Německo-rakouské naděje ožívají

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Třetí exportní workshop agentury CzechTourism se zaměřil na aktuální situaci a poptávku po cestování na dvou důležitých zdrojových trzích – v Německu a Rakousku. Informace od tamních zástupců národní turistické centrály podpořené aktualitami od pracovníků příslušných zastupitelských úřadů vlily účastníkům do žil jistou dávku optimismu.

Německo

O aktuální situaci v Německu informovala ředitelka berlínského zastoupení agentury CzechTourism Markéta Chaloupková, kterou svými informacemi podpořily generální konzulka České republiky v Drážďanech Markéta Meissnerová a vedoucí konzulárního oddělení téhož úřadu Lenka Konšelová. Od obou konzulek se účastníci dozvěděli aktuální informace ohledně vývoje pandemické situace a aktuálně platných protiepidemických opatřeních. Stručně řečeno: stejně jako u nás i v Německu virová zátěž rychle klesá a život se vrací do „normálu“. Obě země se nicméně v současnosti vzájemně považují za rizikové z hlediska možné nákazy, což komplikuje cestování. Jak ale informovala Markéta Meissnerová, probíhají bilaterální jednání mezi ministerstvy zahraničí obou zemí, která mají snad již v průběhu června vést k vyřazení Česka ze seznamu rizikových zemí v Německu a také k přesunutí Německa do našeho seznamu zemí se středním rizikem. Cesty nepřesahující 24 hodin mohou od začátku června (v obou směrech) probíhat bez testů, registrace či karantény, pro delší cesty na naše území potřebují němečtí turisté prokázat svoji bezinfekčnost testem na covid, případně dokladem o očkování (od aplikace první dávky vakcíny musí uplynout alespoň 22 dní), vyplnit musejí příjezdový formulář a vztahuje se na ně i povinnost testu po příjezdu, resp. karantény. Neočkovaní turisté musejí absolvovat test na covid také po návratu do vlasti. Každopádně stále ještě v Německu platí doporučení cestovat jen v nutných případech. Průběžně aktualizované informace lze najít například na webových stránkách drážďanského konzulátu. Markéta Meissnerová a Lenka Konšelová se zamýšlely také nad tím, jaká je aktuálně mezi Němci nálada, pokud jde o případné cesty do Česka. Shodly se, že je třeba odlišit mediální obraz a vnímání běžných lidí. Německá média mají podle nich tendenci zveřejňovat spíše negativní zprávy, německá veřejnost prý ale naopak současný stav vnímá spíše pozitivně a na cestování (vč. České republiky) je natěšená.

To je pro české incomingové subjekty pochopitelně dobrá zpráva, neboť německá klientela je pro náš příjezdový turismus dlouhodobě klíčová. Jen pro info: podle údajů zveřejněných Institutem turismu agentury CzechTourismu přijelo v loňském roce do Česka necelých 815 tis. německých turistů, kteří realizovali 2,4 mil. noclehů (z toho polovinu od června do září). Těšit se na ně můžeme i letos. Jak informovala Markéta Chaloupková z německého zastoupení naší národní turistické centrály, zhruba třetina Němců plánuje letošní dovolenou strávit ve své vlasti, ze zahraničních destinací mají největší zájem o Španělsko, Rakousko, Itálii a Skandinávii. Cesty do vzdálených cílů Němci odsunuli na příští rok. Velká poptávka je podle Markéty Chaloupkové po přímořských destinacích, ale mnoho Němců vycestuje i do okolních států – zejména na kratší pobyty. To je šance i pro Česko. Zájem o cesty do České republiky se CzechTourism pokusil stimulovat již v nedávné minulosti prostřednictvím společné česko-německé sousedské kampaně a dalšími online aktivitami. Příkladem může být online degustace vín pro dvě desítky novinářů a zástupců odborné veřejnosti z Německa, Rakouska a Švýcarska, která byla uspořádána ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava. Tento online event přispěl podle Markéty Chaloupkové k navázání nových kontaktů a zprostředkování produktu. A měl i zajímavý mediální dopad – jen v Passauer Neue Presse dosáhla hodnota AVE téměř milionu korun. V příštích měsících se propagační aktivity CzechTourism na německém trhu (podpořené celkovým rozpočtem ve výši 13 mil. korun) soustředí na tři hlavní produkty: lázně, města a aktivní dovolenou. Ve hře budou především online média, pouze u propagace lázeňského produktu budou s ohledem na specifika cílové skupiny převažovat offline nástroje, vysvětlila Chaloupková. Samostatné podpory z ústředí agentury se dočká kongresový turismus.

Rakousko

Epidemická situace se každým dnem lepší takové v sousedním Rakousku. Na workshopu o tom detailněji hovořila Yvette Polasek, ředitelka vídeňského zastoupení CzechTourism, a spolu s ní také Jakub Novák, zástupce velvyslankyně České republiky v Rakousku. Ten upozornil, že od začátku června byly uvolněny turistické cesty pro rakouské občany, kteří byli očkováni, testováni, případně prodělali covid (tzv. pravidlo 3 G). Rakousko se totiž v naší cestovatelské mapě tento týden přesunulo do skupiny oranžových zemí (tedy zemí se středním rizikem nákazy). Podobně jako v Německu začalo platit i v Rakousku pravidlo 24 hodin, tedy že cesty nepřekračující tuto délku nejsou omezeny žádnými restrikcemi. Další zjednodušení podmínek se očekává nejspíš od 11. června, kdy by mohla padnout povinnost elektronické registrace před každým vstupem na rakouské území, která se vztahuje i na rakouské občany vracející se ze zahraničí. Více informací o aktuálních podmínkách pro cestování mezi Českem a Rakouskem najdete zde: Velvyslanectví České republiky v Rakousku (mzv.cz).

