Více než miliarda ročně na podporu turismu

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) chce pro příští roky ze státního rozpočtu na rozvoj cestovního ruchu vynaložit zhruba 1,2 miliardy korun ročně. V posledních letech se vyčleněná podpora pohybovala kolem 700 milionů. Vyplývá to ze Strategie cestovního ruchu ČR pro období 2021 až 2030, kterou včera schválila vláda spolu s Akčním plánem na roky 2022 až 2023.

Jak MMR uvedlo ve své tiskové zprávě, cílem strategie je, aby se Česká republika stala inovativní destinací v čele Evropy. Přestože po odeznění pandemie bude mezinárodní trh cestovního ruchu vysoce konkurenčním prostředím, ČR by se do deseti let měla dostat na přední místa v celosvětovém Indexu konkurenceschopnosti cestovního ruchu. „Čeká nás velký kus práce. Neobejdeme se bez spolupráce s dalšími ministerstvy, profesními spolky, zástupci samosprávy i neziskových organizací, jako je např. Klub českých turistů. Cestovní ruch je průřezovým tématem, jehož vývoj kromě MMR ovlivňuje i činnost dalších resortů, proto jsme od začátku do tvorby dokumentu zapojili zástupce dalších ministerstev, agenturu CzechTourism, profesní spolky, zástupce samosprávy, ale i nestátních neziskových organizací v oblasti cestovního ruchu,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Česko má podle MMR být bezpečnou, udržitelnou a sebevědomou destinací, která svou konkurenceschopnost staví nejen na přírodním a kulturním dědictví, tradicích a jedinečných zážitcích v Praze i v regionech, ale i na efektivním využití nových trendů v oblasti řízení, technologií a služeb.

Přes půl miliardy ročně pro CzechTourism

Pro naplnění vize Strategie ministerstvo rámcově počítá s roční alokací na podporu cestovního ruchu z rozpočtu MMR ve výši cca 1,2 mld. Kč. Jedná se o rozpočet pro zajištění udržitelného rozvoje cestovního ruchu a jeho transformaci. „Aby agentura CzechTourism mohla plnit úkoly spojené s restartem návštěvnosti po COVID-19, ale i transformací cestovního ruchu, navrhujeme její roční rozpočet ve výši cca 560 mil. Kč. Tato částka je zásadní, abychom zajistili konkurenceschopnost ČR jako významné destinace cestovního ruchu,“ uvedla ministryně Dostálová. Přesnější požadavky na státní rozpočet budou definovány v návaznosti na připravované Akční plány. Jak uvádí ČTK, státní agentura CzechTourism dosud z MMR dostává 350 milionů korun ročně.

„S ostatními resorty jsme v kontaktu a řešíme s nimi, aby v rámci jejich operačních programů byla umožněna i realizace projektů z oblasti cestovního ruchu. Předem však nelze žádnou přesnou alokaci vyčíslit, protože bude záležet na žadatelích, zda těchto příležitostí využijí, či nikoliv. Budeme taky s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českomoravskou záruční bankou intenzivně řešit možnost využití finančních nástrojů pro podporu podnikatelské infrastruktury v cestovním ruchu. Za MMR však v rámci IROP 2021–2027 s podporou cestovního ruchu samozřejmě počítáme, a to ve výši cca 1,4 mld. Kč na veřejnou infrastrukturu cestovního ruchu,“ dodala ministryně Dostálová.

Na úroveň před krizí

V prvních letech Strategie bude prostřednictvím Akčního plánu na roky 2022–2023 řešen především restart odvětví cestovního ruchu. „Chceme, aby se cestovní ruch postupně dostal na úroveň výkonů z předkrizových let, kdy byl rok 2019 rekordním. Společně s našimi partnery budeme usilovat o to, aby se cestovní ruch rozvíjel udržitelně a efektivně, a hlavně pokud možno s minimálními negativními dopady cestovního ruchu na kvalitu životního prostředí, stav kulturního dědictví a kvalitu života místních obyvatel,“ dodává ministryně Dostálová.

Příprava Strategie odstartovala v roce 2018, nicméně vypuknutí pandemie COVID-19 z logických důvodů na jaře loňského roku přerušilo její dokončení. Jako reakci na aktuální vývoj v oblasti cestovního ruchu MMR ve spolupráci s profesními spolky zpracovalo Krizový akční plán cestovního ruchu ČR 2020–2021. Cílem bylo, aby Strategie i Akční plán na roky 2022–2023 odrážely dopady pandemie na odvětví cestovního ruchu.

Strategie staví na pěti základních prioritních okruzích:

1) Systém řízení a podpory cestovního ruchu;

2) Inovativní nabídka a zážitky;

3) Poptávka / Návštěvníci;

4) Výzkum, vývoj, monitoring, informace;

5) Lidé.

Celou Strategií se však prolíná důraz na udržitelnost, efektivitu, kvalitu, inovativní přístup a digitalizaci. Zejména první roky Strategie výrazně ovlivní vývoj pandemie a dle možností restart odvětví cestovního ruchu.

ČUCR: Strategie nesmí být dokumentem „v šuplíku“

Jak uvedla ČTK, Strategie i Akční plány byly připraveny ve spolupráci s odbornou skupinou, které se zúčastnila se i Česká unie cestovního ruchu. Podle jejího viceprezidenta Jaromíra Poláška materiály reagují na stávající situaci, bohužel se prý ale do nich zatím nepodařilo zahrnout to zásadní, což je vytvoření dobrého zákona o cestovním ruchu. Jak Polášek sdělil ČTK, je teď nejdůležitější, aby se dále se Strategií pracovalo a podařilo se aktivity splnit, a nebyl to pouze dokument „v šuplíku“.

Navýšení rozpočtu na realizaci strategie odpovídá akčnímu návrhu v Akčním plánu, nicméně zde si dovedeme představit řádově vyšší podporu zejména s ohledem na obnovení příjezdového cestovního ruchu jako rozlítání linek či marketing v zahraničí,“ řekl dále pro ČTK Polášek.

Společnou snahou podle Poláška je, aby se s ohledem na zdravotní podmínky podařilo co nejrychleji turismus obnovit, aby znovu pomohl státnímu, krajským i obecním rozpočtům. S tím souvisí podle něj i vztah k rezidentům. „Bohužel se poslední roky stávalo populárním prezentovat cestovní ruch jako zátěž pro města, obyvatele, dopravu a další. Cestovní ruch ale zaměstnává více než 239 000 lidí a podílí se na hrubém domácím produktu více jak zemědělství. Bohužel tohle si neuvědomují nejen rezidenti, ale stále ani politická reprezentace. A my potřebujeme nejen, aby bylo vnímání rezidentů kladné, ale abychom dokázali do oboru dostat nové lidi a nápady,“ dodal.

Propad cestovního ruchu loni kvůli pandemii a souvisejícím opatřením podle ČUCR přesáhl 161 miliard korun. Tržby v turismu v roce 2019 dosáhly 300 miliard korun.

Nejnovější články z rubriky Expert

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Tři pilíře německé propagace a pár zajímavých čísel

Nejen tři inspirační videa, ale i zajímavá čísla o turistice z České republiky představil minulý týden ředitel Německé turistické centrály (DZT) v Praze Jan Pohaněl na setkání s novináři.

Číst více