Evropská stezka hradů a zámků Polsko – Česko

Projekt byl přihlášen do kategorie: Turistický produkt

Projekt: Evropská stezka hradů a zámků Polsko – Česko

Od: Destinační společnost Východní Čechy

E-mail: a.horakova@vychodnicechy.info

Tel: 725 702 650

O projektu Evropská stezka hradů a zámků Polsko – Česko:

Popis projektu: Evropská stezka hradů a zámků Polsko – Česko je novým přeshraničním produktem, který rozvíjí původní turistický produkt z polského území. Na vzniku produktu se podíleli tři partneři: vedoucí partner – Destinační společnost Východní Čechy, Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko a polský partner Dolnoslezská turistická organizace Wroclaw. Přeshraniční produkt využívá vysokého kulturního potenciálu na obou stranách hranice a staví jej na mezinárodní úroveň. Obě území jsou koncentrací hradů a zámků výjimečné.  Do produktu je zapojeno 25 hradů a zámků z území Východních Čecha a 16 hradů a zámku z území Dolního Slezska.

Cíl projektu: Cílem produktu je zintenzivnění a zefektivnění propagace hradů a zámků na CZ a PL území,  a to za účelem zvýšení návštěvnosti společného regionu. Partneři z Dolního Slezska již na tomto produktu pracují několik let a vytvořená Evropská stezka hradů a zámků se tímto rozšíří i na území ČR, konkrétně na území Východních Čech (Pardubický kraj a část Královéhradeckého kraje), kde je neobyčejně vysoká koncentrace historických šlechtických sídel. Nový produkt sjednocuje a propojuje stávající atraktivity, jejich specifickou nabídku a různé tipy zážitků, které rozvíjí o další doprovodné služby. Tím vzniká komplexní a rozmanitá nabídka s dlouhodobým efektem, která přispívá k prodloužení pobytu v daném území. Rozdílná a originální turistická nabídka i odlišné hlavní cílové skupiny hradů a zámků na CZ a PL území jsou zásadním parametrem a přidanou hodnotou pro tvorbu kvalitního a atraktivního produktu, který je přínosem pro obě zájmová území. Společný přeshraniční produkt podporuje nejen zatraktivnění turistické nabídky regionu a zvýšení jeho konkurenceschopnosti na trhu cestovního ruchu, ale i vzájemné poznání a posílení vztahu ke krajině a kultuře česko – polského příhraničního regionu ze strany jeho obyvatel. Cílenou propagací a šířením komplexních informací, včetně úzké spolupráce s hlavními aktéry v území – zejména provozovatelé zapojených atraktivit a informační centra, dochází k většímu využití potenciálu kulturních zdrojů, ke zvýšení návštěvnosti vybraných hradů a zámků, k prodloužení délky pobytu v podporovaném území s pozitivním dopadem na další služby nejen v cestovním ruchu, což se pozitivně odrazí na zaměstnanosti ve společných regionech.

