Kongresový průmysl jako jedna z možností nového směrování turismu v Praze

Ještě koncem roku 2019 řešily oblíbené evropské destinace cestovního ruchu otázku overtourismu a s ním spojených dopadů na místní komunitu a prostředí. Ani Praha nebyla v tomto ohledu výjimkou. O pár měsíců později se ovšem cestovní ruch v souvislosti s COVID-19 globálně zastavil. Pro veškeré subjekty působící v cestovním ruchu to znamenalo citelnou ránu. Na druhou stranu poskytla tato krize prostor pro restart a zamyšlení nad situací.

Jako jedno z možných řešení této otázky se dlouhodobě jeví systematická podpora a zaměření na oblast kongresového průmyslu. Kongresový delegát má v destinaci jasně stanovený program, který se odehrává především v kongresových kapacitách města. Doplňkové programy zaměřené na poznávání destinace jsou pečlivě plánované a rozprostřené tak, aby se velký počet delegátů pohyboval po městě časově i místně rovnoměrně. Kongresová sezona navíc tu turistickou časově nepřekrývá, ale doplňuje – většina kongresů probíhá brzy na jaře a na podzim.

Nezanedbatelný je i edukační přesah kongresů. Místní odborníci mohou snadněji čerpat odborné znalosti od kolegů, kteří se akce účastní, než kdyby v omezeném počtu museli nákladně cestovat za kongresem do zahraničí. Česká republika, potažmo Praha, kde se dosud odehrávalo 80 procent všech velkých asociačních kongresů mířících do Česka, tak získává nedocenitelné know-how. Z toho pak benefitují i místní obyvatelé. Zároveň tak kongresový průmysl pomáhá vytvářet image destinace. V případě Prahy tím pomáhá významně naplnit strategii vlády „Czech Republic – The Country for the Future“.

Kongresový průmysl též oproti volnočasovému turismu výrazněji přispívá k ekonomickému blahobytu destinace. Již v roce 2017 zpracovalo Prague Convention Bu­reau ve spolupráci s KPMG studii zabývající se dopady tohoto odvětví na destinaci. Z té vyplývá, že výdaje zahraničního kongresového delegáta v destinaci jsou čtyř- až pětinásobně vyšší než v případě běžného návštěvníka. Současně kongresový průmysl zaměstnává značný počet osob. Před krizí by se jen v Praze jednalo o 14 400 plných pracovních úvazků.

Podpora kongresového průmyslu tak přináší své nesporné benefity a do budoucna se jeví jako vhodné řešení k předcházení problémů spojených s overtourismem. Účastníci kongresů jsou pro destinaci ekonomicky i sociálně přínosnější,

Nejnovější články z rubriky

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Tři pilíře německé propagace a pár zajímavých čísel

Nejen tři inspirační videa, ale i zajímavá čísla o turistice z České republiky představil minulý týden ředitel Německé turistické centrály (DZT) v Praze Jan Pohaněl na setkání s novináři.

Číst více