Dopad covidu-19 na udržitelnost a společenskou odpovědnost

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Pandemie covid-19 naučila řadu společností přehodnotit svůj tradiční pohled na podnikání. Nejen účelové zaměření na zisk, ale i změna řízení a důslednější sledování efektivity vynaložených prostředků. Do popředí se dostávají společenská odpovědnost a očekávání místních komunit, zaměření na místní dodavatele či zintenzivnění vzájemné spolupráce.

Podle nejnovější studie Euromonitoru (Voice of the Industry: Sustainability Survey, 2020) 7 z 10 firem předpokládá, že zákazníci budou senzitivnější na dodržování principů udržitelnosti než před covidem-19. Stěžejní pilíře restartové strategie „build back better“ budou založeny na účelovém řízení, společenské odpovědnosti, klimatickém bezpečnostním plánu přes obchodní odolnost až po udržitelné investice. Zatímco ještě v roce 2019 byla udržitelnost spojována především s klimatickými změnami a problematikou plastů, pandemie covid-19 vytáhla do popředí otázku společenské odpovědnosti. Podle nejnovější studie Euromonitoru si dvě třetiny dotazovaných asociují udržitelnost s podporou místních komunit. To znamená nárůst o 15 procent ve srovnání s loňským rokem. Při výběru více odpovědí z řady možností si dalších 51,4 procenta respondentů spojuje udržitelnost s intenzivnější péčí o vlastní zaměstnance a 48,7 procenta s aktivní podporou dodavatelů a obchodních partnerů.

Výzkum odhalil, že firmy přehodnocují své hodnoty, vize a strategie, aby získaly pozitivní image u společnosti. Konzumenti v poslední době stále častěji věnují pozornost společenské odpovědnosti firem, zachovávají jim přízeň, či naopak bojkotují jejich brand na základě jejich postojů ve vztahu k jejich společenské odpovědnosti. Covid-19 tento trend ještě více posílil. Během lockdownu zaznamenaly firmy pozitivní ohlasy, pokud se začaly více starat o své zaměstnance a naši planetu. Řada společností vynaložila speciální úsilí v oblasti udržitelnosti zaváděním nových projektů zaměřených na sociální oblast a životní prostředí. Mnohem více šéfů velkých společností umístilo společenskou odpovědnost jako svoji prioritu. Z dotazovaných firem ­plánuje 71,1 procenta zvýšit investice do ­programů péče o zaměstnance: ­udržení životní rovnováhy mezi zaměstnáním a volným časem, flexibilní pracovní doba a home office. Většina společností zvýší počet programů na podporu zdraví zaměstnanců na pracovišti a zaměří se na jejich wellbeing.

Pandemie zároveň potvrdila nutnost odolnějších dodavatelských řetězců. Dle výzkumu Euromonitoru potvrdilo 44,9 procenta dotázaných firem, že covid-19 měl hluboký dopad na jejich dodavatelské služby. Z tohoto důvodu plánuje více než polovina dotázaných navýšení budgetu v letech 2020–2025 na budování odolnosti dodavatelských řetězců. Zároveň se očekává výrazný nárůst investic v digitalizaci, robotice a automa­tizaci. Přes krátkodobou absenci v době pandemie zůstávají projekty spojené s bojem proti klimatickým změnám na prvních místech na pomyslném žebříčku u převážné většiny firem. Tři pětiny dotazovaných společností očekávají v letech 2020–2025 investice do aktivit, které jsou úzce spojené s optimalizací využívání energií za účelem boje proti klimatickým změnám. 68,4 procenta firem plánuje dodržet své předcovidové závazky i přes stávající ekonomickou krizi týkající se energetické udržitelnosti.

Obzvláště důležité je v současné době nezastavit investice a snažit se o restart, který bude budován na odstranění mi­nulých chyb a vytvoření lepšího trvalého udržitelného prostředí pro všechny. ­Covid-19 přinutil firmy uvažovat jinak. Nejen maximalizovat zisky, ale snažit se plnit přání koncových zákazníků. Prostě společná hodnota pro všechny. Firmy musejí být zaměřené na dlouhodobé dodržování principů a hodnot udržitelnosti. Nesmí se jednat o marketingový trik nebo PR, ale o skutečné dlouhodobé zaměření.

Klíčový bude další přechod k digitalizaci. Řada firem zvládla za pár měsíců to, co dříve trvalo roky. Firmy ve zvýšené míře využívají nových technologií k větší efektivitě, transparentnosti a inovaci obchodních modelů. Business má jedinečnou možnost restartu novým způsobem za použití digitálních technologií vedoucí k účelově řízeným inovacím. Se zvyšujícím tlakem investorů a koncových zákazníků se řadě firem nemusí nový přechod podařit. Nepříznivá ekonomická situace bude nutit řadu brandů opustit jejich předsevzetí v otázce udržitelnosti a zaměřit se čistě na ziskovost. Podle Euromonitoru více než polovina dotázaných očekává horší dopad pandemie na příjmy svých společností než během globální finanční krize 2008–2009. Jak to tedy bude s udržitelností a společenskou odpovědností? Rozhodnou zájmy investorů, či zvýšený tlak koncových zákazníků?


Článek vznikl na základě podkladů Euromonitor Interna­tional – Rethinking Sustainability. No Purpose, No Gain (Maria Coronado Robles, Gayatri Bhasin Darke)

Autor

Nejnovější články z rubriky Data/Analýzy

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Tři pilíře německé propagace a pár zajímavých čísel

Nejen tři inspirační videa, ale i zajímavá čísla o turistice z České republiky představil minulý týden ředitel Německé turistické centrály (DZT) v Praze Jan Pohaněl na setkání s novináři.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Cestovní ruch nabírá na síle, zájem o hotely stoupá

Po pandemii koronaviru lidé začali víc cestovat. Podle tabulek na portálu tourdata.cz, které vycházejí z dat publikovaných včera Českým statistickým úřadem, přijelo do tuzemských hotelů v letošním prvním čtvrtletí 2,8 milionu hostů. Tedy asi desetkrát víc než...

Číst více