Online rezervační systém pro vstup do Adršpašských skal propojený s online nákupem parkovacího místa.

Projekt byl přihlášen do kategorie: Udržitelný projekt

Projekt: Online rezervační systém pro vstup do Adršpašských skal propojený s online nákupem parkovacího místa.

Od: Technické služby Adršpach, s.r.o.

E-mail: media@adrspasskeskaly.cz

Tel: 603 430 346

O projektu Online rezervační systém pro vstup do Adršpašských skal propojený s online nákupem parkovacího místa.:

Popis projektu: Adršpašsko-teplické skály jsou součástí Chráněné krajinné oblasti Broumovsko a lokalita skalních měst byla díky své jedinečnosti vyhlášena roku 1933 Národní přírodní rezervací (NPR). V posledních letech se převážně Adršpašské skály potýkaly s nadměrným množstvím turistů a často byl Adršpach spojován v souvislosti s fenoménem zvaným overtourism. V soutěskách se tlačily davy, přeplněná parkoviště nutila k odstavování aut v zakázaných místech a na soukromých pozemcích. Důsledkem byly kolony a dopravní kolapsy, jejichž zvládnutí si vyžádalo nasazení policie a hasičů. Limity pro maximální počet návštěvníků v chráněném území byly opakovaně překračovány. Mediální obraz Adršpachu a samotné NPR měl spíše negativní kontext, jehož důsledkem byl např. nežádoucí úbytek vícedenních turistů, kteří se v lokalitě ubytují a jsou pro oblast lepším ekonomickým přínosem. Nebyla věnována pozornost marketingovým a organizačním nástrojům k lepšímu zvládnutí situace. Chyběla pružná spolupráce s partnery a subjekty cestovního ruchu.

Bylo nutné provést změny, které povedou k lepší ochraně jedinečného přírodního dědictví a jeho zachování pro další generace. Zároveň s tím eliminovat dopravní kolapsy v území a zprostředkovat příjemný návštěvnický zážitek.

Vznikl tak projekt na novou webovou prezentaci, rezervační, nákupní a redakční systém, který návštěvníkům přiblíží Adršpašské skály i region v nové podobě a společně s moderním způsobem nákupu e-vstupenky i e-parkovného zjednoduší odbavení a zároveň poskytne provozovatelům všechna potřebná data a statistiky. Unikátní řešení je i sjednocení nákupu, kdy návštěvník během procesu nákupu může zvolit jak vstupenku do skalního města, tak i samotný vjezd na parkoviště. Díky tomuto napojení dokážeme dopředu již vědět očekáváný nápor turistů i dopravy. Získaná data přispívají k lepší koordinaci zaměstnanců na parkovišti, prohlídkovém okruhu, ale také s Policií ČR a dobrovolnými hasiči.

Nový způsob organizace turistického ruchu v Adršpachu byl konzultován s dotčenými Dobrovolnými svazky obcí, Správou Chráněné krajinné oblasti Broumovsko a státním podnikem Lesy ČR.

Veřejnost, média, turistické kanceláře, agentury i centra byla o celém plánovaném spuštění nových webových stránek, e-prodeje vstupenek i parkovného informována v předstihu, prostřednictvím cílené mezinárodní informační kampaně, která byla k dispozici ve čtyřech jazykových mutacích (CZ, PL, DE, EN).

K rozšíření informace o spuštění projektu bylo vyzváno cca 700 subjektů CR, počínaje Agenturou Czech Tourism s jejími pobočkami v zahraničí, Centrálou cestovního ruchu KHK, Společností pro destinační management Broumovska, Kladským pomezím o.p.s., infocentry, cestovními kancelářemi a konče samotnými provozovateli ubytovacích zařízení. Aktivní spolupráce s novináři vedla k šíření informace prostřednictvím tuzemských i zahraničních médií.

Cíleně se nyní tak díky modernímu online řešení nákupu optimalizuje počet návštěvníků. Aktivně se sledují výsledky a statistiky. Díky tomu, je systém i kapacity možné efektivně nastavovat. Aktuální informace se k návštěvníkům dostávají prostřednictvím aktualizací, které jsou zveřejněny na webu, Facebooku a Instagramu. Celý záměr je v souladu s platným plánem péče o NPR Adršpašsko-teplické skály a Koncepcí práce s návštěvnickou veřejností z roku 2019, kterou nechala zpracovat Správa CHKO Broumovsko.

A jak probíhá samotný e-nákup? Po výběru zvoleného dne, vyplnění nezbytných údajů a zaplacení online platební kartou, dostává návštěvník okamžitě vše potřebné na svůj email. Každá vstupenka tak obsahuje unikátní QR kód pro snadnou kontrolu a identifikaci ve skalním městě i na parkovišti. Součástí e-vstupenky jsou i nezbytné pokyny o příjezdu do Adršpašských skal i pokyny o tom, jak se chovat bezpečně ve skalním městě v souladu s přírodou. Díky vlastní, na míru provedené, jednoduché mobilní aplikaci pak může obsluha prohlídkového okruhu kontrolovat aktuální stav volných míst do skal a na parkoviště a zároveň pomocí dané mobilní aplikace vstupenky s daným unikátním QR kódem validovat nebo ověřovat jejich platnost.

Od začátku jsme dbali na to, aby včetně e-nákupu měli návštěvníci na novém webu k dispozici bohatý, podrobný obsah a zajímavosti, a to dokonce ve více jazycích.  Moderní design a grafika nového webu nabízí kromě online nákupu přehledné informace o možnostech dopravy s cílem motivovat návštěvníky k cestě do Adršpachu vlakem, autobusem nebo na kole. Dále nabízí interaktivní mapu prohlídkového okruhu, webkamery, tipy na výlety v okolí, seznam ubytovatelů, restaurací a spoustu dalších užitečných informací. Nezbytnou součástí jsou aktuality a dění ze skalního města, které pravidelně zveřejňujeme.

