Kongresový průmysl jako jedna z možností nového směrování turismu v Praze

Ještě koncem roku 2019 řešily oblíbené evropské destinace cestovního ruchu otázku overtourismu a s ním spojených dopadů na místní komunitu a prostředí. Ani Praha nebyla v tomto ohledu výjimkou. O pár měsíců později se ovšem cestovní ruch v souvislosti s COVID-19 globálně zastavil. Pro veškeré subjekty působící v cestovním ruchu to znamenalo citelnou ránu. Na druhou stranu poskytla tato krize prostor pro restart a zamyšlení nad situací.

Jako jedno z možných řešení této otázky se dlouhodobě jeví systematická podpora a zaměření na oblast kongresového průmyslu. Kongresový delegát má v destinaci jasně stanovený program, který se odehrává především v kongresových kapacitách města. Doplňkové programy zaměřené na poznávání destinace jsou pečlivě plánované a rozprostřené tak, aby se velký počet delegátů pohyboval po městě časově i místně rovnoměrně. Kongresová sezona navíc tu turistickou časově nepřekrývá, ale doplňuje – většina kongresů probíhá brzy na jaře a na podzim.

Nezanedbatelný je i edukační přesah kongresů. Místní odborníci mohou snadněji čerpat odborné znalosti od kolegů, kteří se akce účastní, než kdyby v omezeném počtu museli nákladně cestovat za kongresem do zahraničí. Česká republika, potažmo Praha, kde se dosud odehrávalo 80 procent všech velkých asociačních kongresů mířících do Česka, tak získává nedocenitelné know-how. Z toho pak benefitují i místní obyvatelé. Zároveň tak kongresový průmysl pomáhá vytvářet image destinace. V případě Prahy tím pomáhá významně naplnit strategii vlády „Czech Republic – The Country for the Future“.

Kongresový průmysl též oproti volnočasovému turismu výrazněji přispívá k ekonomickému blahobytu destinace. Již v roce 2017 zpracovalo Prague Convention Bu­reau ve spolupráci s KPMG studii zabývající se dopady tohoto odvětví na destinaci. Z té vyplývá, že výdaje zahraničního kongresového delegáta v destinaci jsou čtyř- až pětinásobně vyšší než v případě běžného návštěvníka. Současně kongresový průmysl zaměstnává značný počet osob. Před krizí by se jen v Praze jednalo o 14 400 plných pracovních úvazků.

Podpora kongresového průmyslu tak přináší své nesporné benefity a do budoucna se jeví jako vhodné řešení k předcházení problémů spojených s overtourismem. Účastníci kongresů jsou pro destinaci ekonomicky i sociálně přínosnější,

Nejnovější články z rubriky

Foto: Shutterstock.com

Wizz Air bude létat z Pardubic také do Oděsy a Charkova

Společnost Wizz Air rozšíří nabídku pravidelných linek z Pardubic - bude létat také do Oděsy a Charkova. Linky budou v provozu od června příštího roku, a to dvakrát týdně. Na Ukrajinu už nízkonákladový maďarský dopravce létá od září 2020,...

Číst více
Foto: Slovakia Travel

Slovensko láká na podzimní relax

Přestože většina slovenských okresů svítí na mapě cestovatele červeně nebo oranžově a média informují o růstu počtu nakažených a s tím souvisejícím zpřísňování protiepidemických opatření, podzimní dovolená u našich východních sousedů přesto není utopie. Alespoň podle tamní agentury Slovakia Travel,...

Číst více
Foto: Miroslav Rončák

Jak efektivně po pandemii covid-19 oslovit německý trh: Příklad Arménie

V současném (post)covidovém období, kdy se situace na jednotlivých trzích neustále mění,  je pro destinace nutné reagovat operativně s přesným načasováním konkrétních aktivit. Jednou z priorit je vrátit turistům ztracenou důvěru. Přestože se Arménie zatím v rozvoji cestovního ruchu...

Číst více