Turistický portál www.vychodni-morava.cz

Projekt: Turistický portál www.vychodni-morava.cz
Od: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.
E-mail: lenka.kucerova@vychodni-morava.cz
Tel: 733161672

O projektu Turistický portál www.vychodni-morava.cz:
Popis projektu: Turistický portál www.vychodni-morava.cz vznikal ve druhé polovině roku 2021. Jedná se o zcela nové koncepční a imageové řešení původního databázového turistického portálu, který vznikl v roce 2010 a v průběhu let docházelo k jeho postupné modernizaci. Nový turistický portál je stavěn produktově. To znamená od témat po konkrétní nabídku. Jeho cílem je zaujmout nového návštěvníka, představit mu základní nosná témata regionu a přimět jej k výběru konkrétní nabídky. Portál jsme postavili jako interaktivní imageový produktový portál, který motivuje veřejnost k návštěvě turistického regionu Východní Morava. Převládající jsou na portálu atraktivní fotografie, textová složka velmi stručně až sloganovitě doprovází obraz. Důraz je kladen na originální, vizuálně atraktivní pojetí s využitím nejsoučasnějších přístupů digitálního storytellingu a možností www technologií. Portál prezentuje regionální nabídku v českém, anglickém, německém a polském jazyce.

Hlavní menu nabídka „Dovolená“ motivuje návštěvníka portálu prostřednictvím témat, jak lze dovolenou v regionu trávit – relaxováním, aktivně, poznáváním místní kultury a památek, ale i tradic a ochutnávkou místní gastronomie. Menu nabídka „Dovolená“ je navíc úzce propojena na portály turistických oblastí – odkazuje přímo na prezentaci konkrétních pobytových nabídek, tzv. „balíčků“ zveřejněných na těchto portálech. Úzce tak propojuje prezentovaná témata s konkrétními pobytovými balíčky, které si může návštěvník portálu koupit a již nemusí využívat jiné specifické portály. Jednotlivá témata pak pracují s highlighty regionální nabídky v oblasti tradiční gastronomie, turistických cílů i aktivní turistiky a cykloturistiky. Návštěvník portálu tak získá povědomí o regionální turistické produktové nabídce s konkrétními typy i možnostmi, jak ji lze konzumovat. Vytvořená struktura portálu přehledně zorientuje návštěvníka v celém regionu, představí základní orientační body a nejvýznamnější místa regionu a seznámí jej s jeho specifiky. Zároveň prostřednictvím jednotlivých prezentovaných témat a turistické nabídky nasměruje návštěvníka na podrobné informace turistických oblastí a turistických cílů – na jejich vlastní portály. Propojuje tak hlavní turistický portál s portály turistických oblastí regionu i konkrétními turistickými cíli, čímž respektuje a podporuje zásady činnosti destinačního managementu.

Pro komunikaci směrem k místním a návštěvníkům, kteří hledají tipy pro volný čas nabízí portál přehledné itineráře výletů, které najdete přímo v menu nebo se k nim dostanete přes jednotlivá témata – kulturní, gastronomickou i aktivní nabídku volnočasových aktivit. Menu „Výlety“ pracuje s filtrováním dle ročních období, ale i typu výletu nebo vyhledání konkrétní lokality. Také napříč nabídkou výletů je pro lepší orientaci pracováno s označením turistických oblastí v přehledu jednotlivých nabídek.

Nechybí přehled nejvýznamnějších akcí, které se konají v regionu pravidelně každý rok a postupně jsou doplňovány další turisticky zajímavé akce. Zde opět pracuje s jednoduchým textovým sdělením a základními údaji o konání akce a pro detailní informaci odkazuje na konkrétní stránky pořadatele příslušné akce. Pomocí filtrů pak lze zvolit o jaký typ akce se jedná, v jaké lokalitě se jedná. Nejvýznamnější akce s nadregionálním významem jsou pak označeny jako „top akce“ a lze je pro potřeby uživatele také filtrovat.

Pro orientaci návštěvníka v regionu je na home page umístěna jednoduchá interaktivní mapka. Ta představí nejen, kde se v rámci České republiky region nachází, ale ve svém uspořádání a grafickém zpracování respektuje 4 turistické oblasti – Slovácko, Kroměřížsko, Valašsko, Zlínsko a Luhačovicko. Každá oblast je mimo zaznačení v mapě také po prokliku graficky a textově prezentována. Tím rovněž podporuje portál činnost a spolupráci na úrovni DMO.

Portál byl realizován v relativně krátkém období září – prosinec 2021. V období leden – únor 2022 probíhá uživatelské testování. V průběhu roku 2022 je v plánu další rozvoj portálu, mimo jiné v jazykových mutacích EN, PL, DE spuštění detailů turistických cílů (vždy odpovídající výběr z české verze), ale také konkrétní nabídky výletů a akcí v jazykových mutacích. V zájmu je také doplnění tematických kategorií, které jsou pro region typické. Dále bude portál pracovat s upozorněním na aktuální dění v regionu prostřednictvím aktualit.

Cíl projektu: Cílem nové on-line prezentace bylo vytvořit zastřešující portál turistického regionu Východní Morava, který představí image regionu a základní důvody, pro které má turista cestovat do regionu. Dalším aspektem bylo vzájemné propojení s turistickými portály oblastí a turisticky významných cílů, které nabízí již detail nabídky. Portál je intuitivní, primárně komunikuje dovolenou na Východní Moravě.

Použité nástroje: SEO

Rámcový rozpočet: 586.020,- Kč bez DPH

Dosažené výsledky:Portál je v období leden – únor 2022 ve zkušebním provozu. Postupně je nastaveno přesměrování původních odkazů, jejichž obsahová náplň je na portálu zachována. Zatím nejsou dostupné relevantní statistiky.

SOUBORY A PŘÍLOHY:

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1jP5f0N1Peu-JRVOIqeyWLOV4pUmlfsoF

Odkazy:
http://www.vychodni-morava.cz

Nejnovější články z rubriky

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Tři pilíře německé propagace a pár zajímavých čísel

Nejen tři inspirační videa, ale i zajímavá čísla o turistice z České republiky představil minulý týden ředitel Německé turistické centrály (DZT) v Praze Jan Pohaněl na setkání s novináři.

Číst více