Nejlepší jednotná kampaň

NEJLEPŠÍ JEDNOTNÁ KAMPAŇ

V kategorii se u souboru alespoň tří materiálů spojených s jednou kampaní (např. katalog, mapa, DVD, plakát, venkovní reklama, inzerce, apod.) hodnotí:

  • nápaditost a kreativita kampaně,
  • typy využitých prostředků komunikace v kampani,
  • úroveň zpracování materiálů, které kampaň reprezentují,
  • oslovení a způsob komunikace kampaně k cílové skupině,
  • jazykové mutace (pokud je kampaň určena i zahraničním návštěvníkům),
  • statistika kampaně (počet oslovených lidí kampaní).

Vzorové materiály kampaně nebo jejich fotodokumentaci (např. dokumentace proběhnuté venkovní kampaně) je nutné připojit jako přílohy k elektronické přihlášce.