekl prezident České unie cestovního ruchu Viliam Sivek.

Systém kompenzací umožňuje získat vyšší příspěvek na krytí provozních nákladů v době zavření, je ale podmíněný poklesem tržeb o 50 procent. To dle Viliama Siveka výrazně redukuje množství firem, které na podporu od státu letos dosáhnou. „Situace je kritická a šance na obnovu se každým dnem zmenšuje. Do budoucnosti hledíme s velkými obavami, řada našich členů už propadla beznaději a rezignaci. Světlo na konci tunelu je v nedohlednu,“ doplnil.

Zdroj: Česká unie cestovního ruchu Tab.: Dopady covidové pandemie na podnikání v oblasti cestovního ruchu Zdroj: Česká unie cestovního ruchu

Odliv zahraničních turistů a minimální šance vycestovat do zahraničí vedly v loňském roce v oblasti příjezdové turistiky a prodeje letenek ke katastrofálnímu propadu tržeb pohybujícímu se na úrovni 80 až 90 procent. Důsledky se projevují napříč celou oblastí příjezdové, výjezdové i domácí turistiky.

Oblasti založené na samostatně výdělečné činnosti, jako jsou průvodci, horští vůdci, lyžařští instruktoři a lyžařské školy, patří kvůli nemožnosti vykonávat činnost mezi nejpostiženější. Výpadek výdělků za loňský rok je téměř 100procentní a státní podpůrné programy dle ČUCR minimální nebo nulové. Řada podnikatelů musela v důsledku plošných zákazů svou činnost ukončit a žije z podpory, ti šťastnější si našli jiné zaměstnání nebo brigádu a možnost návratu k původní profesi je velkou neznámou.

„Tuzemské lázně jsou jediným zdravotnickým oborem, který byl vládními usneseními postupně celý uzavřen a jediný segment zdravotnictví, jemuž bylo zakázáno poskytování služeb za úhradu ze strany pacienta. Podpora státu je však mizivá, fixní náklady byly v loňském roce pokryty státními podpůrnými programy pouze z 15 procent,“ komentoval současnou situaci v lázeňství Martin Plachý, viceprezident České unie cestovního ruchu.

V roce 2019 tvořil cestovní ruch 2,9 procenta HDP České republiky (165 miliard korun), zaměstnával 239 600 osob. „Katastrofální propady tržeb blížící se často 100 procent, nedostatečná podpora vlády a výše státních podpůrných programů, obrovský odliv pracovníků v loňském roce a další očekávaný v letošním, ale také tisíce smutných a tragických osobních příběhů pracovitých lidí, odborníků ve svém oboru, kteří se ocitli v bezvýchodné a beznadějné situaci – to je současný stav cestovního ruchu,“ shrnul Viliam Sivek.

Tento obsah je pouze pro předplatitele. Zakoupit článek nebo objednat si předplatné.

Nejnovější články z rubriky Asociace

Foto: Shutterstock.com

Spolupráce a vztahy na prvním místě!

Cestovní kanceláře a cestovní agentury i nadále bojují o své přežití. Před sezonou a v době stále tvrdých opatření dopadajících na jejich podnikání se však potvrzuje vzájemná potřeba spolupráce a vzájemného předávání informací. V ACK ČR propojujeme několik činností a informací najednou.

Číst více
Foto: Asociace kuchařů a cukrářů ČR

Miroslav Kubec: Klient bude čím dál náročnější (II.)

Přinášíme dokončení rozhovoru s prezidentem Asociace kuchařů a cukrářů Miroslavem Kubcem. V první části jsme hovořili o aktuální situaci v tuzemské gastronomii, stejně jako o změnách, které ji v důsledku pandemie čekají. Nyní navazujeme povídáním o gastroturismu i aktivitách profesního spolku, v jehož čele Miroslav...

Číst více
Foto: Asociace kuchařů a cukrářů ČR

Miroslav Kubec: Klient bude čím dál náročnější (I.)

S prezidentem Asociace kuchařů a cukrářů Miroslavem Kubcem jsme hovořili o aktuální situaci v gastronomii, stejně jako o změnách, kterými obor projde v důsledku pandemie covid-19. A navzdory tomu, že restaurace budou mezi posledními provozy, které vláda dovolí v rámci rozvolňování otevřít, šlo...

Číst více