Použité nástroje: Webové stránky a sociální sítě:  Pro účely prezentace produktu vznikly dvě webové stránky www.castlesandpalaces.euwww.stezkahraduazamku.eu. Webová stránka www.castlesandpalaces.eu slouží jako rozcestník. Návštěvník se z ní dostane na české stránky www.stezkahraduazamku.eu i na již dříve vytvořené polské stránky  www.szlakzamkowipalacow.eu. Na nové české stránce www.stezkahraduazmku.eu návštěvník nalezne české objekty zapojené do produktu a na www.szlakzamkowipalacow.eu   polské subjekty Všechny webové stránky jsou dostupné v české, polské a anglické jazykové mutaci. Na české straně byly pro prezentaci produktu vytvořeny profily na sociálních sítích Instagram: https://www.instagram.com/stezkahraduazamku/, Facebook https://www.facebook.com/stezkahradu, polská strana využívá již dříve vytvořené profily.   Propagační spoty:  Pro každý zapojený subjekt (hrad, zámek) jsme navrhli a natočili propagační spot. Spoty jsou dlouhé 50 s a ukazují to nejlepší, co může daný objekt návštěvníkovi nabídnout. Spoty jsou dostupné v české a polské jazykové mutaci. Pro propagaci spotů byl vytvořen YouTube kanál https://www.youtube.com/channel/UCVMCyROoe6q45nhAtCXplLA, který byl podpořen online kampaní.  Online kampaň:  Na české a polské straně probíhala online kampaň, která trvala 15 měsíců. Byly využity responzivní bannery, reklama byla v obsahové i vyhledávací sítí na Skliku, Google Adword a Facebooku. Kampaně byly zaměřeny na cílové skupiny – obyvatele regionu a návštěvníky z jiných krajů a vojvodství tzn. rodiny s dětmi, aktivní senioři, požitkáři a mladé páry. Součástí kampaně byla i fotosoutěž, která podpořila návštěvnost turistických cílů.  Fotosoutěž: Od 15.7. 2020–30.9. 2021 probíhala na webu www.castlesandpalaces.eu fotosoutěž. Soutěžící se museli vyfotit s 1 východočeským a s 1 polským (dolnozslezským) hradem nebo zámkem, který je zapojený do produktu. V průběhu pandemie byly upraveny soutěžní podmínky.  Pro účast v soutěži byly akceptovány fotografie z jedné země. Soutěžící dále nahráli fotografie na webovou stránku, kde mohli i hlasovat. Oceněno bylo 50 výherců s nejvyššími počty hlasů.  Inzerce Pro efektivnější propagaci fotosoutěže byl vytvořen image inzerát, který byl inzerován v Turistických novinách Východních Čech zpravodaji Agrovenkov. Tento inzerát byl distribuován do turistických informačních center a na objekty produktu.  Setkání s TIC:  Pro rozšíření povědomí o produktu proběhla dvě setkání s turistickými informačními centry. Jedno setkání proběhlo v ČR v Kladrubech nad Labem a druhé v Polsku v zámku Lomnica. Celkem se na rozvoji spolupracuje s 67 turistickými informačními centry v ČR i Polsku.  Karty subjektů: Pro informační turistická centra byly zpracovány karty subjektů, které obsahují potřebné základní informace o jednotlivých hradech a zámcích a fotografie, tak aby je mohla TIC používat ve své každodenní práci. Karty jsou dostupné online v českém a polském jazyce.   Inspirativní programy: Pro zjednodušení cestovního plánování a návštěv destinace byly vytvořeny inspirativní programy pro jednotlivé cílové skupiny. Inspirativní programy jsou dostupné na všech webových stránkách v českém, polském a anglickém jazyce. Rodiny s dětmi – Ve světě pohádek i zvířátek, Půvab skrytých míst  Senioři – Najděte zámecké perly! Zámecká zastavení, Tajemství našich předků, Zámecká atmosféra Mladé páry – Hradní romantika s příběhy i odpočinkem, Inspirované historií  Požitkáři – Jedinečné klenoty kultury a historie, Len, zámky a zahrady, V regionu Kladsko                           Prezentační akce: V rámci propagace produktu proběhlo 6 prezentačních akcí, které se uskutečnily na objektech zapojených do tvorby produktu. Manažeři prezentovali účastníkům akcí produkt Evropská stezka hradů a zámků Polsko – Česko, vždy za účasti zástupce z české a polské strany. Tři akce proběhly na území Východních Čech (zámek Potštejn, zámek Moravská Třebová, zámek Doudleby nad Orlicí) a další tři akce se uskutečnily v Dolním Slezsku (zámek Lomnica, hrad Grodziec, hrad Czocha). Principem prezentace bylo představit hrady a zámky v CZ/PL příhraničí osobním doporučením, odkazem na webové portály a sociální sítě, výběrem vhodného inspirativního programu. Návštěvníkům byly rozdávány mapy hradů a zámků, samolepky, stánek byl doplněn roll-upem s vizuálem produktu.   Mapa produktu: Mapa zobrazuje všechny zapojené hrady a zámky z obou zemí. Na mapě jsou zobrazená turistická informační centra a základní informace o objektech. Mapy se distribuovaly na prezentačních akcích a byly poskytnuty turistickým informačním centrům, všem zapojeným subjektům.  Mapa byla v polské a české jazykové mutaci.   Samolepky produktu: Byly vytvořeny dva formáty samolepek s brandem produktu, které se rozdávaly na prezentačních akcích, dále byly poskytnuty turistickým informačním centrům, zapojeným subjektům a partnerům.

Rámcový rozpočet: 4 625 000 Kč

Dosažené výsledky:Nový turistický produkt významně podpořil návštěvnost hradů a zámků v česko-polském příhraničí, pomohl ke zvýšení jejich návštěvnosti a informovanosti o novinkách, změnách, akcích (v době pandemických opatřeních obzvlášť významné). Ve velké míře se prohloubila spolupráce a důvěra mezi zapojenými subjekty, ať už na úrovni destinačních managementů mezi sebou, tak i na úrovni spolupráce s jednotlivými propagovanými subjekty (hrady a zámky).  Pozitivní efekty tohoto turistického produktu jsou definovatelné jak na úrovni propagace a marketingu, tak i na úrovni síťování a managementu destinace. Tvorbu produktu koordinovali tři partneři na úrovni destinačních managementů Destinační společnost Východní Čechy, Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko a Dolnoslezská turistická organizace, zapojeno bylo 67 turistických informačních center a 41 propagovaných hradů a zámků. Zároveň se projektu zúčastnily podnikatelské subjekty, které reagovaly na naši výzvu ke spolupráci (hotely, restaurace, penziony).

SOUBORY A PŘÍLOHY:

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1t9ESqnmCyEm8It8-tYyx9cZH0arSzG2b

Odkazy:

http://www.castlesandpalaces.eu

www.instagram.com/stezkahraduazamku

www.instagram.com/szlakzamkow

www.facebook.com/stezkahradu

www.facebook.com/szlakzamkow

Nejnovější články z rubriky

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Tři pilíře německé propagace a pár zajímavých čísel

Nejen tři inspirační videa, ale i zajímavá čísla o turistice z České republiky představil minulý týden ředitel Německé turistické centrály (DZT) v Praze Jan Pohaněl na setkání s novináři.

Číst více