Krizové řízení destinace – příležitost pro inovace

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Turismus vytváří kulturní, ekonomickou a sociální hodnotu a je jisté, že se zotaví. Úspěšné nastartování turismu ovlivňuje ekonomiku i zaměstnanost celé řady subjektů v destinaci, i mimo sektor turismu. ­Proto záleží na schopnosti odborníků v odvětví přizpůsobit se nové situaci a využít kreativitu a inovace.

Agentura CzechTourism pokračuje v přípravě a realizaci projektu „Vzdělávání v cestovním ruchu“, který je realizován v rámci Operačního programu zaměstnanost a je určen zaměstnancům ve službách turismu. Zaměřuje se na rozšíření jejich znalostí, dovedností a kompetencí. Připravené vzdělávací aktivity je možné rozšířit o témata, která reagují na současnou situaci a důsledky COVID-19 a budou přínosná pro cílové skupiny vzdělávání.

Proto jsme s Ing. Lucií Plzákovou, Ph.D., připravily vzdělávací kurz Krizové řízení destinace – příležitost pro inovace, který bude probíhat formou učící se skupiny. Koncept učících se skupin klade důraz na kolaboraci a kooperaci jejích členů, kteří se učí jeden od druhého. Sdílejí navzájem praktické zkušenosti a dovednosti.

V kurzu se zaměříme na zvládání krizového řízení destinace turismu v krátkodobém horizontu včetně změny v produktovém portfoliu. Současnou situaci promítneme do přípravy procesu střednědobého plánování. Účastníci kurzu se seznámí se základy krizového řízení a interními a externími faktory, jaký vliv mají tyto faktory na řízení destinace a co s nimi můžeme dělat. V dalším bloku budeme společně diskutovat, jaké změny můžeme a musíme udělat ve strategických dokumentech, produktovém portfoliu a partnerských sítích. Ukážeme si příklady dobré praxe v České republice a v zahraničí.

Současná situace nám nabízí řešení: do každodenní praxe začlenit proces učení se celé partnerské sítě destinace. Jen tak může destinace včas a efektivně reagovat na nepředvídatelné situace, být odolnější a včas do praxe zavést opatření vedoucí ke zmírnění krize a k následnému zotavení se.

Nejsilnějším doporučením Světové organizace cestovního ruchu UNWTO pro tuto dobu je učení se a sdílení znalosti, jak nakupovat a prodávat služby a produkty a jak odstranit komunikační bariéry mezi průmyslem turismu a regiony/destinacemi.

Druhým stěžejním doporučením pro destinace je zaměřit se na tvorbu produktu, jehož těžištěm je silný příběh. Jedinečný příběh má tak mimořádnou sílu, že se stává strategií nejen pro motivování návštěvníka, ale také pro vtažení a inspiraci místních obyvatel, místních podnikatelů a institucí. Dává tak manažerům do ruky výkonné nástroje pro oživení destinace. Příběh je nejlepší zbraní k překonání současné krize, protože zasahuje mysl, srdce a emoce lidí.

Nejnovější články z rubriky Expert

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Tři pilíře německé propagace a pár zajímavých čísel

Nejen tři inspirační videa, ale i zajímavá čísla o turistice z České republiky představil minulý týden ředitel Německé turistické centrály (DZT) v Praze Jan Pohaněl na setkání s novináři.

Číst více