Kapacita hromadných ubytovacích zařízení za rok 2019

V roce 2019 bylo v České republice k dispozici návštěvníkům 9 383 hromadných ubytovacích zařízení různých kategorií. Nejvyšší ubytovací kapacitou dlouhodobě disponuje Praha, která však zároveň může být nejvíce zasažena krizí sektoru v souvislosti s nemocí COVID-19.

Počet hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) v roce 2019 dosáhl počtu 9 383, což bylo o 43 zařízení (0,5 %) meziročně méně. Nejvíce zařízení bylo evidováno v Jihočeském (1 181 zařízení, podíl 12,6 %), Královéhradeckém (1 074 zařízení, 11,4 %) a Libereckém kraji (895 zařízení, 9,5 %). Poslední příčka mezikrajského srovnání patří Pardubickému kraji s 351 zařízeními a 3,7% podílem. Z hlediska typu ubytování převládaly penziony (38,5 %) a hotely (28,0 %). Nejluxusnějších 5hvězdičkových hotelů bylo 65, nejvíce logicky v hlavním městě. Hosté se mohli ubytovat také v některém z 567 kempů, těch bylo k dispozici zdaleka nejvíce v Jihočeském kraji (134).

Mapa – Hromadná ubytovací zařízení v ČR v roce 2019 (zařízení v obcích)

Mapa – Hromadná ubytovací zařízení v ČR v roce 2019 (zařízení v obcích)

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

Přežijí všechna lůžka v Praze i jinde?

Hromadné ubytování v Česku disponovalo celkovou kapacitou 210 500 pokojů a 539 700 stálých lůžek. Územní rozložení lůžkových kapacit kopíruje geografickou diferenciaci a územní koncentraci jak do kulturně-historických středisek (historická města, lázně), tak do středisek s významným přírodním potenciálem (horská střediska, střediska letní rekreace). Korelace počtu lůžek s regionálním (krajským) rozložením HUZ v ČR má výjimku pouze v Praze, která v počtu lůžek (více než 94 000) jasně vede nad všemi kraji, ale v celkovém počtu HUZ je až na 5. místě (817). Rozložení počtu HUZ a lůžkových kapacit dle obcí s rozšířenou působností (ORP, bez Prahy) zřetelně dominují území s převahou horských (např. Trutnov, Vrchlabí, Jilemnice, Tanvald, Jeseník) nebo lázeňských (např. Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Třeboň) středisek.

Tab.1: Hromadná ubytovací zařízení podle kategorie a krajů v roce 2019

   Hromadná ubytovací zařízení celkem  v tom (%)      Pokoje  Lůžka 
hotely pen-ziony kempy chatové osady turistic-ké uby-tovny ostatní
jinde nespe-cifikovaná
Česká republika 9 383 28,0 38,5 6,0 3,4 6,9 17,1 210 496 539 685
Hl. m. Praha 817 66,3 11,9 2,3 0,0 5,4 14,1 42 997 94 444
Středočeský 688 30,2 35,6 10,0 6,5 4,8 12,8 13 226 35 100
Jihočeský 1 181 16,7 43,8 11,3 5,2 5,3 17,7 20 160 58 345
Plzeňský 528 21,2 41,1 9,5 5,5 6,4 16,3 10 579 28 486
Karlovarský 523 45,9 31,0 5,2 1,1 3,8 13,0 16 497 34 318
Ústecký 483 30,0 38,5 7,5 2,3 7,9 13,9 9 485 25 068
Liberecký 895 17,5 45,8 3,4 4,9 6,7 21,7 14 320 42 821
Králové-hradecký 1 074 21,7 41,3 4,9 2,0 6,1 23,9 18 056 51 006
Pardubický 351 20,8 41,6 6,6 6,8 8,5 15,7 6 847 19 583
Kraj Vysočina 434 24,4 30,6 6,7 5,1 10,8 22,4 8 343 24 034
Jihomoravský 857 24,5 49,8 4,7 3,4 5,7 11,9 18 233 45 360
Olomoucký 480 20,6 45,2 2,7 2,3 11,0 18,1 9 556 24 519
Zlínský 459 27,9 39,2 5,2 1,7 8,1 17,9 10 234 25 711
Moravsko-slezský 613 28,7 37,4 3,3 1,6 12,6 16,5 11 963 30 890

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

V souvislosti s propadem odvětví kvůli koronaviru lze očekávat kapacitní pokles počtu HUZ a lůžek či přinejmenším tlak na restrukturalizaci a změny ve vlastnickém a majetkovém uspořádání. Větší investiční aktivity budou zpomaleny nebo zcela zastaveny. Při vypořádání se s nastalou situací budou pružnější spíše menší zařízení, naopak kriticky může být zasažen sektor ubytovatelů zaměřený výhradně na zahraniční či specifickou klientelu (např. senioři v lázních).

Relativní vyjádření

Při přepočtu ubytovacích zařízení na 10 000 obyvatel patří první příčka Libereckému kraji (20,2 zařízení). Nejnižší hodnota byla zjištěna ve Středočeském kraji (5,0 zařízení). Z hlediska rozlohy připadlo nejvíce HUZ na 100 km2 na Hlavní město Prahu (164,6 zařízení), následoval s velkým odstupem Liberecký (28,3 zařízení) a Královéhradecký (22,6 zařízení) kraj. Naopak ve Středočeském kraji připadlo na 100 km2 pouze 6,3 ubytovacích zařízení.

Tab.2: Hromadná ubytovací zařízení v ČR (relativní vyjádření) v roce 2019

  Hromadná ubytovací zařízení Podíl na ČR (%) Pořadí krajů Počet zařízení na 10 000 obyvatel Pořadí krajů Počet zařízení na 100 km2 Pořadí krajů
Česká republika 9 383 100,0 x 8,8 x 11,9 x
Hl. m. Praha 817 8,7 5. 6,2 11. 164,6 1.
Středočeský 688 7,3 6. 5,0 14. 6,3 14.
Jihočeský 1 181 12,6 1. 18,4 3. 11,7 6.
Plzeňský 528 5,6 8. 9,0 5. 6,9 12.
Karlovarský 523 5,6 9. 17,7 4. 15,8 4.
Ústecký 483 5,1 10. 5,9 12. 9,0 10.
Liberecký 895 9,5 3. 20,2 1. 28,3 2.
Královéhradecký 1 074 11,4 2. 19,5 2. 22,6 3.
Pardubický 351 3,7 14. 6,7 10. 7,8 11.
Kraj Vysočina 434 4,6 13. 8,5 6. 6,4 13.
Jihomoravský 857 9,1 4. 7,2 9. 11,9 5.
Olomoucký 480 5,1 11. 7,6 8. 9,1 9.
Zlínský 459 4,9 12. 7,9 7. 11,6 7.
Moravskoslezský 613 6,5 7. 5,1 13. 11,3 8.

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

Roční čisté využití lůžkové kapacity v hotelech a podobných zřízeních v roce 2019 dosáhlo v průměru 50,9 %. Nadprůměrné bylo zejména v Praze (67,8 %) a Karlovarském kraji (56,7 %), naopak nejméně využita byla lůžková kapacita na Vysočině (32,5 %) a v kraji Ústeckém (34,8 %).

-ČSÚ-

www.czso.cz

 

Nejnovější články z rubriky

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Tři pilíře německé propagace a pár zajímavých čísel

Nejen tři inspirační videa, ale i zajímavá čísla o turistice z České republiky představil minulý týden ředitel Německé turistické centrály (DZT) v Praze Jan Pohaněl na setkání s novináři.

Číst více