České léto 2020: jak to vidí destinační manažeři?

Psát o tom, že koronavirová krize a opatření k jejímu zmírnění dramaticky ovlivnily cestovní ruch v Česku, by bylo nošením sov do řecké metropole. Incoming se prakticky zastavil a o to, zda má domácí turismus stimulovaný pomocí voucherů a kampaní potenciál tento výpadek nahradit, se rozhořely spory. Situace byla totiž v jednotlivých regionech Česka odlišná. Leckdy diametrálně.

Spasí Česko domácí cestovní ruch?

Ve druhém letošním čtvrtletí se v tuzemských hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo  988 tisíc hostů, což představovalo meziroční pokles o téměř 83 procent. Příjezdy cizinců poklesly o 96 procent, tuzemců o víc než dvě třetiny. Data za právě probíhající třetí čtvrtletí pochopitelně k dispozici nejsou, mediální vyjádření ubytovatelů a dalších podnikatelů napovídají, že situace se mírně zlepšila, zejména pak v domácím cestovním ruchu. Hodnoty příjezdového turismu však nadále zůstávají hluboko pod loňskou úrovní. 

Veškeré naděje ubytovatelů před letošní letní sezonou logicky směřovaly především k tuzemské klientele, zároveň ale zaznívaly úvahy o tom, že domácí cestovní ruch nemůže rány způsobené koronakrizí zacelit. Například v našem článku věnovaném aktivitám iniciativy Zachraňme turismus zazněla úvaha Jana Tučka ze společnosti STEM/MARK o tom, že tuzemec trávící dovolenou doma je mentálně nastaven na nižší útraty. Praxe uplynulých týdnů však podle některých představitelů oboru ukázala opak. Kupříkladu podle Radka Galouska, předsedy organizace destinačního managementu s názvem Pálava a Lednicko-valtický areál, byla situace v červenci jiná – bohatší klientela (zejména pak obyvatelé Prahy a dalších velkých měst), která nemohla či nechtěla vyjet v létě do zahraničí, zamířila do regionů České republiky, pro které je zajímavou cílovou skupinou. „Protože je tento segment zvyklý užívat si, činí tak ve velkém i u nás,“ uvedl pro COT Galousek. Dokazují to podle něj tržby, které byly v  letošním červenci u většiny provozovatelů služeb i turistických cílů vyšší než v červenci předchozího roku. Někteří dokonce letošní červenec hodnotí jako nejlepší za posledních několik let.

„Tito lidé také dávají poměrně velké spropitné, což v předchozích letech nebylo, takže naše restaurace, kavárny a další podniky nyní jedou na plné obrátky. I tak je ale jasné, že celý rok 2020 bude hodně pod normálem. Jak moc, to rozhodne podzim,“ dodal Galousek, podle kterého lze nyní pozitivní trendy sledovat i v oblasti ubytovacích služeb. „Dřívější v průměru dvou- až třídenní pobyty se nyní natáhly na téměř čtyři dny. To je obrovský skok, který nepamatujeme,“ konstatoval Galousek.

Podobně na tom bylo v červenci i sousední Slovácko. Obsazenost ubytovacích zařízení byla v daném období podle Lenky Durďákové, tajemnice Regionu Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, více jak osmdesátiprocentní, ovšem s tím, že byly patrné velké rozdíly mezi městy a resorty v jejich okolí. To ostatně platí i pro další moravskou turistickou oblast, totiž Znojemsko. Podle tajemnice destinační společnosti ZnojmoRegion Ireny Navrkalové měla menší ubytovací zařízení v hlavní turistické sezoně téměř plno, horší situace ale byla u velkých hotelů, pro které je stěžejní kongresová klientela. „Jarní a letní výpadek firemních akcí je pro ně zásadní a ani zvýšená poptávka ze strany návštěvníků z České republiky tyto ztráty nemůže plnohodnotně nahradit,“ uvedla Navrkalová.

Vydejme se ale z Moravy i do jiných oblastí. Spokojenost s obsazeností panovala v červenci i v turistické oblasti Koruna Vysočiny. Ředitelka stejnojmenné organizace destinačního  managementu Oľga Königová je přitom názoru, že rychleji se kapacity naplnily těm podnikatelům, kteří dlouhodobě pracují na vztazích se zákazníky. „Nejhorší výchozí situaci mají bezpochyby nově otevřená zařízení,“ poznamenala Königová, podle které ale takovýmto zařízením situace paradoxně i trochu nahrála – obecně zvýšená poptávka po ubytování v Česku naplňuje i ubytovací zařízení  „bez historie“.