Úměrně tomu, jak se uvolňují protiepidemická opatření, stoupá cestovní horečka Rakušanů. Yvette Polasek citovala vybrané údaje ze studie Restart 2021, kterou provedl institut Karmasin Research & Identity v druhé polovině dubna tohoto roku. Ukázalo se, že 45 % Rakušanů plánuje letní dovolenou. Zhruba 58 % z nich ji hodlá strávit v Rakousku. Žádané jsou přitom hlavně delší pobyty – 81 % letních pobytů bude alespoň pětidenních. V době provádění průzkumu měla již čtvrtina Rakušanů dovolenou zarezervovanou, 18 % se k tomu chystalo, 29 % čekalo s rezervací na další vývoj pandemie. Pozdější průzkum ÖAMTC Reisemonitoring pak ukázal, že cestovat chce v létě 72 % Rakušanů, přičemž 40 % již provedlo rezervace. Ze zahraničních destinací byla největší poptávka po Chorvatsku, Itálii a Řecku. Obdobný průzkum Corps Touristique Austria pak ukázal, že 11 % Rakušanů by letos rádo navštívilo Česko. Z pohledu českých poskytovatelů služeb je zajímavé, že téměř 41 % respondentů plánuje prohlídky měst, bezmála 28 % touží po wellness pobytech  a cca 10 % se chce věnovat gastroturismu. Polovina Rakušanů se hodlá ubytovávat ve 4hvězdičkových hotelech, 37 % volí rekreační apartmány.

Yvette Polasek informovala i o tom, jak pandemie v Rakousku změnila způsob plánování dovolené. Vše nyní probíhá mnohem spontánněji. Téměř polovina Rakušanů stráví více času ve své vlasti a cca 37 % bude cestovat spíše vlatním vozem. Již citovaná studie Restart 2021 také ukázala, že v důsledku pandemie roste význam hodnot, jako jsou svoboda, příroda či sounáležitost, naopak prudce klesá hodnota vzdálenosti. Pochopitelně vzrostla důležitost otázek spojených se zdravím, ale také s ochranou klimatu. Z trendů patrných na rakouském trhu je možné podle tohoto průzkumu zmínit udržitelný cestovní ruch, aktivní řízení toků návštěvníků, sílící regionalitu a význam tradic, všímavost a zdravotní bezpečnost. Bezpečí a nabídka testů patří podle této studie mezi nejdůležitější faktory při rozhodování, jestli cestovat či nikoli. Rozhodně ale rakouskou veřejnost neosloví nabídka placených testů, neboť – jak informoval třeba i zástupce velvyslankyně v Rakousku Jakub Novák – Rakousko patří k velmocem, pokud jde o bezplatné testování. Testovací místa jsou „na každém rohu“ a počty denně provedených testů se pohybují ve statisících.

Ředitelka rakouského zastoupení CzechTourism na webináři informovala i o výsledcích malého průzkumu mezi cestovními kancelářemi. Ten podle jejích slov ukázal, že Rakušané cestovat chtějí, nicméně rezervace přibývají relativně pomalu – na vině je nejistota ohledně podmínek pro cestování. Touroperátoři musejí hodně vysvětlovat a odpovídat na mnoho dotazů potenciálních klientů.

Yvette Polasek přidala i něco aktuálních statistik. Vysvětlila, že zatímco v roce 2019 k nám z Rakouska přicestovalo asi 285 tisíc hostů, loni jich bylo necelých 89 tisíc. Podobně pokles i počet přenocování. „V letošním roce očekáváme zájem především o outdoorové aktivity, přírodu a místa, kde nebude vysoká koncentrace lidí,“ uvedla Polasek a doplnila, že Rakušané budou poptávat bezpečné lokace, ubytování v kempech a menších ubytovacích kapacitách a produkty určené pro rodiny s dětmi.

Marketingové aktivity našeho touristboardu směřovaly v uplynulých měsících k hlavnímu cíli – do otevření hranic zůstat na rakouském trhu v podvědomí. K tomu sloužila řada online prezentací, účast na digitálních veletrzích, online presstripy, přednášky či OOH kampaň na info screenech na veřejných místech. Proběhla také online kampaň na oe24, ReiseLust a Madonna. V současnosti se CzechTourism věnuje aktivní komunikaci produktů zaměřených zejména na cykloturistiku, pěší turistiku a na rodiny s dětmi. V přípravě jsou kampaně určené pro rádia, OOH, online média či sociální sítě. Na řadu přijdou také produktové kooperace s vybranými touroperátory.

Důležitost zmiňovaných dvou zdrojových trhů podtrhla jak vysoká účast (online jednání se zúčastnilo cca 110 zástupců destinačních organizací, hotelů, cestovních kanceláří, lázeňských společností a další firem podnikajících v příjezdovém cestovním ruchu), tak množství dotazů, kterými účastníci zahrnuli všechny prezentující. I z ryze praktického charakteru otázek lze usuzovat, že český incoming je na hosty z německy hovořících zemí připraven a že se sezona začíná pomalu rozbíhat.

V červenci (konkrétně ve středu 14. 7.) bude CzechTourism realizovat exportní workshop zaměření na země Beneluxu.

Autor

Nejnovější články z rubriky Expert

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Tři pilíře německé propagace a pár zajímavých čísel

Nejen tři inspirační videa, ale i zajímavá čísla o turistice z České republiky představil minulý týden ředitel Německé turistické centrály (DZT) v Praze Jan Pohaněl na setkání s novináři.

Číst více