Pohádkové Krkonoše

Projekt: Pohádkové Krkonoše

Od: Krkonoše – svazek měst a obcí

E-mail: acejnarova@krkonose.eu

Tel: +420 775 231 136

O projektu Pohádkové Krkonoše:

Popis projektu: Projekt Pohádkové Krkonoše přichází s jednoduchou myšlenkou – pomoci rodičům s programem během dovolené či víkendů a zároveň je i děti motivovat k jejímu aktivnímu prožití. Vtáhnout je do hry a jejím prostřednictvím budovat pozitivní vztah k regionu, přírodě a pohybu. A zároveň jejich pohyb usměrňovat v prostoru a čase tak, aby respektoval nejen jejich potřeby, ale také cennou přírodu národního parku. Projekt navazuje na původní záměr z roku 2014.

Hlavní aktivitou projektu je brožura Pohádkové Krkonoše, jejíž součástí je také razítkovací hra. Obsáhlý pohádkový průvodce ve formátu A5, který rodičům poskytne všechny důležité informace od parkování, přes možnosti občerstvení až po další aktivity v každé oblasti. Představuje každé razítkovací místo a přidává tipy na další výlety a aktivity v jeho okolí. 30 razítkovacích míst tak může být využito klidně jako 30 tipů na půl až celodenní výlety. Vždy poradí alternativu při nepříznivém počasí, u vnitřních aktivit naopak nabídne aktivity venku. Brožurka je celá v malované grafice, doplněna o originální hry a kvízy, které pobaví i poučí. Nechybí pravidla chování v národním parku, představení dalších projektů DMO a partnerů projektu, mapa území a prostor na sbírání razítek. Je to ale také hravý cestovatelský deník, psaný jazykem, kterému děti rozumějí. Prostřednictvím jednoduchých her a úkolů baví, vzdělává, poučuje a vysvětluje.

Brožuru je možné zakoupit za 50 Kč.

Produktem provází čtyři pohádkové postavičky – Krakonoš, Hančí, Pan Lesní a Sojka. Je tu tedy jistá návaznost na Krkonošské pohádky Marie Kubátové, kterou děti ihned snadno odhalí. Každá postavička má svůj charakter, příběh a úlohu. Díky těmto jednoduchým příběhům lze dětem představit region, vysvětlit jeho výjimečnost i potřebu jeho ochrany. Hravou formou poučit o tom, co je to národní park a proč tu vlastně je, jak se v přírodě mohou a nemohou chovat a že turistika a výlety mohou být zábavné.

Všechny materiály – brožura, webové stránky, samolepka i plakát – jsou v jednotné malované grafice, vytvořené unikátně pro tento projekt, propojené jednoduchým logem.

V rámci regionu je do razítkovací hry zapojeno 30 razítkovacích míst. Jsou mezi nimi partneři destinační společnosti, členové Fondu CR, spolupracující informační centra i zajímavé turistické cíle. Každé razítkovací místo prodává brožuru Pohádkové Krkonoše, přijímá ústřižky za 3, 5 a 10 razítek a vydává příslušné ceny. Každé místo má také vyrobeno své jedinečné dřevěné razítko s pohádkovým motivem.

V rámci původního projektu Pohádkové Krkonoše, který fungoval od roku 2014, byl iniciován vznik hledaček – questů – a zapojení regionu do aplikace Geofun. Tyto aktivity jsou v rámci nového projektu stále propagovány a informace o nich aktualizovány.

Prvotní motivací je pro mnoho účastníků hry kvalitní odměna. Rozhodli jsme se proto pro ceny hodnotné a zároveň s vazbou na region a místní výrobce. Takové ceny jsou zárukou kvality, mají svůj příběh, pomáhají budovat vztah k regionu a zároveň jejich nákupem podporujeme regionální výrobce a firmy.

Hlavním a velmi cenným partnerem se stala společnost R&B Mědílek z krkonošského Žacléře, vyrábějící ZDRAVOU LAHEV. Pro účely hry nám poskytli 299 lahviček s originálním motivem Krakonoše, která do projektu vizuálně i koncepčně zapadla. Pro partnerství se výrobce rozhodl především proto, že se ztotožňuje s jeho hlavní myšlenkou – region pro návštěvníky a potenciální zákazníky nejen propagovat, ale představovat, budovat pouto a lásku k přírodě, podpořit pohyb. Další zapojené a partnerské subjekty jsou jak z podnikatelské sféry, tak z oblasti veřejné správy.