Za normálního stavu tvoří 89 procent návštěvníků Prahy cizinci

Samostatnou kapitolou v rámci domácího cestovního ruchu je Praha. Hlavní město bylo v uplynulých letech pochopitelně závislé z drtivé většiny na zahraničních turistech, domácí klientela byla opravdu minoritní. To se odráží i na aktuální situaci – obsazenost hromadných ubytovacích zařízení v metropoli byla v červenci odhadována na 10-20 procent, v srpnu pak na maximálně 30 procent. A dlužno podotknout, že těchto hodnot by zřejmě nedosahovala nebýt kampaně #vprazejakodoma, kterou připravila Prague City Tourism. „Kampaň hodnotíme jako úspěšnou. Od pražských hotelů i návštěvních míst máme velmi pozitivní reakce,“ uvedla Klára Malá, tisková mluvčí Prague City Tourism. Ve metropoli se podle ní díky kampani ubytovává až tisíc lidí denně. „Do kampaně se zapojily téměř čtyři stovky ubytovacích zařízení a kolem 60 návštěvních míst. Web si od spuštění kampaně do této chvíle (do konce července, pozn. red.) zobrazilo téměř 600 tisíc lidí. Také jsme rozjeli kampaň na Slovensku, v Rakousku a v Německu a budeme doufat, že naši sousedé podpoří pražský cestovní ruch minimálně ve stejné míře jako domácí turisté,“ vysvětlila Malá a dodala, že pouze tuzemští hosté nemohou sezonu v Praze zachránit – už proto, že za normálního stavu přijíždí 89 procent návštěvníků ze zahraničí. „Podíl domácích návštěvníků chceme nicméně dlouhodobě zvyšovat. Jedná se o turisty, kteří se do Prahy opakovaně vrací a jsme rádi, že s nimi skrze kampaň V Praze jako doma navazujeme nový směr komunikace. Budeme v něm dále pokračovat,“ avizovala Klára Malá.

V turistické  oblasti Budějovicko pak byla obsazenost ubytovacích zařízení na léto o něco nižší – produktový manažer Tomáš Polanský ji v červenci odhadoval na 60-70 procent, v srpnu pod 50 %. V této souvislosti je třeba ale vzít v potaz, že situace se mění prakticky ze dne na den a že co platilo v polovině července, může být o měsíc později zcela jinak. V případě jihočeských turistických oblastí totiž do hry vstupují mj. vouchery vydávané v návaznosti na nabídky uvedené na slevovém návštěvnickém portálu www.leto.jiznicechy.cz. V potaz je třeba brát také skutečnost, že jedním z hlavních rysů domácího cestovního ruchu v této turistické sezoně je odkládání rozhodnutí o realizaci cest na poslední chvíli.

 

Další trendy

Na skutečnosti, že se letos turisté rozhodují téměř ze dne na den“, se shodují prakticky všichni námi oslovení zástupci turistických oblastí. V situaci, kdy se vše včetně podmínek pro cestování mění prakticky každým dnem, se není čemu divit. Podle Ireny Navrkalové z Znojmo Region je patrný třeba také zvýšený zájem místních obyvatel o poznávání nových, málo známých a dosud neokoukaných turistických cílů v nejbližším okolí formou poznávacích výletů. Oľga Königová z Koruna Vysočiny si pak zase všímá rostoucí poptávky po full servisu a po pobytech v chatách a chalupách. „Častěji k nám jezdí rodiny s dětmi i s prarodiči. Největší zájem je o výlety do přírody. Prodloužila se průměrná délka pobytu. Mnohonásobný růst návštěvnosti podle ní zaznamenala turistická informační centra v oblasti. Snížený zájem je naopak o kongresový turismus. Pokud firmy přesunuly termíny na podzim, velmi často se stává, že už nemají zájem o doplňkový program,“ shrnula aktuální trendy Königová. Dá se předpokládat, že je tomu tak z úsporných důvodů. 

Šetří ale nejen firmy, nýbrž i klasičtí turisté. „Útraty jsou nižší, obecně stále panuje mírná obava z vnitřních prostor, větší pak ze služeb, které jsou zbytné, jako třeba masáže, půjčovny apod.,“ uvedla Lenka Durďáková z Regionu Slovácko. Vytíženy jsou podle jejích slov naučné stezky, cyklostezky a pobyty v přírodě, tedy aktivity a místa méně náročné na peněženky návštěvníků.

 

Obavy z podzimu

Zatímco vývoj v letní sezoně hodnotí námi oslovení zástupci oblastních DMO veskrze pozitivně, z nadcházejícího období má řada z nich obavy. „V České republice pomalu dochází kupní síla – kdo měl finance, čas a možnosti, si dovolenou již vybral a zabookoval,“ konstatoval Tomáš Polanský z TO Budějovicko, podle kterého bude pro destinaci důležité, jak se v příštích měsících vyvíjet incoming, zejména pak z blízkého příhraničí. Záleží také na tom, jak se povede nastartovat zimní  sezonu a jak se vyvine situace v oblasti eventů – na podzim by se měla odehrát mj. řada akcí přesunutých z jara a léta. 

