Krizové řízení destinace – příležitost pro inovace

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Turismus vytváří kulturní, ekonomickou a sociální hodnotu a je jisté, že se zotaví. Úspěšné nastartování turismu ovlivňuje ekonomiku i zaměstnanost celé řady subjektů v destinaci, i mimo sektor turismu. ­Proto záleží na schopnosti odborníků v odvětví přizpůsobit se nové situaci a využít kreativitu a inovace.

Agentura CzechTourism pokračuje v přípravě a realizaci projektu „Vzdělávání v cestovním ruchu“, který je realizován v rámci Operačního programu zaměstnanost a je určen zaměstnancům ve službách turismu. Zaměřuje se na rozšíření jejich znalostí, dovedností a kompetencí. Připravené vzdělávací aktivity je možné rozšířit o témata, která reagují na současnou situaci a důsledky COVID-19 a budou přínosná pro cílové skupiny vzdělávání.

Proto jsme s Ing. Lucií Plzákovou, Ph.D., připravily vzdělávací kurz Krizové řízení destinace – příležitost pro inovace, který bude probíhat formou učící se skupiny. Koncept učících se skupin klade důraz na kolaboraci a kooperaci jejích členů, kteří se učí jeden od druhého. Sdílejí navzájem praktické zkušenosti a dovednosti.

V kurzu se zaměříme na zvládání krizového řízení destinace turismu v krátkodobém horizontu včetně změny v produktovém portfoliu. Současnou situaci promítneme do přípravy procesu střednědobého plánování. Účastníci kurzu se seznámí se základy krizového řízení a interními a externími faktory, jaký vliv mají tyto faktory na řízení destinace a co s nimi můžeme dělat. V dalším bloku budeme společně diskutovat, jaké změny můžeme a musíme udělat ve strategických dokumentech, produktovém portfoliu a partnerských sítích. Ukážeme si příklady dobré praxe v České republice a v zahraničí.

Současná situace nám nabízí řešení: do každodenní praxe začlenit proces učení se celé partnerské sítě destinace. Jen tak může destinace včas a efektivně reagovat na nepředvídatelné situace, být odolnější a včas do praxe zavést opatření vedoucí ke zmírnění krize a k následnému zotavení se.

Nejsilnějším doporučením Světové organizace cestovního ruchu UNWTO pro tuto dobu je učení se a sdílení znalosti, jak nakupovat a prodávat služby a produkty a jak odstranit komunikační bariéry mezi průmyslem turismu a regiony/destinacemi.

Druhým stěžejním doporučením pro destinace je zaměřit se na tvorbu produktu, jehož těžištěm je silný příběh. Jedinečný příběh má tak mimořádnou sílu, že se stává strategií nejen pro motivování návštěvníka, ale také pro vtažení a inspiraci místních obyvatel, místních podnikatelů a institucí. Dává tak manažerům do ruky výkonné nástroje pro oživení destinace. Příběh je nejlepší zbraní k překonání současné krize, protože zasahuje mysl, srdce a emoce lidí.

Nejnovější články z rubriky Expert

Foto: Unsplash

Letecké společnosti se zavázaly k respektování práv spotřebitelů

Šestnáct významných leteckých společností na evropském trhu se přihlásilo k větší transparentnosti, lepší informovanosti a včasnému odškodnění cestujících v případě zrušení letu na základě iniciativy Evropské komise. Ta v prosinci 2020 upozornila orgány pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (CPC, Consumer...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Events Club Fórum v Česku

Czech Convention Bureau, které je součástí agentury CzechTourism, a Kongresové centrum v Praze se staly hlavními partnery a hostiteli zcela nové obchodní platformy Events Club Fóra. Cílem projektu je vytvoření jednoho hlavního MICE fóra, které se bude každoročně...

Číst více
Foto: Shutterstock.com (montáž: COT group)

Instagram: 5 taktik pro zvýšení zájmu o obsah

Pravidelná komunikace na Instagramu je pro úspěch nejenom na této sociální síti klíčová. Jak komunikovat nebo jaké kroky ideálně zvolit, aby obsah zaujal a cílové publikum s ním interagovalo? Nabízím vám 5 ověřených tipů, jak postupovat.

Číst více