I do přípravy projektu byly zapojeny všechny důležité subjekty na poli cestovního ruchu v oblasti. Byl diskutován se zástupci krkonošských informačních center, jejichž pracovníci umí nejlépe vnímat potřeby zákazníků. Stejně tak se zástupci Správy KRNAP, která je supervizorem environmentálního obsahu a zároveň garantem, že projekt respektuje dlouhodobě udržitelný rozvoj regionu.

Projekt je jasně zacílen na rodinu s dětmi. Nabízí ucelený program na celou dovolenou. Propojuje území regionu od východu po západ, jednotlivá zastavení jsou rozvrstvena tak, aby žádná lokalita nebyla opomíjena (vyjma zvlášť exponovaných partií hor), zároveň ale jejich výběr konvenuje se specifickými potřebami cílové skupiny. Pracovníci informačních center tak mohou snadno nabídnout komplexní materiál s širokou nabídkou zábavy, přidanou hodnotou motivace a společných zážitků.

V letošním roce i v letech následujících se chystáme úspěšný projekt dále rozvíjet a komunikovat.

Cíl projektu: Ambicí projektu bylo vytvoření takového produktu, který usnadní rodičům práci při plánování dovolené, motivuje je spolu s dětmi objevovat a poznávat, podpoří jejich pohyb v rámci vhodných lokalit regionu a přispěje k budování pozitivní image destinace. Při jeho přípravě jsme se snažili maximálně zohledňovat velmi specifické chování cílové skupiny, i potřeby, které z cestování s malými dětmi vyplývají. Zároveň ale stále s cílem představit Krkonoše jako destinaci, kde lze poznat mnohem více než Sněžku a pramen Labe. Po zakoupení brožury získávají rodiče či prarodiče komplexní nástroj, plný pro ně důležitých, praktických a ověřených informací. Stejně tak si ale v brožuře budou rádi listovat školáci, je psána přátelsky, srozumitelně a hravě. Originální hry a kvízy zvládnou i menší děti.  Ze zkušenosti víme, že brožurku oceňují i rezidenti, kteří ji využijí při plánování jednodenních výletů a často jsou mile překvapeni, co všechno lze zažít „za humny“. I ceny jsou pro ně bezesporu lákavé.

Použité nástroje: Brožura Pohádkové Krkonoše, plakáty a samolepky, webové portály www.krkonose.euwww.pohadkove.krkonose.eu, sociální sítě (facebook, instagram), Youtube, Newsletter, turistické noviny Krkonošská sezona, tiskové zprávy, článek v obecních zpravodajích, prezentace na webech a sociálních sítích partnerů.

Rámcový rozpočet: 320.000 Kč (tisk a grafické zpracování brožury, rozšíření grafiky, razítka, ceny do soutěže, administrace a realizace projektu).

Dosažené výsledky:Za první sezonu (červenec – říjen) vybráno celkem 1416 ústřižků, prodáno 1755 ks brožur. Návštěvnost nového webu pohadkove.krkonose.eu více než 14 tis.  Pozitivní reakce produkt vyvolal mezi všemi  razítkovacími místy. Stovky soutěžících, které si za léto přišly pro razítko, zvýšily návštěvnost těchto subjektů a zároveň přinesly vyšší tržby z prodeje suvenýrů, což vyplývá z diskuzí s partnery při závěrečném vyhodnocení loňské sezony. Pozitivní dopad projektu je tak měřitelný a dle ústřižků odevzdaných na jednotlivých místech a výnosu z prodeje brožur lze dopočítat jeho ekonomické přínosy.

SOUBORY A PŘÍLOHY:

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1VibniFFBlZHfCS7mftIG_HzlW0FLEgAc

Odkazy:

https://pohadkove.krkonose.eu/

Využíváme již existující silné profily:

https://www.facebook.com/Krkonose.eu

https://www.instagram.com/krkonoseeu/

Nejnovější články z rubriky

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Tři pilíře německé propagace a pár zajímavých čísel

Nejen tři inspirační videa, ale i zajímavá čísla o turistice z České republiky představil minulý týden ředitel Německé turistické centrály (DZT) v Praze Jan Pohaněl na setkání s novináři.

Číst více