„Vůbec neočekáváme, že by letošní rok doběhl do ‚standardu‘, ztráty rozhodně budou. Někteří ubytovatelé, hlavně ti větší, mají spočítáno, že pokud by se už letos ani v roce 2021 nic zásadního nestalo, podařilo by se pravděpodobně dokrýt propad z letoška do 31. 12. 2021. Předpokládá to však udržet příznivý trend z posledních let a pokračovat v progresu, který jsme v posledních letech rozhodně měli,“ řekla Lenka Durďáková z Regionu Slovácko. 

Optimisticky nevidí situaci ani Klára Malá z Prague City Tourism: „Nyní neumíme odhadnout, jak bude vypadat situace na podzim a na začátku příštího roku. Pokud by se cestovní ruch rozjel až v lednu, tak odhadujeme spotřebu cestovního ruchu nižší o 89,1 procenta a pokud v září, tak by pokles činil 79,7 procent. Obě varianty nejsou pro Prahu vůbec příznivé.“ 

Červencová data z rezervačních systémů naznačovala, že s útlumem cestovního ruchu by měli  počítat ubytovatelé i v oblasti Koruna Vysočiny. Oľga Königová ale poznamenala, že situace se těžko odhaduje: „Čísla, které máme z terénu, mohou taky znamenat jen to, že klienti vyčkávají, a objednávat dovolenou budou až na podzim.“ Finanční podpora z Kraje Vysočina na pobyty se podle Königové navíc pozitivně odrazí na vývoji turistického ruchu až do konce roku.

S nadějí pak vyhlížejí podzimní období na Znojemsku. Už proto, že se jedná o hlavní sezonu vinařské turistiky. Na druhou stranu je třeba říct, že tato sezona bude poznamenána zákazem oblíbených a masově navštěvovaných tradičních akcí typu Znojemského historického vinobraní. „Menší regionální vinařské akce typu otevřených sklepních uliček či burčákových slavností v jednotlivých obcích ale s omezením počtu osob problém většinou nemají,“ říká Irena Navrkalová.

 

Na všem špatném je i něco dobrého

Koronavirová krize může mít paradoxně i určité světlé stránky. Alespoň podle Oľgy Königové. „Osobně mám pocit, že vzniklá situace naši destinaci semkla.  Jednotlivá informační centra spolu začala více spolupracovat a komunikovat. To samé se děje mezi podnikateli. Rivalita, která byla před x lety, je pryč. Každá změna nám něco vezme a něco nového přinese,“ uzavřela ředitelka destinační společnosti Koruna Vysočiny. Svým názorem se tak liší od toho, co zaznělo v již v úvodu zmiňovaném článku týkajícím se aktivit iniciativy Zachraňme turismus. Nezbývá než věřit, že stejně jako nouze naučila Dalibora housti, podnikatele v cestovním ruchu pak koronakrize přiměje spolupracovat…

 

COTakhle snídani na téma Restart turismu v Česku?

Problematice restartu cestovního ruchu bude věnována také zářijová COTakhle snídaně. V úterý 15. 9. 2020 od 9.00 do 11.00 hodin se během diskuse v prostorách Hospodářské komory ČR budeme zajímat o to, s jakým úspěchem se setkaly státní, krajské či městské vouchery, jaký efekt měly kampaně na podporu domácího cestovního ruchu a jak k oživení oboru přispěly některé podnikatelské iniciativy. Ale hlavně budeme během debaty s pečlivě volenými odborníky hledat odpovědi na otázky spojené s budoucností domácího a příjezdového cestovního ruchu.

Na uvedená témata budou diskutovat Tomáš Barčík (Zachraňme turismus), Jan Herget (CzechTourism), Andrea Pfeffer Ferklová (Karlovy Vary), Martin Plachý (Svaz léčebných lázní), Jaromír Polášek (Asociace organizací cestovního ruchu), Václav Stárek (Asociace hotelů a restaurací ČR) a Radek Galousek (Pálava a Lednicko-valtický areál).

Pokud vás toto téma oslovilo a máte zájem o účast na snídani, potvrďte svou účast na adresu event@cot.cz. Nenechávejte odeslání přihlášky na poslední chvíli. S ohledem na omezenou kapacitu je počet účastníků limitován, vyčkejte prosím na zpětné potvrzení vaší přihlášky.

 Foto: Shutterstock.com, -pmu-

Čtěte také: Ve 2. čtvrtletí bylo v ČR o 82,9 procent méně turistů

Přijde záchrana turismu zdola?

Iniciativa Zachraňme turismus zaslala otevřený dopis vládě

 

 

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: DMO Český Krumlov Region

Web destinace Český Krumlov Region uspěl ve Zlatém erbu

Webové stránky destinace Český Krumlov Region zabodovaly jako jedny z nejlepších v republice v soutěži Zlatý erb. V kategorii měst a obcí se umístily na druhé příčce v rámci Ceny místopředsedy vlády pro digitalizaci za nejlepší turistickou prezentaci. Ocenění se předávala...

Číst více