Díky navázání aktivní spolupráce se Společností pro destinační management Broumovska a městem Teplice nad Metují, vznikl informační leták, který vysvětluje a upozorňuje návštěvníky mířící do Adršpachu autem o obsazenosti parkovišť a vyprodaných vstupenkách do Adršpašského skalního města. V případě, že jsou parkoviště plně obsazená, zástupci Policie ČR zastavují řidiče na příjezdových cestách do Adršpachu a informují prostřednictvím letáku o nastalé situaci. Informační materiál sděluje, že bez předešlé rezervace vstupenek a parkovacího místa není možné v danou chvíli navštívit Adršpašské skály. Dále je zde vyznačena mapka se záchytnými parkovišti s navazující vlakovou dopravou. Důležité je upozornění na ověření dostupnosti vstupenek a jejich nákup předem. Součástí je také prezentace dalších zajímavých turistických cílů v regionu. Další unikátností je, že i sama policie nebo dobrovolní hasiči mají přístup do systému díky aplikaci a mohou tak sledovat aktuální stav parkovišť i obsazenosti prohlídkového okruhu.

Cíl projektu: Cílem projektu je pomocí rezervačního a nákupního systému zprostředkovat návštěvníkovi přehledné informace o obsazenosti skalního města a přilehlých parkovišť a možnost zakoupení e-vstupenky a e-parkovacího místa. To vše na nových moderních webových stránkách, které zaujmou obsahem dostupným ve čtyřech jazykových mutacích.  Samotným cílem online rezervace vstupu je organizace návštěvnické veřejnosti za účelem omezení sezónních a denních špiček, stanovením denních a hodinových limitů, a tak maximálně přispět k co nejrovnoměrnějšímu rozložení množství návštěvníků v čase, během dne, tak během týdne i během celého roku. Cílem online rezervace parkování je omezení ilegálních vjezdů motorových vozidel do přírodovědně cenných a citlivých lokalit, zamezení dopravních kolapsů na příjezdových komunikacích do Adršpachu a v obci samotné. To vše ve výsledku přináší kvalitní návštěvnický zážitek z autentického prostředí Adršpašských skal. V neposlední řadě je cílem příznivý dopad na místní chráněnou přírodu. Vytvoření řešení pro dlouhodobé zachování přírodních a krajinných hodnot skalního města, pro ochranu jeho unikátní geomorfologie a ekosystémů.

Použité nástroje: komunikační mix: press kit pro novináře a média, informační kampaň, mailová kampaň, direct mail, Facebookové reklamy, Instagramové příspěvky, Offline reklama a výtisky, rozhovory média a televize

Rámcový rozpočet: 597 000,-

Dosažené výsledky:-        Zcela nový moderní web s rezervačním a objednávkovým systémem ve čtyřech jazykových mutacích.  –  Moderní odbavení e-vstupenek a e-parkovného skrze mobilní platební bránu. –              Vlastní mobilní aplikace na kontrolu vstupenek i aktuální obsazenosti parkovišť nejen pro pracovníky prohlídkového okruhu, ale i Policii ČR a dobrovolné hasiče.  –               Zcela nové pojetí webových stránek, s bohatými informacemi, zajímavostmi, tipy na výlety i ubytování, doplněné interaktivní mapou, a to ve čtyřech jazykových mutacích. –               Dosažení udržitelných denních a hodinových limitů návštěvnosti.  –             Snížení dopadů poškozování dochovaného přírodního prostředí.  –            Eliminace porušování zákonem stanovených ochranných podmínek NPR, tedy poškozování (sešlap, odpadky, výkaly, rytí do skal) způsobené především rozptylem turistů mimo turistickou stezku, z důvodu překročení kapacity území.  –              Zlepšení návštěvnického zážitku.  –            Oslovení návštěvnické veřejnosti prostřednictvím pozitivní informační kampaně doplněné o nové fotografie ze skalního města.  –               Informační mix v podobě příspěvků na sociální sítích (Facebook, Instagram).  –      Lepší informovanost návštěvníků, také díky vyškolení komunikačních pracovníků.  –        Pravidelné informování veřejnosti o aktualitách nejen ze skal, regionu, ale také z dopravy. –  Aktivní a efektivní spolupráce se zástupci Policie ČR při řešení dopravních zátěží a porušování nedovolených vjezdů a parkování na loukách v době sezóny na území CHKO Broumovsko. –               Zrychlení procesu odbavování vstupenek i parkování.  –    Zlepšení mediálního obrazu Adršpachu a NPR Adršpašsko-teplické skály.  –      V nepříznivé době pandemie covidu 19 zprostředkování bezkontaktního nákupu a odbavení e-vstupenek a e-parkovného.  –           Zájem o nové řešení, který se projevuje četnými dotazy zástupců obdobných národních parků a turistických atraktivit.

SOUBORY A PŘÍLOHY:

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1-_60nrtKsFExZEyuYABD8cA85BcyyLhc

Odkazy:

https://www.adrspasskeskaly.cz/

https://www.facebook.com/adrspasskeskaly

https://www.instagram.com/adrspasskeskaly/

Nejnovější články z rubriky

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Tři pilíře německé propagace a pár zajímavých čísel

Nejen tři inspirační videa, ale i zajímavá čísla o turistice z České republiky představil minulý týden ředitel Německé turistické centrály (DZT) v Praze Jan Pohaněl na setkání s novináři.

Číst více